Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/118

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


167 ECCLESIA C latcnsem. Anno 1226. litteris siais condonat in-, colis oppidi ossensam omnem quam vendendo Moifliacum Raimundo comiti Tososæ, ipsi intulerant. XXXII. Raimundus de Monte-pesato, Cum esset abbas Lczatcnsis, postulatur ab H. priore Moifliacensi & monachis, litteris scriptis ad abbatem Cluniacensem, in quibus maxima dona virtutum hujus præstantimmi viri rccensentur, & multa alia lcitu dignissima ; unde & eas e tabulario Cluniacensi descriptas excudi curavimus inter instrumenta. Sedebat an.I229.quo Be- rengarius de Maccaneto Campirotundi, & Ge- raldus de Relhaco Exiensis abbas obcdientiam ei solemniter promiserunt, coram Bernardo de Saranta Lezatensi abbate, & Arnaldo Beren- ger Arulensi. Hospitale subtus Moifliacum in loco qui ad Punctam dicebatur, fundavit an. 1232. Monasterium Exienfe an. 1256. visitavit.* Cum Bernardo abbate Lezatensi contendit fu- per jure electionis abbatis Lezatensis 1238. Electionem P. de Curtibus abbatis Campirotundi, confirmat, qui viciflim superioritatem ejus agnoscit 1243. Obiit an. 1245. ex necrologio, ubi legitur : Obiit an. MCCXLv. dominus Raimundus de Montepefato abbas, & hoc ipso anno dominus Guillelmus de Bessens… * rexitque annis xvI. Ce-1 terum ante mortem abdicare conatus est, minus idoneum se judicans, præ animi demisiione, ad pastorale onus sustinendum. Argumentum est epistolarum quas hic damus. Epistola Raimundi abbatis Moiffiac. ad W. abbatem Cluniaceissem, qua regiminis onus abdicat. Tfe’Enerabilipatri ac domino’<W. Dei gratia ab- V bati Cluniacenst, Remundus abbas Moista- censis, cum omni reverentia & devotione. Jssuia timemus, ne Motstacensts ecclesia sub regimine nostro tum propter malitiam temporis, tum propter discordiam, tum propter insollertiam monachorum, tam inspiritualibus quam in temporalibus graviter collabatur, anima nostra ac dicta ecclesia consulere cupientes, abbatiam ipsum in manibus vestris abrenuntiamus, & ut eandem abrenuntiationem acceptare dignemini, humiliter postulamus a vobis. Epistola R. abbatis Moiffiac. priori & conventui Cluniacensi, in qua dimittit abbatiam & dimissionis catssas describit. 7Z> Eligiosts viris & patribus suis in Christo ca- rijjimis priori Cluniae. & toti suero ejus- dem conventui, frater R. dictus abbas Mot- stac. salutem cum omni subjectione, reverentia, obedientia, & honore. Cum in altis litteris, quas vestra sanctitati tranfmittimus *, per cari fimos nostros B. de ordine & G. decanum Clunia- censem, proposttum nostrum ex certa fcientia non duxerimus revelandum, ne videlicet occastone hu- jusmodi revelationis aliquid possit ab aliquibus, super sutura electionis negotio.attemptari. Ne ta- * Cum audiflet hic abbas R. episcopum Agiancnsom visttaste abbatiam Exicnfcm, sacramentum a monachis exegifse, non- nullaqucstacuistc, monasterium adiit, Montis-albam, & Manii de Viroduno abbatibus sociis adbibitis, abbanquc ac monachis hoc iadum exprobravit, qui sc Coaftos id cgusc confcffi sun ; Ir. nonas Aprilis. 1136, lDURCENSIS. 168 men super tanto facto vos teneamus diu sustra suspenlos, pro certo vobisstgnistcamus, quod pra- ter alios magnos defectus quos patimur, tanta corporis debilitate laboramus, quod in tanta ecclesia, & in membris suis tam longe lateque diffusu, insufficientes & impotentes sumus ad exercendum officium pastorale. Jdeoque paternitati vestra, instantia quanta possumus supplicamus, non instante* electione de pirsuna nostra facta, ecclesta viduata de pastore euntis idoneo providere, habentes nos in hac parte mijericorditerexcufatos. Datum AIuissiac. IX. kal. Aprilis an. ab incani. Domini MCCXLIv. I Tempore Raimundi Grcgorius IX. bulla data xv. calendas Augusti an. 1240. in tutelam S. Sedis suseepit monasterium, decernens ut ordo monasticus in eo perpetuis temporibus observe- tur. Vide bullam hanC inter instrumenta. Mortuo Raimundo, P. tertius prior in ordine Cluniacensi, & conventus Moisiiacensis suis litteris tum ad abbatem tum ad conventum Cluniacen- sem, petierunt licentiam elgendi successorem, an. 1245. Has consule ibidem ex tab. Cluniae, descriptas. XXXIII. Guillelmus de Bessens Ii46.men- se Aprilis, occurrit in veteri instrumento, quo ArnaldusHodz Lomaniæ vicecomes ratum habet pactum, quod cum Bermundo deMont-pe- zat contraxerat de honore S. Nicolai. Monasteria Campirotundi, & Arulense visitavit 1248. P. abbatem Campirotundi 1249. deposiiit IX. cal. Junii, & die 15. Junii ejusdem anni rogatur ut confirmet electionem GuiUelmi Aru- lensis camerarii in dejecti locum Iubrogandi. Super lite quam cum Geraldo episcopo Lecto- ratcnsi de limitibus quarumdam parochiarum habebat, compromittit in Raimundum de Ca- ro-monte 1256. Viam universæ carnis ingressus est in vigilia assumtionis B. Mariæ 1260. j XXXIV. Bertrandus de Monte-acuto, filius Arnaldi, cujus mors consignatur in tabulis die 5. Februarii 1276. electus est an. 1260. in vigilia assumtionis beatæ Mariæ. Cum Guillelmo episcopo Agennensi compromittit siiper subjectio- ne Exiensis monasterii, in Stephanum Biterrensem, &Guillelmum de Clucello canonicosAgen- nensi.’s 1261. Bertrando vicecomiti de Bruniquel 1265. in fevum medietatem justitiæ & ditionis de la Salvetade, & totius parochiæ S. Petri de Majuze, ea. lege concedit, ut inde sibi præstito hominio singulis annis aureum Morbatinum Moifliaco solvat. Alfonso Pictaviensi & Tolosii- no comiti mediam partem villæde Gardua concedit 1266. quo etiam anno cum eodem comite transegit siIper urbis Moissiaci justitia. Homi- nium Stephanidel Poget excepit I273.Memora- tur etiam in variis actis 1274. & 1275. Prioratui deSerinaco, ecclesiam S.Martini de Cultur uniri ab episcopo Tolosano procurat 1181. in cujus litteris ipse appellatur domini regis consilia- rius. Certe hoc nomine tenuisse cum duobus aliis parlamentum Tolosæ annis 1287. 88. 89. & 91. memoratur. Ab Honorio IV. summo pontifice delectus est ut Grandi-montis ordinem reformaret. An. 1286. Bertrando abbati Exiensi, nomine Bertrandi de Iissulaepiscopi Tolosani,