Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/161

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


25, E CCL ES IA R sicialis Ruthenensis reconciliantur. Dat. die A Mercurii post feriam quartam cinerum. Anno I299.pacssciturcum Arnaldo de Landorre do* mino de Salmieg, de jurisdictione sancti Hilarii del Bastic &c. pridie idus Aprilis.Adhuc præe- ratan. 1304. seria 5. post festum S. Barnabæex dono Arnaldi de Lcndorrc. XV111. Pontius an. 1311. fer ia 2.post Pascha componit cum Gcraldo de Ariaco condomino castri de Combreto, super jurisdictione, mixto & mero imperio mansi vocati Del-laus. Eodem an. pepigit cum Cæcilia comitissa Ruthen. An. 1318. instituitur judex disiidiorum inter Petrum de Plana-Cassagna episcopum Ruthenensem, B ejulque capitulum, qui die 18. Januarii ejusdem anni sententiam protulit cum assumtis tribus adscssoribus. ltcm ad reformandum Albicnfe S. Ca cilia : capitulum delegatus, rogatur a Petro Albiensi episcopo ut statuta quæaam a se condita, quæ dicti epilcopi jurisdictioni nociva erant, , revocet ; quod & fecit 14. Nov. 1335. XIX. Raimundus 00.1354. j.Martii transigit cum Gaillardo de Bello-castro domino de Co- lombicrs. An. 1362. memoratur in charta sancti Salvii Albiensis. idem composuit cum comite Armaniaci an. 1384. pro jurisdictione Belli-cas- telli, quam comes ci restituit eodem anno, ut q nos docent litteræ Johannis comitis Armaniaci & Ruthenorum ejus filii. XX. Petrus, cui Benedictus papa XIII. bulla data xvI. cal. Septembris, pontificatus anno decimo, Christi 1403. utendi mitra, annulo, ceterssque pontificalibus insigniis licentiam in- dulsit.. Forte idem est cum Petro de Aunhaco, qui anno 1419— die 9. Maii præstat hominium Johanni comiti Armaniaci & Ruthenensi, ex codice hominiorum præstitorum comitibus Ruthen. Cum aurem adhasisset Petri de Luna partibus, excommunicatus fuit a Gerardo Brie , canonico Carcassonensi delegato pro exsecutio— 1 ne bullæ Martini V. sententia lata die 24. Julii an. 1420. Postea vero delicti veniam petiit & obtinuit ab eodem papa, ut liquet ex charta quam hic subjicimus. Proscsiio fidei & abjuratio fratris Petri dc Aunhaco ekcti abbatis Bona-cumbæ, qui sententias excommunicationis, banni, &c. incurrerat, eo quod partibus Petri de Luna post definitionem ecclesi.x, & ipsius condemnationem hactenus adhæsisset. r. D Evcrendissme pater, sunctissmi in Christo * patris & demini nostri domint Martini divi- na providentia papa quinti, veri & indubitati, ’jesu-Chrtstt Salvatoris ncferi vicarii, nuntiefpe- cialis. Ego humilis & abjectus frater Petrus de Aunhaco, hactenus ad abbatiam venerabilis mo- nasterii de Bona-cumba intitulatus & pfomotus, mijcr peccator adversus Deum, Romanam eccle- stam, panctamfedem apostolicam, prafatumjunctissimum dominum papam graviter peccando tn hoc, quod fe ductus, nonnullorum damnatis sug- gejlionibus, humanis & caducis passionibus, versuti hostis fallacia, ad ruinam meam, jcandalum plurimorum, temerario ausu meoprasumpst, Janc- UTHENENS1S. torum patrum traditiones, & decreta suncta fj- nodi Constantia infpiritu fancto legitime congre— f gata, ecclesiam univerfalem reprafentantis, quam* * maxime circa exstirpationem perniciost & invete- rati scifmatis, reformationem ecclesta suncta uni- verjalis Dei tam in capite quam in membris, (ad quod per damnationem illius perditionis alumni Petri de Luna nutritoris & fautoris inveterati scifmatis, & concordem electionem potius mira- culosam quam humanam sunctissimi domini nostri Martini prafati, de fpeciali mifericordia divina proventum est) editas & edita, ordinatas & ordinat a, verbo & opere, quantum in me fuit damnare, confundere & reprobare : mandatis aposu tolicis vestris, & aliorum per eandem fedem deputatorum, non tam contumaciter, quam injurio- fe reststendo, reatum & peccatum meum gravissimum reeognofcens j cum facultas in promptu non esset ad patrem & fontem mifericordiarum SS. dominum nostrum papam prafatum, & suos beatissimos pedes recurrere b fciens, vos reverendum patrem dominum Geraldum Brie, alias de Regno, legum doctorem, canonicum Narbonensem, camera apostolica clericum, suncta fedis pradicta & sua sunctitatis fpecialem ad hoc dignissimum nuntium missum & destinatum s in fervorefpiritus, corde

contrito & humiliato, omnique mentis pura stm- plicitate, loco illorum beatissimorum, & cum aliud non possim pro prafenti sub illa reprafentatione, flexis genibus ac corde & corpore prostratus pro mifericordia & venia obtinenda, duxi recurrendum ad pedes veflra paternitatis. Et ut illam prave- nientesgratia* apojlolica, & divina clementia potius merear obtinere 1 & ne non pura mente feu Jimulate reversus astimer, contrito diviflonis laqueo quo miferabiliter detinebar, hoc diutina me- cum deliberatione pertractans, prona & fponta- nea voluntate cognoscens veram catholicam & apostolicam fedem, & unitatem ecclesia suncta 5 Dei, modo pramisso, in perfonam domini fanctif- simi nostriprasuts assecutam.Primo abjuro, anathematizo omne fcisma • omnem herestm occastonepra- missonim quomodolibet contractam, & pracipue eam de qua hactenus infamatus sum
qua pertinaciter & damnabiliter astruendo illum damnatum, & suis exigentibus demeritis ab ecclesta reprobatum virum Petrum de Luna univerfalis ecclesta summum pontificem, & pastorem : fanctorum patrum traditionibus, & decretis suncta fynodi Constantiensts prafataexecrabiliter contradicit i sub ordinifque met casu, anathematis obligatione aliis- quepoenis quibujcumquespiritualibus, &tempora- E libus, quas absuue ullamifericordia incurrisse volo, ipso facto : Jpondeo & promitto vobis domino Geraldo nuntio venerandissimo, & per vos fancto Petro apostolorum principi, atque ejus vicario cti terris indubitatissimo domino Martino pr tfato, & successoribus ejus, me nunquam quorumlibetsua- stonibus vel quocumque alio modo ad fcistma, quo redemptoris nostrigratia liberante ereptus sum, reversurum ; fed femperme in unitate ecclejia catholica & communione Romani pontificis modo prs- misso, per omnia permansurum. Profiteor ejus * fecundo coram Deo & hominibus, prafatum fanctif- stmum dominum nostrum, dominum Martinum, fere verum & indubitatum tn terris jesu-Christi vita-