Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/119

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i69 ECCLESIA C solvit libras quinquaginta pro anniversiiriolndix. matris prædicti episcopi.Cum Raimundo abbate Clusano permutat prioratum S. Anastasii.pro prioratu sanctæ Mariæ de la Salvetat, & prioratu S. Gabellæ 1291. Vitam præsentem æterna commutavit 1295. De co ita fragmentum ne- crologii : Electus est abbas… an. Ii6o.prasuit annis tf.* rene totam abbatiam adificavit…. erat doctor decretorum, & homo facundissimus, & in temporalibus & spiritualibus circumjpectus, & regum Francia, qui suo tempore suerunt, conftlta- rtus….fratrem habuit Gallardum abbatem Fi- gtad. Ipse Bertrandus huic abbatiæ præfuerat ex tab. Cluniae, ubi etiam legitur quod factus abbas Moisiiacensis se excusavit, quod non ad— 1 fuerit capitulo generali an. 1263. 67. 78. 8j. XXXV. Guillelmus de Duro-sorti electus est an. 1293. sed ejus electioni intercesserunt monachi Moissiacenses, *in capitulo Cluniacen- si ; frustra tamen, etenim abbatiæ possessionem adeptus est. Nec mirum, cum in curia Romana, gratia plurimum valeret, unde postea suit capefianus Clementis papæ V. ex ejufdem papæ litteris ad Philippum regem Franciæ de gravaminibus ecclesiæGalliæ, scriptis v.cal. Aug. an. 1.ejus pontisicatus, hocest I3O5.Idempostea factus est ab eo episcopus Lingonensis, ut videre est in episcopis hujus sedis. Ceterum ut abbas Moiffia— s censisan. 1301. memoratur in sententia arbitraria inter ipsum & Petrum episcopum Lactora- tensem, qua media pars decimarum & redituum capellæ de Moteto episcopo adjudicatur, & altera abbati ; quam sententiam confirmavit Re- mundus Petri successer 1304. Quo anno Amus- tanus de Garanduno domicellus Guillelmo abbati cedit decimas de Dorso. Idem Guillelmus Bertrando de Castanherio nepoti suo prioratum de Lorso contulit eodem anno 1304. Quæ. dam statuta super vestibus monachorum condidit 1305. Ex episcopo Lingonensi factus est archiepiscopus Rotomagensis, ut docet frag— I mentum necrologii, ubi quoque legitur fundasse an. 1306. anniversarium pro fratribus fui* domino Geraldo, & Bernardo priore B. Mariæ Deauratæ. XXXVI. Augerius de Duro-sorti au. 1306. electus, an. 1512. visitat cœnobium B. Mariæ Deauratæ. Exstant ad eum Henrici Campi- rotundi abbatis litteræ datæ an. 1317. quibus excusat se quod occupatus auctoritate.epistolica in inquirendis limitibus episcopatus Limosi recens creati, non possit interesse Moifliaci capitulo generali. Anno 1319. confirmat institutam m monasterio B. Mariæ Deauratæ missam so- lemnemde Beata Maria singulis sabbatis cele- brandam.Obiitan. xvm.Johannis papx XXII. seu Christi 1334. Ex necrologio electus an. 1306. rexit an. 16. ubi cognominatur de Duro-sorti. XXXVII. Raterius de Lenaeo, al. de Lau- trice al. deVenasco sedebat anno 1338. Idem anno 1352. appellat ad sedem apostolicam a sententia excommunicationis lata ab abbate Trenorchiensi in eos qui imposita a capitulo generali Cluniacensi subsidia solvere recusabanr. Præsuit ad an. x. Innocentii papæ VI. hoc est Christi 1361. cum fuisset donatus abbatia bulla 1DURCENSIS, 170 L Johannis papæ XXII. an. 18. ejus pontificatus, Christi 1334. Juxta necrologium prius silerat abbas S. Victoris Massiliensis. Ex scnedis doctiffimi Suarczii, & actis pontisicii Avcnionensis anno 1361. sponte cesiit, cum rexisset annos 27. XXXVllI. Fredolus de Lautricc e prsorc Villænovædiœc. Ruthenansis, cedente pedum Ratherio deLenac, sit abbasMoisiiac.bulla apos- tolica Innocentii papæ VI. an. pontificatus x. Avenione data. Præruit autem ad an. 1. Greg. XI. quo obiit, hoc est ad in. 1370. ex act. pontif. Avenion. An. 1366. 28. Maiicameræ apostolicæ solvit communia servitia ; item an. 1370. XXXIX Bertrandus Roberti, & ipse prior V illænovæ diœc. Ruthen.mortuoFredolo, abbas Moifliac.brevi apostolico Greg. papæ Xl.Ave- nione an. pontificatus 1. dato instituitur, e familia dominorum de Roberto oriundus, ex serie MS. abbatum Moisiiacensium. XL. Aimericus de Peiraco 1371. a Petro Campirotundi abbate, exigit rationem admi- nistrationis suæ. Bernardi de Roquemadour abbatis Exiensis sacramentum sidelitatis excipit 1377. & an. 1402. eumdem emendat. An. 1386. composuit cum Seguino de Roseto abbate Bel- læ-Perticæ. Solita Tervitia solvit cameræ apostolicæ 1388. Matthei Royadas novitii Cam> pi-rotundi vota solemnia permittit admitti I403. seripsit vitam quartam Urbani papæ V. XLI. Remundus de Vajraco in decretis licentiatus, prior B. Mariæ Deauratæ, Aime- rico subrogatur, cuius electionem pontificatus fui anno 13. ratam habuit Benedictus XIII. m. idus Januarii, id est 1407. XLII. Guido de Vairaco ab anno 1419. ad 1422. si fides cuidam catalogo MS. debeatur. XLIII. Aimericus de Rupe-Maurelli 1434. prioratum S.Leopharii confert Jacobo Joculatori, & 1438. prioratum de Bruniqucllo Petro de Caramanno. Prioratum de Cuquomonte cellarii officio univit 1444— Episcopus Montis>al- bani electus 1445. abbatiam retinuit in com- mendam 4 usque ad 1449. quo obiit sepultus in ecdesia Moisiiaci 16.Octobris. XLIV. Petrus de Caramanno electus 2j. Octobris 1449. cujus electionem confirmavu Jacobus de Monsiaco vicarius generalis Odonis abbatis Cluniacensis 28. Januarii insequentis. Decimas ecclesiasticas in diœcesi Mont-alba- nensi an. 1456. exigebat ex delegatione Tristandi de AuraConseranensisepiscopi. Statuta pro monasterio Campi-rotundi condit an.I46o. A Sixto papa IV. bullam obtinuit 1481. cujus auctoritate a jurisdictione Jacobi abbatis Cluniacensis solvitur. Fuit etiam abbas Galliacensis. An. autem 1484. abbatiam Moisiiacensem transcripsit Antonio de Caramanno nepoti siio. XLV. Antonius de Carman Petri nepos an. 1490.1492.1499. X LVI. Antonius de Narbonne, cujus proventus intercepti siint jubente rege an. 1516. quod ipsi) invito abbatiam nepoti siio in manibus papæ resignasset. . Ia quodam a&u reformationi » anoi 1447. die 6. Junii tppel- latv a/miniftrator perp « uui. Vide chtmm XXXII. p. 42. L iij