Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Olorensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Olorensis (p. 197-198)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM OLORONENSEM SPECTANTIA. I. X/wræ Arnaldi episcopi > simulque prioris Morlanensis permittentis conjirui jacellum in xenodochio Morlanensi. ANno ab incarnatione Domini itcLiv.ego A.epis- COpus Olorensis, monachus Cluniacenbs, <Sc prior Morlanensis consilio domini R. Lascurensis episcopi, & dominae Guiscardæ vicecomiriflæ Bearnenlis>& fratrum Cluniacensium, qui Morlanis habitabant » consilio edam burgcnsium & rogatu, conccffi fieri capellam in hospitali dc Morlano, supplicante & rogante quadam nobili femina nomine Juliana, quæ si : ibi devoverat, pauperibus & peregrinis dum viveret, servituram, tali pacto ut ipsii capella hoc oratorium fcnr er sic sub dominio & jureCluniacensis eccksiæ>ncut est ecclesia S. Fidis, cum omnibus oblationibus quæ ibi fient tam prO vivis quam pro defunctis. In hac aucem capella capellanus ponetur per manum prioris sanctz Fidis, vel monachorum Cluniacensium, & ipse tenebit elavem eccleliæ, & omnia quæ ad eam pertinebunt, a Familia hofpicalis, illi qui præerunt hospitali pauperes de peregrini j ab illo accipient poenitentias de cetera sacramenta, quæ spectant ad religionem Christianam in vita, de post mortem debita sepulturæ, & isti tantum in cimirerio Erxdictæ capellæ sepelientur. Nihil in ea habitatores Ofpitalis exigere praesument, nifi quod mOnachi gratis donare Voluerint. Prætcrea nullum Morhnenliutn parochianorum gravi infirmitate detentorum siye in « Chanam hanc edidit P. de Marea 1. 5. c. 19— hist. Bearn. usque ad hoc verbum ; cetera desunt, pro quibus legitur : m autem bie remota omni contrruerfia in pofterum ratum h Ibsretur strebiiFius frior Amaldui cum Bernardo Maureilo sa.iCH Licerii priore » cum domino Raimundo Lajcurrenp episcopo, Fvillclmo Auxitantb CcrlesuA archiepiscopo (fp leguto Romani jedii, hoc fcriptum prtsuntA. vit. ac confirmuri fecit in quodam concilio apud Nugerol celebrato. Inde habemus concilium Nugarolcnso conciliorum cdkoribuS huc irfqnc incognitum. Tomus I* burgo, fire extra burgum degentium licentiam recipiendi vel dcportandijVel ibi sepeliendi habeant » nisi paro- chianus lanus atque incolumis si : ad lcrTirium pauperum contulerit, siiko tamen jure matris ecclesiæ. Pactionis hujus testes Bernardus capellanus, Arnaldus monachus de S. Licerio, Raimundus monachus de S uicto- monte > Villelmus& Forto de Lubcr, Ugo —.relbyteri Morlanensis ecclesiæ, Petrus Aldcbeitus, & Aldeaer- 1 tus ejus filius,. & Arnaldus de Lescar, Pccrus de Sene Justj & nuam plures alii. Actum est aurem hoc in domo Angulorum, quæ est juxra clauilnun mense Septembri, idus ejusdem mensis.Ut aurem hoc remota otnni controvcrfia in postcruin rarum haberetur 9 prædictus prior Arnaldus cum Bernardo Maurello S.Licerii priore, & cum domino Raimundo Lascurrenil episcopo Be Willelmo Ausi : iranæ ecclesiæ archiepiscopo, atque Ro- manz sedis legato, hoc scriptum pr^lentaVit ac confirmari fecit in quodam concilio apud Nugarol celebra tO. I I. Gajlo Beami vicecomes apro damnis ecclesia Olo- ronensi illatis fatis facit > c^r a Bernardo de Mor~ lana episcopo Oloronensi absolvitur. CUm labenre temporum rerum temporalium memoria deleatur de facili, provideri debet attentius, uc ea quæ recoli debent perenniter authentici scripri munimine roborentur. Hinc est quod ego Gasto vicecomes Bcarnensis, omnibus præscnces licteras inspecturis, volo fieri manifestum, quod in meis tempOribus mukas feci injurias instinctu sacanx ecclesiæ S. Mirix de Olorno > tam in ipsii cathedrali eccleiia, quam in suis hominibus de pertinentiis drnina multiplicia in* ferendo. Cumque propter hæc & alia mulca quæ commi si, cstem mukis excommunicationibus innoda » tus, & diu in magna obstinutia persticistcm, tandem inspirante divina gratia recesti humiliter a contumacia, rogans suppliCiccr dominum B. de Morlana cpisco- B biij pum jam dictz ecclesiæ > ut sentcntias quibus astrictus t tucram, rehxaret » & satisfa&iones injungeret congruentes. Er cum ipsc mc relevarer ab omnibus sententiis, quamyis malorum qux ego feceram non edet numerus, necæstiinario rerum quas abstuli Dei ecclesiæ 9 pOtuilsct in siImma colligi, pro ablatis tamen dedi liipradictx ecclesix 9 omnes homines meos quos habebam in villa S. Mariæ 9 Sc quidquid juris habebam in villa S. Marix, & omnes homines deCatron, & quid- 3uid juris habebam in illis. Hæc omnia dedi fupra- ictx ecclesix pro rcstirutioue ablatorum : & totum hoc dictus episcopus gratum habuit Sc acceptum. Facta autem fuit ista donatio apud Monenh > in præsenria fæpe dicti episcopi Sc G. A.deLers>& magistri Anerii Sancii, & mag. Terreni, Sc Arnaldi Guillelmi de Fa- ger, Sc Arnaldi Raimundi abbatis sonctx Engratiæ, Sc j multorum aliorum clericorum, Scc. Actum anno domini Mccxv. III. Littera ^illelmi Aufcienjis archiepiscopi de Rogerio quodam Oloronensi eptjcopo. 1 TkT Orum habeant universi adquos hæc charta per- .lAI venerit > quod ego W. Aufciunx metropolis praefui indignus 9 interfui cxequiis Rodgcrii bonx mcmo- JMENTA L riæ Olorensis episcopi. Cumque de more, mistatum Sc sepulcuræ peregi flem solemnia, Sc debitum defuncto fratri per solvi liem obsequium> cum canonicis ecclesix illius cœpi diligenter pertractare de statu defuncti 5 nimirum in concilio quod apud Nugar lolum proximis antcactis diebus auctoritate metropolica Deo auctora celebraveram, per violentiam potionis acceptæ morte repentina, intestatus, inconfcstiis naturx concestcrar. Unde mihi de ejus eile studiosius investiginn rcspOn- sum est a clericis > quoniam inter cerera, qu®, h dici licet, minus juste gcllerac, falsum confecerat privilegium hoc modo. Ad Elcctcn sein veniens ecclelum de privilegio monasterii illius adulterinum sibi fecerat transcribi privilegium, quibusdam mutatis 9 detractis » Sc additis 9 bullamque noVam fabricari, qua priVilcgium bullatum erat. Quo in facto specialis accemt testis sub oculis meis unus ex eis, qui in praesentia sua id factum fuiste restato astevcrabar. Hoc audito 9 miratus sum vehementer tanri viri prudentiam tam enormiter exceffiflc. Nolens autem, uc opinio defuncti pontificis hujus rei fama suggillaretur> scriptum illud ignibus concremandum efle decrevi, Sc uc in occulto atque fine mora flerer przcipiendoprzcepi. Hujus rei Sc scrip- tura > Sc voce viva restimonium perhibeo coram Deo & hominibus, auia scirc volenti non est meum celare veritatem hujus facti, He ex occatione privilegii illius., aliquod alicui postic emergere dispcndium.