Pagina:Easy Latin Plays.pdf/22

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata et bis lecta est
14
MATER GRACCHORUM

Cor. salvē, mī fīlī! nunquam anteā tantā laetitiā quantā hodiē tē accēpī. maximē hodiē tē amō atque laudō. ō, mē! ter quaterque nunc beāta sumpater meus Hannibalem superāvit: vir meus in Hispāniā glōriam sibi comparāvit; fīliōrum, quōs illī peperī, ūnus hīc iacetprō patriā mortuus est; vīvit alterprō patriā vīvet et labōrābit! [cīvibus] vōbīs, amīcī, grātiās reddō, quod haec tam laeta mihi nuntiāvistis, hoc tam eārum corpus ad mē adduxistis. [fāmulis] venīte, puellae! excēdēmus. Deīs Immortālibus grātiās reddēmus. festināte! mulierem beātissimam ad templa deōrum adducite—Scipiōnis fīliam, Gracchī uxōrem. mātrem Graechōrum!