Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/159

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


24, ECCLESIA R I LI. Raimundus de la Romeguiere. l LII. Fortonus Mancip de Flars. LIII. Stephanus Bartonis Lemovicensis. LI V. Ludovicus deCombornio commendata* riuseprotonotarius S. Sedis apostolicæ an. 1474. simul abbas Burgidolensis, & S. Aug. Lemovic, frater jacobi de Combornio cpsscopi Clarom. LV. Ludovicus de Crevant * filius Johannis cx Catharina Brachetquam duxerat an. 1439. fuit abbas S. Fidis Conchensis, cum jam Vin- docinensisesset.Anno I4.82.cum Nicolao Fardet commcndatario Columbariensi litem compo- siiit. Alibi tamen legimus hunc jam abbatem Vindocinenscm Conchensi monasterio non nisi I anno 1487. xv. cab Februarii, præscctum fuisse ab lnnocentio VIII. papa. Forte aliquandiu prasuit quantum ad temporalia, etsi nondum bullis donatus fuisset ; vel potius dicendum ip- sumcomposuissecum Columbariensi abbate ut abbatem Vindocinenscm. Erat adhuc abbas Conchensis, anno 1493. LVI. Ludovicus de Marsennaco. LVII. Antonius de Rousselet innotuit cx fide clicntclari illi ju rata a Gafpare de Bornasel, an. 1513. Cessit ante mortem. L V111. Georgius tituli sitncti Laurentii in Lucina prcsovter cardinalis, dcArmaniaco nuncupatus, Ruthenenlis episcopus, &c. sub hoc abbate liæc abbatia facta est secularis tam in capite quam in membris an. 1537. bulla Pauli 111. ad fiipplicationem regis Francssci I. reservatis facultate nominandi abbatem, & regali.c jure, tempore sedis vacantis. LIX. Claudius de Rousselet cum canonicis su’stransigit ann. 1544. 154.5. LX. Alexander de Caretto princeps deFi- nals, filius Johannis marchionis Carettani, & Genevræ Bentivoliæ, præerat annis 1566. & 1571. abbas etiam Bonx-cmnbæ. LXI. Johannes Mignot. LXII. Ludovicus ue Crustbl e nobili & antiqua Uticensium prosiipia Emmanuelis Crussolii ducis Ucetiæ, cx Claudia d’Ebrard de S.Sup- piicc filius, præerat an. 1654. Postea cesiit & duxit uxorem matrem sequentis. LX 111. Johan. A rmandus Fumee des Roches successit Ludovico de Crussol, simul abbas Fi- giacensis, obiit 1712. LXIV. N. de Renouard nominatur die 26. Martii ejusdem anni. LXV. AntoniusBonal in bisu MS. episcoporum Ruthenensium, in Francssco de Stagno, cIFjlain laudat chartam, qua Rodulfiis abbas Conchensis, ejusque monachi dant titulo præs- tariæzw* « / « w… in loco qui dicitur Stannio, ea conditione, ut per singulos annos ii quibus ad vitam id concedebatur, quartum & decimum persolverent monasterio. Facta prastaria ista dic Martis in mensu Januario an. 5. regnante Carolo rege. Stannio vulgo Estaing locus est unde nobilis familia d’Estamg in Ruthenis originem traxit. Quo tempore vixerit hic abbas, definire non audemus. Bona-cU mba. BOna-cumba diœc. Ruthenenlisordinis Cif terciensiSjfiliaCandelii subClara-valle funIT H EN ENS IS. i ; o datur lub patrocinio Deiparæ Virginis, & omnium beatarum virtutum an. 1162. a Raimundo comite Tolosano, & Hugone Ruthenensi epis- copo, fratreque comitis Ruthenensis ; VctuS enim martyrologium ex Antonio Bonal sic habet : An.incarnationis MCLXn. In. idusJanuarii abbatia Bona-cumba… adificata fuit in honorem Dei omnipotentis, & ejus gloriossima matris, & omnium virtutum, ab illustrifssmoprincipe Raimundo comite Tolojano, domino Hugone Ruthen. episuopo, suatrcque domini comitis Ruthenæ. Certe Cacellus hist. comitum Tololanorum lib. 2. c. z5— hanc fundationem refert ad an. 1166. Verum, ut nemo non videt, de perfecta monasterii dotatione vel constructione intelligendus est. Abbatum catalogum describemus præsertim ex chartis, quarum inventarium & exemplaria nobis suppeditavit Colb. biblioth. locuplecillima. Abbatum caTALOgus. I. Matfredus, seu Manfredus ex Catello ibidem, ut iupra, an. 1166. una cum Gauberto abbate Candelii primam missam celebravit de Spiritu sancto. An. 1168. a Bremundo domino U cetiæ, & Polchcriarum viginti cartallos olei lingulis annis percipiendos dono accepit, præ- sentibus Aldcberto Nemausensi, qui & sublcrip- 2 sic, & Ramundo Uticensi episcopis. Eidem an. 1170. Rostagnus filius Duranni Rostagni, & Ademarus Castlas, necnon Hugo de Panath quædam elargiti sunt. II. Willelmus annis 1171. & 1172. bona qux- darn accepit ab Hugone de Panat, & Berenga- m ipsius conjuge. Hoc ipsi> anno eidem non pauca donaverunt Bernardus Berengarii, & Guillelmus de S. Paulo. Nonnulla etiam obtinuit a Raimundo de Cerveire, Hugone episcopo Ruthenis præsidcnte. An. 1174. quo quidem sæpius memoratur, Bernardus & Beraldus de Calmonte fratres se se erga ipsum beneficos □ exhibuerunt. An. denique 1175. in donatione Petri & Begonis de Cassannas fratrum nominatur. III. Hugo jam an.1175.occurrit, quo nimirum a Pontio Bernardi donationem accepit ; 1176. a Roberto Castellini Marini, & Deodato fratribus, 1177. a Petro Raimundi de Monte-Olivo, & Bona uxore ipsius, necnon ab Hugone de Panath, consentiente Berengaria conjuge. Anno 1178. ipsi datur acceptilatio a Pauca sorore Petri dePanatxv. cal.Nov. Eodem an.breveapos. tolicumab Alexandro III. consequitur IX. cal. Aprilis, nec non donationem ab Hugone co- £ mite Ruthenensi & Agnete conjuge. Huic de. mum an. 1179. comes jdem alterum sijæ bene- ficentiæ specimen dedit. IV. Pontius, Ponzo Gallice, an. 1181. innotes- cit ex donatione Guillelmi Engelbert, &c. Eodem anno in litteris Hugonis comitis Ruthe- nensis occurrit. An. 1182. a Wiilelmo de Cal- mont donum recipit. V. Ranulfus, sive Randulfus Pontium excipit, quippe cui jam anno 1182. Hugo Ru^ thenensis comes donum contulit. Plura etiam tum a Guidone de Solmieg, tum a Guilberto de Cadolla 1183. atque an. 1184. ab Amblardo de Cardalliaco dona consecutus est. Ejus tempore QJij