Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/158

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


X47 ECCLESIA R tualtbus & temporalibus detrimentum ipfius man— A daremus, defedis apostolicaprovidentia, recipi cessio- nem.gerentes itaque de tua disuretione fiduciam in domino pleniorem, fraternitati tua per apofiolica scripta mandamus > quatenus, eodem abbate ad tuam prafentiam evocato, petitam cessionem vice nofirarecipias ab eodem.guod fiforte cedere re cusu- rit, vel in hujufmodi cessione aliquatenus duxerit vacillandum, tu eum ad cedendum monitione pra- missa per censuram ecclefiafiicam appellatione remota cogere non pofiponas, refcripturus nobis per tuas patentes litteras harum feriem continentes, quidquid super hoc duxeris factendum. Datum Perussi IU. cal. sulii, pontificatus nostri anno i. i Verum ut ut sit de hac ceffione, liquet ex tab. PP. Soc. Jesii T0I0S. Hugonem abbatem anno 1156. testem adhiberi commutationis factæ inter Petrum de Brolio Villemagn. & Begonem Jordani S. MariiVabrensis abbates. Item an. 1261. unioni prioratus de Palatio Villæ-magnæ cœnobio refragatur. Denique hic abbas & monachi dant ad censium multos vicos domino de Bornasel 11. nonas Julii 1262. XLII. Raimundus de Furno hominium recipit Petri Paulinha, pro manso de Segonsiic & pro medietate mansiHucbal an. 1265. Tran- sigitcum Astrugo abbate Bonæ-cumbx anno sequenti fer ia 2. ante nativitatem B. Johannis Baptistæ. Anno 1286. in festo AsCensionis Domini societatem precum ac siissragiorum iniit cum Guidone abbate & conventu Virzionenss Eidem R. episcopus Ruthenensis anno 1284. unionem & incorporationem ecclesiæ S. Felicis prope castrum de Lunello menfæ abbatiali in- dulsit. Anno 1290. prabendam monachalem as- signavit, ut pro fratribus defunctis quotidie summo mane in capella S. Nicolai m*si’a celebraretur. Hujus etiam precibus R. episcopus Ruthenensis ecclesiam S. Cyprianiabbatiali mensie annectit an. 1294.11. nonas Septemb. Raimun— • dus an. 1298. sigUlum apponit transactioni sact.e inter Giraldum abbatem Bonæ-vallis & Kai- mundum de Petra-forti priorem. Componit ip- semet cum Helizt abbatissa S. Saturnini anno 1308. & excipit hominium a Petro domino de Bornasel, die 5. Julii, cujus hominii sit men- tio in alio præstito a Gaspare de Bornasel, de quo infra. XLIII.Hugode Milheto domini papæ ca- pellanus, an. 1311. 17. Januarii univit mcns.c iuæ prioratus de Spairaco & de Baro, P. epss- copo Ruthenensi Pedis apostolicæ legato in partibus transmarinis pro negotio Terræ sanctæ tunc agente.Anno I3I2.au prioratus suosPam- pelonensis diœcesis profectus est, visitationis officium impensiirus. Die Martis VI11. id. Junii apud Capairosium in aula prioratus dicti loci præbendarios de Murello ad se convocavit debitam præstituros obedientiam, quosdam vero sub graviflimis pœnis commonuit ut concubinas a sija cohabitatione projicerent, factasque ab antecessore siio Raimundo in ecclesia de Murello ordinationes observarent. Anno 1313. die Martis cal. Martii Petrus dominus de Bournasel seejus clientelarem profitetur, ut fidem facit aliud homagium. Anno 1316. prioratum de Ca- JTHENENSIS. » 48 pairofo visicavit. * XLIV. Petrus de Ulmo. In vetusto necro- logio siincti Roberti de Cornilione notatur ad XIX. cal. Septembris obitus Petri abbati, de Conchis. In catalogo non occurrit alius Petrus præter hunc cognominatum de Ulmo. XLV. Guillelmus de Cardalhaco jam abbas erat 1323. eligitur autem epist-opus Mallii, an. 1324. XLV I.Bertrandus primum abbas S. Ægidii, postea Conchensis creatur an. 1524. XLVII.Hugo 1356. pacssciturcum Guillclmo episcopo Aginnensi. X L V111.Bertrandus de Bareira an. 1364. 2. Aprilis transigit cum Bertrando priore ssEspcy—’ rac. Celebravit capitulum generale an. 1566. die decima Junii in refectorio, propter incendium quo alia loca apta, fuerant absumta. Inter alia vero statutum est pro reparatione monasterii priores omnes & beneficiatos juxta beneficiorum luorum facultates aliquid erogaturos, nulsosque de novo recipiendos præbendarios per sexen- nium a prædicto capitulo computandum. Decretum quoque est de medico ægrotis procurando. XLIX. Raimundus de Rjlhaco decretorum protestor anno 1374.’n capitulo generali, 3 multa edidit statuta pro reformatione "monasterii. An. 1379. die 8. Martii præstidt hominium pro multis prædiis. Interrogatus ab Aldeberto doctore theologo, de conseifione annua facienda proprio sacerdoti, & de facultate concessa religiolis audiendi confesiiones, de his mentem sijam aperit, in epistola data 1. Octobris anno 1382. quæ asservatur in tabulario Pruliensispar- thenonis, una cum constitutione Johannis papæ XXII. circa idem argumentum, ut nos docet inventarium chartarum hujus tabularii asservatum in biblioth. Colb. L. Raimundus de la Salla per Petrum Car- ) dinalem stuictæ Susiinnæ a Clemente papa VII. ad hoc delegatum, de abbatia tanquam Pedi apostolicæ immediate subjecta, bullis datis Avenione 26. Maii an. 1590. providetur. Anno 135)6. 24. Octobris in ecclesia fratrum Minorum baptizavit Johannem de Armaniaco primogenitum comitis Armaniaci, cujus patrini fuere Benedictus XIII. Avenionensispapa, & dominus dux. In actis concilii Pilani an. 1409. recensetur inter abbates, qui ad illud miserunt procuratores. Chori sedilia fecit, reædificavit dormitorium quod per octoginta fere annos fuerat destructum : & multa alia necessaria præsti- :tit ; propter quæ beneficia monachi in capitulo generali an. 1421.4. Junii celebrato statuerunt, ut quandiu vitam duceret in humanis, pro eo quotidie in missa matutinali conventus in festis 12. lectionum collecta specialis a subhebdoma- dario diceretur & post mortem &c. An. 1424. unionem prioratuum deNovavilla, & de Spey- raco aBenedicto XI11. factam collegio duodecim sacerdotum approbavit. Istud collegium Amalricus de Seveyraco auctoritate apostolica nuper fundaverat in ecclesia S. Christophori. * ln Commentariis bist. Henrici Suarez. Hxgo nb. ob. an » t, Jol)annis xxu. Cai succcjfit GtiiUelmaf pofto* faftus ab.Manfi Jlzilis. Cui succejfit Berfrandus ab. S.JEgidii, Htt mortrar anu Urbani p. v. quufuccidit Raimandtbt dt Rdbacu.