Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/139

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


l.Q9 ECCLESIA RU cem confii matam in sua diœcesi, statim post / initum epilcopatum. Vide inter instrumenta. Anno 1179. dedit Guilkmo abbati Con- chcnsi holpitale quod cst in strata publica euntibus ad S. Mariam Kocli.v-amatoris ( Ro- camadour) cx arcliiv. Concli. Anno 11S0. adfuit compositioni factæ inter Petrum abb. Aurcliacenlcm, & comitem Tolosanum. An. 1194. mense Septembri finivit controvcr- siam inter Templarios & fratres de Bona-cum- ba pro decimis ecclesiarum de Lamoza, &c. An. 1199. ipse & Guillelmus comes Ruthenensis concedunt Albcrto abbati & fratribus Bonæ- cumbæ immunitatem ab omni exactione *. E Unde conjectare licet fratrem ejus Hugoncm comitem jam obiisse, cui filius Guillelmus suc- ccsserat.An. 1200. fideijussor fuit fratrissui Ber- nardi d’Arpajon pro donatione facta Bonæ- cumbæ, unde hunc tertium ipsius fratrem eruimus. Ultimus annus ejus beneficiis consignatus in tabulis publicis est 1210. quo, mense Augusto, feria VI. dedit Philippo abbati Bonæ-vallis ecclesiam de Solasque. Vitam tamen produxisse dicitur ulque ad an. 1214. at prius abdicarat episcopatum, ut mox fumus probaturi. Quo tempore mortuus sit ignoramus. Jacet in ecclesia Bonæ-cumbæ ubi visitur adhuc ejus v sepulcrum, cum hoc epitaphio : Hacjacet in tumba veneratur quem Bona-cumba Hugo Ruthenctsu prasul patruus comitensis. Corpussub terra, Jedspiritus ejtsuper ajlra. Quamvis pacis amantiflimus fuisset hic episcopus, quadam tamen discordiarum scintillæ inter ipsum & comitem Ruthenensem eruperunt an. Circiter 1195. quæ paulo post prudentia abbatis Aureliacensis, ejusque fratris comitis so- pitæ sunt. Quædam ex pacto inito mense Maio j anni prædicti proferenda duximus : Diseordia qua inter Dominos’U. episcopum, & *V.comitem vertebatur, amicabutter est hrminata… hoc modo ; videlicet quod dominus’V. comes, & successores ejus, debent promotionem comitatus accipere ab episcopo, & episcopus dt bet eum promovere qui comes fieri debet s recipiendo eum cum processione, fine procuratione & gravamine. Et comes debet tunc auferre pallium, & facere hominium episcopo. Etpost e a episcopus debet eum assidere in sua cathedra, & ita erit comes. Hac debetfacere comes episcopo, & successores successoribus, ut quod de iis di— ] citur inter omnes perpetuoservetur, &c. Integram chartam dedimus in instrumentorum collectione. Ugo comes hic commemoratus, non erat frater Hugonis episcopi, sed filius fratris, qui eum voluit ad comitatum promovere, & di* gnitatem cum illo partiri. XXVI. PETRUS III. Antequam fato fungeretur Hugo post annos 60. in episcopatu exactos, nuntium remisit suæ cathedra* ante mensem Julium anno 1211. ejuf- que cessione a Petro Lodovensi episcopo, & B. abbate Bonæ-cumbæ Innocentii papæ III. lc- » Antonius Bonal dicit hocfa&um an. 1109. aitquehanc im- muuiratcm fuifsc n communi & ab omni exaciiunc, qui a fecula- ribui ad faciendam pacem, wl pacil occasuono aHoqHomodo txi* jirar. TtmuS Io T H EN E N S 1 S no gatis admissa, capitulum de succeffore deligendo serio cogitavit. Itaque xascndis Julii anno 12n. electus est Petrus deTrilia*Ruthenensis ar- chi diaconus, vir providus & diferetuss vita & moribus comprobatus, in utroque jure sufficienter injlructus, tam clero quam po, ulo acceptissimus, ut habetur in Bituricensibus tabulis, statimque capitulum petiit electionis confirmationem a G *. Bituricensi archicpiscopo. Anno 1214. m. idus Septembris promisit cum suo capitulo, Simoni comiti Leycestrensi domino Montis-fortis vicecomiti Bitcrrensi & Carcasson. facturum se fatis, si forte prædia qu.vdam ipsi subjecta tenuerint. Paulo post, sci- licet mense Octobri testis fuit cum Guillelmo Cadurcensi, Guillelmo Mimatensi episcopis, & Guillelmo abbate Figiaci, juramenti fidelitatis præstiti eidem Simoni > pro castro de Cap- denaco. Eodem tempore cum Albigensium hæ- resis grassaretur, clam accersivit hunc strenuum fidei defensorem ; qui potitus urbe comitem Ruthenensem adegit ad homagium sibiprastandum VII. idus Novcmb. ejusdem anni 1214. & pactum ineundum, quo se se obstrinxit ad bellum perduellibus inferendum ; quod instrumentum , octo munitur sigillis, inprimis sigillo Petri Hen- rici episcopi. Anno 1217.11. idus Augusti ipse & Henricus comes composuerunt litem inter A mblardum abbatem Bonæ-cumbæ & Bernar- dumd’Arpajon. An. 1219. dictus comes reliquit suas ditiones sub hujus præsulis custodia & de- fensione, ut quoties Amalricus dux Narbonæ comes Tolosæ, ac dominus Montis-fortis, ea repeteret jure dominii, non denegaret episcopus, charta facta IV. Kal. Julii, ex tah. Carcass.* Anno 1220. acquisivit castrum de Caldegonse, fere ad urbis muros. An. 1228. Romanus apos- . tolicæ sedis legatus ei provinciam dedit ejusque 1 collegis, inqturendi de nonnullis criminationibus impactis episcopo & capitulo Aniciensu Præsens fuit homagio quod Stcphanus de Pa- ders, &c. Duranto Albiensi episcopo praestitere an. 1229. in vigilia S. Petri ad Vincula, ex tab. episcopatus Albiensis. His temporibus in urbe admifli sunt Fratres Minores, & an. 1232. jacta sunt eorum ædium fundamenta. Antonius Bonal ait Petrum non excessisse annum trigesimum supra millesi- mum ducentesimum ; testaturque nullas a se

visas chartas ultra hunc annum quæ nomen ejus præferrent. Nullæ quoque nobis occurrerunt præter unicam anni 1232. in qua sola prima littera fui nominis P. designatur diciturque frater Albiensis episcopi. Sed Bituricenses tabulæ notant electionem ejus succefloris anno 1234. iplb viam universa carnis ingresso i quod susiv cienter probat ipsum vel hoc anno, vel paulo antea e vivis excessisse. XXVII. B. Mirum sane videbitur episcopum hunc plurimis in chartis commemorari, nullibi vero nomen ejus significari, nisi per prmam ejus litteram B. qua alii Bernaraum, plures Bertran- dum innui volunt ln tabulis Bituricensibus legimus Petro epis-