Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/116

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 6, ECCLESIA C. pedum pastorale suscepit, virtutis & probitatis j mcrito.æqueac prosapiæ splendorc clarus. Nuncupatur eloqucntiflimus in actis relationis mira- cul. S.Hugonis.Erat abbas u>79.ex charta Mor- lanensi ; cesiit autem monasterio Moifliacensi eccles. S.Martini in villa Aleirag *, S. Saturnini, S. Petri dcCasale, ccteralve in veteri documento rccensitas, pro rcdemtione animæ patrjs Rogcrii, fratris Hugonis, & matris suæ. Subscriplit & diplomati Giiillelmi Tolosatum comitis, quo expulit canonicos ab æde S. Saturnini Tolosæ, & monachos eorum loco introduxit anno 1083.10. calcnd. Augusti. Hunaldo abbati anno 1073. Bertrandus ab— j bas secularis confirmat ceflionem dcscnsio- nis monasterii Moiffiacensis olim factam Du- ranno abbati a Pontio comite, ac Adalmode ejus uxore, & eorum filiis. Statim autem ac factus est abbas, decimationes varias a secularibus hactenus possessas pretio redimere cogitavit > qua de re testamentum condidit anno 1073. inter instrumenta relatum. Anno vero 1074. donum ecclesiæ fancti Saturnini in pago Ca- turcino excepit ab Artmaro & Ademano vice- comite, & Pontio a sancto Petro ; &an. 1076. donum ecclesiæ Christinachi in pago Agennensi. Eidem etiam Guillelmus comes Tolosanus 1077. ( hortum, fontes & viridarium in parochia de Vendalor, concesse. Quo item anno Fidis co- mitissa Narbonensis, ecclesiam fancti Petri de Sermur cum multis prædiis ei donavit, cujus donationis charta infra instrumentis addita. Anno 1078. Bernardus comes Bisuldunensis in manu Hunaldi abbatis consobrini fui tres abbatias Campi-rotundi, Arulensem, & fancti Pauli de Oleis, Hugoni abbati, ac monasterio Cluniacensi subjecit, ad districtioris diseiplinæ normam reformandas, cujus concesiionis chartam integram damus infra inter instrumenta. Sedebat adhuc 1083. Hunaldus abbas, quo anno Armannus & Adermarius vicecomites monasterium subtus castrum Brunechildum in pago Caturcino fundaverunt, Cluniacoque ac Moistiaco, eorumque abbatibus Hugoni & Hunaldo subdiderunt, ut docet ipsius fundationis instrumentum subjectum eodem loco. Denique anno 1084. subscripsit litteris Willelmi Auxitani archiepiscopi, & Remundi Lactoratensis epilcopi pro Cluniaco. An. 1091. obiisse dicitur ( sed tardius, ut infra videbimus) & Alairiaci, (Z, <7r « f) sepulturam accepisse in monasterio fancti Martini abs se condito & dotato, ubi cella est ordinis Cluniae, etiamnum ■ conventualis, in diœcesi olim Aginnensi, nunc’ Condomiensi. Illic ad ejus tumulum lampas olim jugiter ardebat. XX. Ansquitinus abbas Moiffiacensis, oe- currit primum an. 1085. in Charta Gausredi de Roviniano, Caritatis ejus uxoris, & filiorum eorum Centulli, Arnaldi & Mascharelli, de dono ecclesiæ S. Lupi in agro Agennensi, & in donoecclesiæS.SeverinideMoiiiiac a Raimun- do Bernardo & Odgario fratribus facto Mo- siaco, & Ansquitillo abbati. Sedente Urbano papa II. donatur etiam ecclefia de Godervilla. Anno IojII.Antonium filium Bernardi& Blan- .DURCENSIS. 164 chæ rcccpit in monachum. Tribus post annis scilicet 1094. Willelmus Traucaprettus dictus, & Petrus ejus frater, Ansquitino seu Ans- quitillo ( utroque enim modo legitur) eccle- siam sanctæ Mariæ de Buxa, dederunt. Circa idem tempus Urbanus papa II. ad Guillelmum comitem Tolosanum seripsit in gratiam Anl- quitini abbatis, cujus dignitatem Unaldusmonachus invadere tentavcrat. Has lktcras integras suo loco subjicimus. Alias habemus cjtil- ucm summi pontisicisan. 1097.ad Isarnum Tolosanum, Simonem Agennensem, Gcraldtim Caturcensem, & Raimundum Lectoratcnsetn episcopos, pro monasterio Moifliacensi infra referendas. Eodem anno 105)7. Isarnus Tolo- sanus ratam habuit donationem ecclesiæ dc Magraduni, factam Ansquitino abbati, qui anno 1100. transigit cum Seguino & Bernardo filiis Bernardi de Vologul..Sequenti anno Remun- dum Caturcensem vicecomitem ad conversio- nem venientem recepit, atque ab eo, annuentibus duobus ejus filiis Pontio, & Petro vicecomi- tibus, duabus ecdesiis apud Calszadam donatus cst, cujus concesiionis chartam integram referimus. Varias præterea excepit donationes, me- moraturque in variischartis 1103. 1104.1107. Ex quadam inscriptione in tab. mamorea hujus 1 abbatis tempore factum est claustrum an. m C. XXI. Rogerius regnante adhuc Philippo rege sedere cœpit, sub cujus regno ecclesiam d’Enazac Grimaldo de Monte-Valcanno ad vitam ea lege concedit, ut infra decem annos eam restauret. Anno 1119. Bernardus viceco- mes Biterrensis, & Cæcilia ipsius uxor, ejus implorant opem, ad instaurandum ordinem monas- ticum in cœnobio B. Mariæ Soracensis, ex eorum litteris datis mense Maio feria v. A Gaufberto Fumel abbate seculari, præsenteIl- desonso comite Tolosano, accepit in pignus reditum annuum, quem ille de Moistiaco perci- ’peresolebat, pro mille ducentis vigenti quinque solidis monetæ Cadurcensis an. 1125. De eo vetus lcctionarium sic habet : Tempore domini Rogcrii abbatis corpus S. Cypriani tranjlatum tst, m. nonas Julii de loco Vallium in diieceji Catur- censhad abbatiam regalem qua Moysucus nuncupatur, ubi nunc honoratur & colitur, &c. Ad eum seripsit hanc epistolam Petrus de Mont-boisier abbas Cluniacensis. Venerabili & dilecto fratri domino Rogcrio abbati Moiffiacensi, frater Petrus abbas Cluniacensis falutem & dilectionem. Prapofttus fancti Stephani Tolofana fedis de fratribus fancta Maria querimoniam in concilio fecisset, Ji non illum composuif- femus, promittentes eidem justitiam de fratribus pradicts loci. Mandamus igitut vobis, ut fratres ipsus cum canonicis judicium justitia subire faciatis, & quod aquitas judicii dictaverit, ita teneri acprojequi, ut non fit unde merito querimoniam debeant facere. Sic enim illis promistmus, & stc feri volumus atque pracipimus.