Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/105

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i4r ECCLESIA C. rum, qui suerunt posui…insuructuram ecclefia, de /. mandatosanctisumi patris domsns Johannis (papa XXII.) qui de civitate Cadurci originem traxit…. est sepultus in Avenionein domo fratrum Pradica- torum, sn capella quam ipse fecit construi in eccle- sta dictorum Fratrum, ad honorem eximii doctoris S. Thoma de Aquino ejufdem ordinis. Hoc episco- po defuncto bona temporalia episcopatus ad manum regiam positasunt ; sed libera restituuntur anno 1324. sabbato ante festum S. Mariæ Magdal. XLVI. BeRTRAndUS. Bertrandus de Cardalliaco, Guillelmi episcopi 3 S. Papuli germanus, Geraldo de Cardalliaco capellæ Marivalii toparchaprocreatus, ex eccle- sia Rivensi transfertur adCaturcensem, bulla Johannis XXII. data anno ejus pontificatus VIII. Debita nobilium clientelæ officia & obsequia, paulo post sumtum episcopatum, admittit ; de quibus varia exstant instrumenta in char- tophylacio. An. 1326. ad fovendam plantatam religionem, & relevandam necessitatem pauperum, præcipue religiosarum, quas non decet nec expedit extra monasterium evagari, attendens parthenonem Vallis-Paradisi de Spanhaco suæ diœcesis, in quo Deo in divinis laudabiliter C serviebatur, & fervor religionis observabatur, adeofacultatibus & proventibus exiguum, & in pradictis pati defectum, quod moniales pradicti monasterii abfque penuria & mendicitate non valerent sustentari s eorum cœnobio ecclesiamde Cayracounivit. HujuS episcopi tempore Cartusianorum familia an. 1328. in urbe recipitur, affignata domo quæ olim Templariorum, tunc autem Hospi- talariorum erat, quam emerat Johannes papa XXII. fundator hu us novi asceterii, ut liquet ex ejufdem litteriS Avenione datis XIV. caL Januarii an.XI11. ejus pontificatus, quæ lcgun— j- turapud Cruceum. Ibidem erigitur academia per eundem Johannem papam bulla data vn. idus Junii, ejus pontificatus an. xvI. quam damus inter instrumenta. Porro Bertrandus adfuit synodo Bituricensi, an. 1336. xvI. cal. Novembris, cujus acta vide tom. XI. concil. parte 2. pag. 2^22. Anno 1351. paciscitur cumconsulibus urbis die 15.Maii ; a quibus cum multas passus esset injurias, omnia 3’>sis condonavit die 6. Junii an. 1353. Deodato e Lentillac facultatem fundandi moniales de Vico, dedit litteriS scriptis 14.Octobris, anno 1360. Anno 1362. decretum pro reformatione p divini cultus ob hostiles motus imminuti edidit. Expulsos dicitur an. 1364. ab Anglis urbe potitis. Refert Anastasis Augustiniana Robertum Waldeby Anglum ordinis Augustiniani ab Anglorum rege nominatum per duos annos rexisse. Mortuus noni$ J < bruarii legitur in necrologio, anno circiter 1366. XLVII. Bego. Bego ex nobili genere dynastarum de Castro- novo erat oriundus, qui per papam constitutus est episcopus Cadurcensis, bulla data men- IDURCENSIS. 141 se Maio an. 136’6. ut docet Balusius in notis ad vitas pap. Avenion. Certe an. 1367. sedebat ex codice hominsorum, quamquam nondum urbem esset ingressus, adhuc sub dominio Anglorum gementem ; quorum tamen paulo post excuffit jugum. An. 1368 ; a varia recepit clientelæ sacramenta per suum vicarium generalem Reginaldum de Theminis, quem suum appellat consanguineum, in litteris quibus ipsum instituit dic 17. Aprilis an. 1368. Habuit controversiam cum capitulo pro collationeprio- ratus de Biole, cujus siniendæ causa UrbanuS papa V. judicem constituit Arnaldum patriarcham Alexandrinum ecclesiæ MontalbanensiS administratorem, bulla iv. nonas Junii data fui pontisicat.us anno VI. Solemni ritu urbem invectus est an. 1370. die 12. Novembris. Anno I3S4. composuit pro jure spolii clericorum be- nesicia (.’cclesiastica poisidentium, quo frueba- tur » ea lege ut ad illud redimendum quotanniS episcopo centum quinquaginta libras persolverent, sicque possent de suis bonis testamentum condere. Loco movit ædes episcopales ob incommoda fluminis vicini, & insalubrem aerem. Vixit saltem usque ad annum 1388. die S.mensis Junii, ut probant ejus litteræ datæ hoc tempore, pro capitulo S. Martini de Monte-pensato. Tempore hujus episcopi fundantur Cadurci duo collegia, alterum pro egenis adolescentulis, dictum Pelegrini, a Raimundo de Pelegrino archidiacono Cadurc. dotatum : alterum dictum de Rutena, a Bernardo de Rutena Cadurci orto, archiepiscopo Neapolitano, ut vult Cru- ceus, an. 1371. addocendam grammaticam & logicam. XLVII I. FRANCiSCUS. Ex nobili gente Cardalliacorum tertius est hic Siscopus, qui Cadurci sederit ; filius enim erat uillelmi domini de Varaire vicecomitis de Murato, ex Anna de Gordonio. Is cum in ordine Fratrum Minorum Deo se devovisset, inde assumtus est ad Cavalionensem sedem, postea vero ad Cadurcensem, ubi toto tempore episcopatus, non aliam domum habuit quam Fratrum suorum, hoc est alumnorum sancti Fran- cisciædem. Solemni P°mPa urbem ingressus est anno 1389. mense Julio. Ex libro autem homi- niorum, in quo inter cetera notatur admisisse clientelam vicecomitatus de Calviniaco, seu de Gordonio, & de Ceneveriis, nullus ab hoc anno 1389. usque ad 1404. vacat hujusmodi hominiis redditis. Migravit ad superos non fine sanctitatis opinione hoc anno 1404. Corpus ejuS ad sepulturam delatum est in chorum monia- lium de Hispaniaco, seu Vallis-Paradisudiœce- sis Cadurcinæ, ubi gentis Cardalliacæ, cui fun- « Eodem tempore Johannes dictus episcopus Cadurcensis exstabat, qui legitur adfuistc synodo Vaurenhan. 1368. ut refert chartularium apud Catellum.FortafTe ex his episcopis unus erae Francus > & a rege Francorum destinatus, alter nominatus ab Anglorum rege. Eadem ratione explicari debet > quod supra notatum in Robcrto Anglo. Quin etiam in tabulis urbis Albiensis occurrit quidam Raimundus Cadurcensis episcopus, qui 17. Junii anni 1368. litem inter capitulum Albicnsc, & constiles urbis composuit. Unde tot fimul ejusdem urbis episcopi ? Forte quod onuS eflet datus ab An glis, alter a Francue rege, rei quod unus per electionem capituli alter per pondfidam buliam fibi episcopa- (tun Vuwlicarct.