Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/140

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IU ECCLES1A R1 copo viam universa : camis ingresso, B.archidia—. conum Ruthencnsem electum fuisse, & capitulum pro ejus electionis confirmatione supplicasse archiepiscopoBituricensi v. idus Augusti, an. 1234. Hic an. 1242. ratam habuit donationem quamdam monasterio Bonæ-vallis factam. An. 1245. subscripsit chartæ transactionis factæ inter (jtiidoncm de Scvcriaco, & syndicum Bo- n.v-cumbæ. Ex hujus loci tabul. in quadripartita Gallia Christiana, legitur cum anno 1239. mense Maio cdlisse in fcudum Raimundo comiti Podium Varneum. Sed legendum de*Var- neiol, ut legimus in chartario Tolosano, & Raimundus vice versa concessit & rcmisit si quid juris haberet in Castro de Luzcso> promiiitquc instiper quod de scudo prædicti Podii sidens foret, uti legere est in ipso instrumento, quod exhibebit supplementum chartarum, ldem episcopus cum D. episcopo Albiensi fideijus* for fuit cum D. episcopo Albiensi, &c. pro 5000. libris, quas hic comes promiserat pro dote Cæciliæ neptis suæ Amedeo duci Sabau- diæ collocatæ. XXVIII. A. Hic cum esset Ruthenensis archidiaconus, post obitum B. episcopi eligitur in illius succes— • forem, cujus electionem confirmari a Philippo Bituricensi archiepiscopo petiit capitulum Ru- thenense anno 1245. in festo S. Gregorii, ex tabulis Bituric. Proindeque jam currebat tertius mensis anni 1246. juxta hodiernum morem ducendi anni exordium ab ineunte Januario. Brevi autem sedit tempore ; nam hoc ipso anno vel saltem sequenti Innocentius papa IV. quemdam episcopum RutheneIssem conlecravit anno IV. fui pontificatus ; at non placuit summo pontifici nobis notum facere consecrati nomen ; credimus tamen fuisse Vivianum qui sequitur. Designatur autem frequenter per litte— ■* ram B. more gentis quæ pro Viviano pronuntiat Bibianum. XXIX. V I V I A NU S. Episcopus hic ex ordine Minorum * assumtus, non monasticarum tantummodo, sed etiam politicarum virtutum laude famaque celeberrimus erat. Hinc postulantibus canonicis a sum- mo pontifice concessus est ; qui etiam eum consecrare voluit, & commendavit scribens ad ar- chiepiscopum Bituricensem in hunc modum : INnocentius * episuopus, fervus fervorum Dei, venerabili fratri archiepiscopo Bituricensisu- lutem & apofiolicam benedictionem. Cum ex injuncto nobis apojiolatus officio ecclefia- rum omnium teneamur curam gerere fpecialem, gaudemus & merito, cum ad carum regimina tdonei evocantur, illi maxime qui plus suis meritis præjulatus dignitatem extollunt, quam ipfi pontificatus efferantur honore. Attendentes igitur diligentiam dilectorum filiorum capituli Ruthenen- fis, qui venerabilem fratrem nojlrum episcopum « UtilegimiM ia sharta eccl. Vabrensisaa. U4J. 4c alibi. J T H E N E N S 1 S. m L Ruthencnsem tunc notarium nojlrum, virum uti’ que morum honefiate decorum, litterarum Jcien- tia præditum, & confilii maturitate præclarum in suum elegerunt episcopum, ac eorum fiudium ex hoc multipliciter commendantes, electionem ipsum quia invenimus eam de perfona idonea canonice celebratam, de fratrum nofirorum consilio confirmantes, cidcm licet invito &renitenli > obedien- ti tamen mandatis nojlris, plena fibi tam tn fpi- ritualibus, quam in temporalibus ecclesiæ ipjius ammtnifirationc concessa, confecrationis munus nojlris manibus duximus impendendum, sperantes firmiter, ac pro certo tenentes, quod ipse qui ali- quandiu apud sudem apofiolicamsic cjllaudabiliter conversatus > quod nobis & eisdem fratribus suæ prærogativa virtutis, carum fe reddidit plurimum & acceptum, præfatam ecclefiam actore Domino proinde & falubriter gubernabit. Quocirca fraternitatem tuam rogamus & monemus attente per apofiolica tibi fcripta, quatinus præfatum episcopum ad sæpe dictam ecclefiam cum benedictionis nofiræ gracta procedentem benigne recipiens, ac honefie pertractans eumdem, Jic te reddas in conservandis & defendendis ecclesiæ suæ juribus eidem opportuno favore laudabiliter gratiojum, quod ipse tuo suffultus auxilio in commissa fibi cura pafioralis offcii possit assidue — Deo propicio profperari, ac tibi exinde retributionis æternæ præmium & a nobis condigna veniat actio gratiarum. Datum Lugduni idus Martii pontificatus nofiri anno Iv. Ex his litteris pontificis discimus Vivianum ante pontificatum functum officio notarii apud siidem apostolicam. Tempus autem assumtiepis. copalis oneris designat quartus annus pontificatus Innocentii IV. qui respondet anno Christi 1247. Certe hoc anno VI. Kal. Januarii legicur episcopus in actis publicis. Paulo post de manibus ejus Hugo Ruthenensis comes assumsit cru- ’cem, Pcilicet in die Epiphaniæ, ut probat chirographum ipsius Viviani, quod legesis inter instrumenta. Subscripsit cum episcopo Tolosano cuidam sententiæ promulgatæ a fidei inqui- sitoribus. In thesauro regio chartarum exstat ejus querela de militibus & subditis comitis, qui Ruthenensem episcopatum multis gravaminibus infestabant, maxime de Guidone Sevcraci domino, & Guidone de Arpajone. Si quidem comes quasdam leudas * percipiebat de lingulis quæ tam in urbe quam in burgo vendebantur ; reluctante episcopo ad quem omne jus in urbe _ pertinebat. Quæ controversia orta anno 1250. — & veluti sopita per sententiam, ut aiunt, arbitralem, datam 25. Februarii anno 1255. Postea tamen vehementius erupit anno 1270. Intet tot motus vigilans episcopus, de reformando majoris ecclesiæ clero ferio cogitavit* Cumque non posset canonicos ad institutum canonicorum Regularium, quod jam moribus deseruerant, revocare, præstitit ut saltem clerici adessent divinis officiis, substrahencso fructus iis qui aberant. Numerum canonicorum ad 24. redegit, totidenique vicarios, necnon ciericos cursores dictos esse voluit. Cum autem unicus fuisset archidiaconus ex antiquo more, tres ad-