Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/141

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


zi5 ECCLESIA I didit. Anno 12^7. XI1. Kal. Augusti mandavit i sub pœna interdicti, abbatibus, archidiaconis, &c. ut hortarentur populum iiiæ diœcesis ad aliquid conferendum ædisicandæ ecclesiæ siincti Salvii Albiensis, concesiitquc 40. dies indulgentiae iis qui aliquid erogarent. Monachis Bonæ-vallis, corumquc abbati Petro beneficus, confirmavit anno 1258. huic monasterio possessioncm ccdcsiarum de Petra-sixa, de Caricras, & de Solatque ab antecessoribus siiis concessarum. Vivianus censetur alter fundator abbatiæ Bel- lilocensis in Ruthenis, de qua infra dicemus. An. 1259. scripsit communem cum multis epis- copis epistolam ad sanctum Ludovicum regem l de restituendis ecclesiæ bonis. Testamento suo facto anno 1274. Vivianus elegit sepulturam siiam in conventu suorum fratrum, videlicet Franciscanorum urbis Ruthenæ ; ac eodem anno vitam clausit. XXX. RaImuNDUS. Ex nobili genere de Calo-monte* super Oldam apud Ruthenos Guillelmo patre ortus erat Rai- mundus, qui ob singulares dotes electus est a capitulo e gremio, an. 1274. rexitque ecclefiam per annos tres siipra viginti eximia prudentia. Ac primum quidem cum videret ecclefiam pene collabentem, novi templi longe amplioris & augustioris, quale nuncvisitur, fundamenta jecit ; ad quod opus prosequendum auxit reditus ope- ræ seufabricæ (1’Œuvre) instituitque sub variis nominibus ædituos, qui operarum curam haberent, ac reditus asiignatos curarent. Præter- ea compositionem fecit cum capitulo die Veneris post festum SS. apostolorum Petri & Pauli anno 1281. qua inter cetera promisit dotare archidiaconatus, cantoriam &lacristiam. An. vero 1286. electi sunt probi viri & æqui æstima- tores, qui de valore beneficiorum his dignita— £ tibus aut personatibus annectendorum sententiam ferrent. Anno 1278. delegatur a Nicolao papa cum Stephano Mimatensi episcopo, & P. abbate Tutelensi, ad explorandum quinam forent ecclesiæ Albiensis reditus, & inquirendum de hujus ecclesiæ statu, num expediret capitulo ad sucularia vota regredi. Nimirum præ- positus & capitulum cum essent ordinis S. Au- {rustini, totis tunc viribus nitebantur, ut a regu- ari vita ad secularem resilirent. Vide quæ ea de re diximus in Bernardo de Castaneto Al- biensi episcopo. Eodem anno 1278. convenit Raimundus ad concilium provinciale apud j Aureliacum, tunc diœcesis Claromont. nunc S. Flori. Annis 1286. 1290. & 91. aliis adfuit siynodis sub Simone metrqpolitano. Ceterum cum a primis fere siii episeopatus temporibus animum applicuisset ad componenda disiidia, quæ jam a multis annis inter episcopum & comitem Ruthenenses exarserant ; tandem ipse cum capitulo, una ex parte, & Henricus comes Ruthenorum, tam siio quam siiorum nomine an. 1276. judicium de variis inter se con- troversiis permiserunt arbitrio Henrici de Be- M Obfcrvat Antonius Bonal genus hoc nobile exstinctum cffc^& coaluistc cum genu Claro-momanorum Lodcvcnstum. Tornus I . UTHENENSIS. 114 l navento, & Begonis b de Calo-monte vi.idus Februarii. An. 1278. die Jovis post festum sanctæ Luciæ alios elegerant judices, scilicet Bertran- dum episcopum Tolosan. & Eustachium Beau- marchcz, sencsoallum æjusdem urbis, qui eodem an. 1278. sententiam tulerunt sabbato post festum sancti Vincentii. Has concertationes in apertum bellum inter incolas urbis & burgi erupisse scribit Antonius Bonal. Exstant alia inf- trumcnta de his controvcrsiis in tabulario urbis Ruthen. uti nos docet ejus inventarium asservatum in bibliotheca Colbcrtina. Neque tamen ita tunc sopitæ sunt lites inter cos, ut non am- 1 plius erumperent. Imo sævius postea actum ; nam in his concertationibus non pauci ex utraque parte perierunt, & ædes quam plurimæ com- bustæ sunt > ex inventario laudato chartarum Ruthen. ad an. 1325. Cum inter Raimundum episcopum & domnume seu priorem hospitii celeberrimi Aubracensis esset controversiapro jurisdictione, facta est amicabilis compontio calendis Septemb. an. 1279. ex archivo Aubrac. Similem exitum habuit alia lis inter ipsum & Hugonem priorem de Villa-nova, quam com- posuit Bertrandus abbas Moisiiacencis x. Kal. Septembris 1281. ex tab. Moiffiac. An. 1285. : die Jovis ante Purificationem, pacem sancivit inter capitulum & fratres Prædicatores, pro jure sepulturæ rixantes, & an. 1288. inter idem capitulum & Gaucelinum de S. Jorio praeceptorem domus de Spelio militiæ Templi. Anno 1291. transigit cum canonicis super divisione & limitatione castri de Calo-monte, & aliis. Testamentum scripsitaut dictavit die Mercurii post festum S. Matthiæ an. 1297. al. 98. hodierno more, an. Iv. pontificatus Bonifacii VIII. In eo vero dilponit de bonis ecclesiasticis, in- superque confirmat aliud testamentum quod fecerat de bonis patrimonialibus, quæ accepe- 1 rat tum a patre Guillelmo de Calo-monte, tum a fratre Begone. Exstat hoc instrumentum in tabulario beatæ Mariæ Ruthenensis. Servatur quoque in castro urbis Lectorensis, ubi per errorem dicitur Bertrandus. Fundavit anniversarium die 3. Martii celebrandum, & duasr^- pellanias. Legavit testamento suopecuniam ad conflandum lignum æneum, quod ex ejus cognomine dicitur de Calo-monte. Ultimæ litterae (si codicillos seu testamentum excipias) ejuS nomine insignitæ, quibus testatur a se visam sententiam arbitralem latam a Guillelmo Agin- nensi episcopo, inter abbatem Montalbanen- sem & fratres Minores, datæ sunt crastina die post quindenam festi sanctorum Petri & Pauli an. 1297. ex tab. eccl. Montalban. IgnoramuS utrum ultra an. 1298. vitam protraxerit. Certum est ex chartis Elnonensis monasterii sedem vacasse an. I297.(more hodierno I298.)die Lu- næ ante festum sancti Gregori mense Martio. Tempore Raimundi episcopi Maria de Ternie abbatissa parthenonis sanctor Claræ apud Montem-pessula dum, Amiglavum * accessit, ut ibi * monasterium conderet lui ordinis, & ad ha- b Raimundus habuit fratrem nomine BCgonem, ut infra ostendemus, & is est soj caise de. quo modn hxc legimus. c Forte Guilletmum de— Bofqucto, quem invenimus in nonnullis chartis ad Raimundum episoopum fpectautibus. Oij