Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/101

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


135 ECCLES IA C/ Laudatura Petro ValliumCernaii monacho 1 in hist. Albig.quod strenue se gesserit in bello adversus illos nærcticos ; adeo ut fugientes ad certamen redire verbis & exemplo coegerit. Hujus præsulis cura & studio Francsscanis& Domi nicanis in urbe lcdes concessæ suntan. 1226. necnon S. Clarx monialibus. Raimundus de Montc-Pcsato in litteris pro fundatione Xenodochii subtus Moiissiacum, in loco ad Punctam dicto, datis 1232. meminit hujus episcopi. Memoratur adhuc mense Julio, an. 1134. in chartario Bituricensis archiepiscopi, quo anno ip- sius obitus consignatur v 111. idus Februarii, in E capituli necrologio. XXXVII. PONTIUS. Pontius cui cognomen fuitzse Antejaco, ex sacrista ecclesiæ Caturcensis, Guillelmo suc- cessor datur ; cujus electio in chartario archiepiscopi Buturic. legitur facta mense Augusto an. 1235. In Prædicatorum familia Cadurci fovenda beneficiisque locupletanda plurimum laboravit. Ipso annuente Aimericus de Gordonio nobilis toparcha, Grandimontensibusquemdam fundum dedit mense Septembri an. 1235. Anno Iequenti testamentum condidit, & nonnulla donavit siio capituloxnI. caL Maii. Eodem anno ( mcnseDecembri, dicirur obiisse in necrol. majoris ecclesiæ. De eosic fragmentum libri obituum Cadurcensis ecclesiæ habet : Anno Domini Mast. obiit dom. Pontius episcopus Cadurcen- sts XIII. cal. Maii, pro cujus anniversario Bartho- lomaus archidiaconus Cadurc.fratersuus acquistvit redditus annuales, quos facrifia Cadurc. qui pro tempore fuerit, debet tenere, <jr de ipstus redditibus dare in die obitus cuilibet canonicorum, qui prasentes adfuerint 12. denarios, & archidiacono majori 2. solidos, sacerdotibus vero restdentibus tum canonicis cuilibet fex denarios, aliisverofa- cerdotibus de villa, qui ad missam & processionem suerint, cuilibet 4. denar. & debet oblationem generalem dare in ecclefia admissam. XXXVIII. GBRALDVS. V. Orbata pastore Cadurcensi ecclesia, archidiaconus, & capitulum convenerunt ad electionem successeris, qui ad tres ex canonicis detulerunt facultatem eligendi episcopum coram archiepiicopo Viennensi S. sedis legato. Hi vero unanimiter elegerunt Geraldum de Baras archipreIbyterum de Salivaco Caturcensis diœ- cefis ; qui cum corssentire nollet, ad Grego— j rium papam IX. provocarunt electores. Scripsit pontifex ad Bituricensem archiepiscopum, ut consirmata electione, electum consecraret. Bullam inter instrumenta retulimus. Capitulum petiit confirmationem electionis a Philippo Bituri- censi metropolitano, in crastino Epipnaniæ an. 1236. nunc 1237. in litteris autem Philippi electionem confirmantis Geraldus dicitur vir nobilis, providus » discretus. Sane ex genere nobili Ba- rascorum in superiore pagi Cadurcini parte, haud procul Figiaco ortus erat. Cum Albigen- sium error in Cadurcis plurimum pullulassec, spem ipsiusexstirpandæ tanti præsulis prudentia & potentia conceperant electores, ut in bulla Tomus I. DURCENSIS. 134 . Gregorii papæ legitur. Nccpræconcepta fefellit opimo. Primo enim episcopatus siii anno, paetum fecit pro Cathobcæ religionis cultu, cum urbis civibus. Singuli fere ejus regiminisanni notantur variis intaoulis, Cadurcinis, Moiisiacensibus, Bcllæ-pcr- ticæ, Carcassenensibus, Montalbancnsibu$. Subscriptum legitur ejuS nomen in instrumento anni 1242. * pro villa Montalbani ; eodcmque anno admittit clientclarem profeffionem Geraldi a Raterio deCaussada, probaronia de Caustada, & vicecomitatuMontis-clari.Cum episcopis Al- biensi & Ruthenensi fidejussor fuit comitiS Tolosani pro 5000. libris quas pro dote Cæciliæ neptis suæ duci Sabaudiæ Amedco desponsandæ promittebat. Teises fuerunt R. cpiscopusTo- losanus, &c. circa an. 1244. Anno 1245. mense Decembri ecclesiam B. Petri de Ortis unit monasterio sanctimonialium B. Mariæ— Deaurata ?. Eodem anno mense Martio confirmavit bona omnia, quæ collata erant Hospitali domui fun- datæ a nobili viro Guirberto de Themines, in strata publica inter villas de Themines & de Grammat. An. 1246. mense Aprili cum esset nonnulla controversia inter ipsum & Raimun- dum comitem Tolosanum, elegerunt arbitros qui eam componerent. An. 124.7. lite orta cum consulibus, ab Innocentio IV. pontifice vocatur in controversiam, super temporali jurisdic- tione civitatis Cadurdinæ, coram Johanne sancti Nicolai in carcere Tulliano cardinales deinde in negotio juriS cudendæ monetæ litteras dedit apud Cadurcum 1249. qua in causa, quæ vertebatur inter ipsum & consoles, partes consenserunt stare judicio Guillelmi Aginnensis præ- sulis. Adest autem eodem anno Raimundo comiti Tolosano morienti, cujus testamenti cum aliis præsulibus statuitur curator, dato diplomate apud Anullavum ix. cal. Octobris U49. > Hoc ipso anno permisit nundinas semel quot-, annis naberi apud Cairacum, litteris datis die Mercurii post festum S. Jobannis. Attigit annum 1250. quo dedit litteras de persolutis sibi ducentis quinquaginta marchis argenti a consulibus urbis. Datum Cadurci menfe Aprili, &c. Hoc anno vitam terrenam cum meliore commutavit, ex litteris datis pridie nonas Juniii quibus mors eius archiepiscopo Bituricensi nuntiatur, & ex tabulis obituum, ubi legitur.^ww Domi-, ni 1250. v. idusMaii obiit dom. Gerardus Barafci, pro cujus obitu dom. Guillelmus Barafci nepos ejus . obtinuit penes Cadurcense capttulum, quod dentur ’100. folidi annuatim die pradicta, quos debetfol- vere ille qui tenebit domos dom. Guillelmi. Obiit vero nepos ille anno 1282. IX. cal.sulii, cum eodem privilegio obtento a capitulo ob domorum illarum meliorattones. Situs vero est dom. Geraldus in capella B. Maria in dextera parte juxta parietem. Itaque fedit ab anno 1236. ad 1250. quatuor fib- pra decem annos. to Hinc uon mediocriter nos torquet, quod legimus in quibus- dam tranffumtis ex thefauro regto chanarum, scilicet Bartho- lomzum Cacurcensom cpiscopum de jure feudi in castro tlt U Chnuffef compromisistc cum Alsonso filio regis Franciae, anno MCCiLiI. lednaud dubie irrcpstt mendum in notis numcrids, nam fadle potuit L. poni post x. cum prairc sorsan dcbuistcc. Iij