Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/110

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IjI ECCLESIA C A rnulsi Crilpcicnsis in Valefio, atque Gastonis j a Francia ducis Aureliancnsis, regis Ludovici X111 • germani, major clccmosvnarius, consecratur episcopus Cadurcensu ab Andrea Frc- miot archicpiscopo Bituricensi apud Recollectos ordinis fancti Francilci Parisiis dic 2. Maii anni 1627. lntcrsuerat comitiis generalibus regni apud Parisios, delega tus a Rcmensi metropoli 16)0. & 1614. pro clero Valesicnsi. Mortuus Lutctiæ dic 27. Februarii anni 1636. jacet in choro ecclesiæ Cartusianorum. LXV1I. A L A N US. Alanus de Solminihac nobilis Pctracoricen- lis jCtim juvenis militiæ seculari nomen dedisset, postea vitæ religiosic sc addixit, & regularis abbas cœnobii beatæ Mariæ Cancellatæ factus, ordinis canonicorum Regularium fanctiAugustini, collapsam disciplinam, ecclesiam & domum restauravit ; iple factus forma gregis ex animo, ut proripit apostolus, multos ad fui exemplum pertraxit ; unde cum plures religiosos admilisset, quos pietatis & sacræ scientiæpræceptis ipse imbuebat, eos in varias colonias postea amandavit, ut ejusdem regulæ abbatias ad meliorem vivendi inodum revocarent. Ipsam quoque electionem abbatis Cancellatæ, juxta veterem eccle- siæ ritum ad capitulum spectare, impetrante Alano rex permisit, & eos tantum posse eligi concessit, qui se arctioris vitæ instituto manci- passentPostea instante Armando-Johanne Ples- sio cardinali Richelio a rege Ludovico XIII. nominatur Cadurcensis episcopus *, per obitum Petri Haberti. Consecratus cst Lutetiæ in templo sanctæ Genovefæ Montis 1637. die 27. Septembris, a Carolo de Montchal archiepisco- po Tolosano, asiistentibus Nicolao Sanguin Silvanectensi, & Dominico Seguiero Autistio- dorensi postea Meldensi, episcopis. Urbem ingressus an. 1639. gregis sui custodiæ vacavit, Cujus visitationem integram quinquies intra decennium absolvit, novies ante obitum : statutis editis ex sancto Carolo Borromæo excerptis, omnes ad officium suum excitavit 5 & ne quid de- esset curæ pastorali, clericos seminario, ut vocant, addixit, ecdesiasticis moribus imbuendos, emta domo in urbe Cadurcensi, factaque nonnullorum ecclesiasticorum beneficiorum unione. Plebem vero in fide catholica & bonis moribus erudiendam commisit missionariis ex. Cancellatæ monasterio accersitis, quibus intra urbis mœnia monalserium suis condidit lumtibus. Multas ecclesias bellorum civilium & hæretico- rum furore disturbatas e ruinis excitavit, quibus bona restitui curavit. Eo sedente Carmel i tæ discalccati Cadurci admisii siint, ut & monia- les Canonicæfancti Augustini, quas fanctiDc- siderii nuncupant. Multa fundavit xenodochia, in his domum pro puellis orphanis. Vitam tot piis operibus cuinulatiflimam clausit 31. Decem- , brisan » 1659. sepultus in ecdesia suorum alumnorum Canonicorum Regularium ; cui parentavit ejus succcssor, & in exsequiis solemnibus orationem funebrem dixit Petrus BertierMon- talbantnsis episcopus. Ejus vita typis evulgata auctore Ltonardo Chastenet priore beatæ Ma- DURCENSIS. 11 z rix Cadurcensis Canonicorum Regularium, an. 1663. optimi pontifieis & sanctissimi alcctæ ico- nem exhibet. Eamdcm vitam latinitate donavit Dominicus Bisselius Canonicus Regularis ad S. Crucem Angustas Vindelicorum, ediditquctypis ducalis monasterii Campidonensis > pcrRu- dolphum Dreherr m dClxx 111. rloc Alani elogium legitur juxta ipsius tumulum e terra prominentem : Alanus de Solminiac, nobilis Petrachorenfes, Fictus abbas Regularis beata Maria de Cancellata, ordinem Canonicorum Regularium S. Augustini i » Aquitania pene collapsum restauravit ; detn creatus episcopus Cadurcensis, totam diœcestm continuis laboribus in meliorem statum redegit, pastoralem beati Caroli Borromai follicitudinem imitatus, vir plane divinus, sunctitate acl/nirabtlis > omni virtutum genere cpnspicuus, stbi & mundo rebusuue omnibus mortuus Christo Domino soli vixit, cujus majorem gloriam in omnibus ex voto femper quasivit, Angelos castitate, veteres Anachoretas quadraginta annorum poenitentia aqua- vit. Orationum assiduitate nulli fecundus. Clericorum feminarium instituit in civitate Cadurco, prioratum ordinis canonici ibidem construxit & dotavit. Nosocomium unumtduoque orphanotrophiafundavit, unum puerorum, puellarum alterum, perpetua sua liberalitatis monimenta. Denique multa alia pie & laudabiliter operatus est, ac tandem omnibus qua supererant in pauperes erogatis, ipfe pauper & latus dum hac verba passionis legerentur ( & inclinato capite tradidit lpiritum) inter crucifixi amplexus obiit Mercurii, anno atatis sua 6y. die ultima anni 1659. relicto Cadurcenstbusjui zeli & fanctitatis aque acsucerdotiisuccessore Nicolao Sevtn. Jacet hic Corpus ejus, ubi pio populorum concursu ob frequentes gratias ejus intercef fione receptas.honoratur. LXVIII. NICOLAUS. Nicolaus Sevin Parisinus, abbas sancti Wlma- ri in diœcefi Boloniensi, deinde episcopus Sar- latensis, postmodum Alani coadjutor, per ejus obitum factus Cadurcensis antistes, solita pompa urbem ingressus est anno 1660. quo anno sa- cras celebravit ordinationes. Regi sacramen- tum fidelitatis juravit Tolosæ exiitenti, unde rediens prædecessori justa solemni ritu persolvit, præsentibus omnibus diœcesis suæ pastoribus, quos ad primam synodum convocaverat. Magno populorum applausu & concurso per quadra- geiimam in ecclefia cathedrali concionatus est an. 1661. nec sine fructu idem præstitit in aliis suædiœcesis ecclesiis. An. 1671. consecravitec- clesiam Dominicanorum inhonorem fancti Ludovici. Anno sequenti quasilam sancti Francss- ci Salesii reliquias exposuit venerationi fidelium, in ecclefia Canonicorum Regularium S. Augustini Cadurci. Pastor vigilantiflin » us diœce- iim sedulo lustrabat ; disciplinæ ecclesiasticæ strenuus defensor Parisiis occubuit 1678. Sepultus apud sanctum Lazarum. Canonicos Regulares reliquit liæredcs. Ejus tempore sdiolas, ut vocant, christianas Cadurci fundavit Mirapicensis marchionissa, in quibus optimus praful 12.puellas ad fidem recenter adductas institui procuravit,