Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/169

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIA R l XII. Catharina de Roquelaure filia Antonii j Franciæ marescalli abbatissa Ruthenensis, obiit Parisiis in uno parthenonum Lutetiæ, fub titulo Calvarii institutorum seculo proxime elapfo. XIII. Johanna-Francisca de Noailles, soror Annæ ducis de Noailles, prasccti primæ cohortis prætorianæ, seu regiorum stipatorum & excubitorum, erat non ita pridem abbatissa hujus monasterii. B. MARIA DE ARPAJONE. HOc monasterium quod est ordinis sancti Benedicti feminarum, an 1298. fundatum legitur ab Hugone de Arpajone milite, cu— j jus tamen litteræ pro hac funaatione datæ sunt apud Cardalhacum die Mercurii post festum S. Johannis ante Portam Latinam anno 1297. Sed non statim ejus consilium de fundatione hac impletum est, & anno sequenti per siii testamenti codicillos donationem priorem ampliavit. Litteras fundationis hic exhibemus. Instrumentum fundationis B. Mariæde Arpa- jonia prope urbem de Amiliano *, diœcesiS Ruthenensi^. AD honorem & gloriam summa & individua Trinitatis, & gloriosa virginis matris Dei, ( & confessoris SS. Benedicti, & omnium Sanctorum, acC……… j…. prafidente patre fanctissimo domino Bonifacio divina providentia universulis ecclefia V11J. summo pontifice, & domino R. Dei gratia episcopo Ruthen. regnanteque domino Philippo eadem gratia Fran- eorum rege ; univerfis & Jingulis, prasentibus & Posteris hoc infirumentum publicum inspecturis, fiat ejusserie manifestum, quod nobilis vir dominus Hugo de Arpajone miles diocefis Ruthenensis, in montem Domini levans oculos, unde veniat auxilium fibi, diem messionis extrema cupiens operibus misericordia pravenire, aternorum intuitu ] feminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere possit in celis, &per bona opera *fictranfire quod non admittat* e terna. £>uod nullatenus efficacius & dignius efficere credit quam fundando & dotando loca religiosu & pia ad exaltationem cultus divini nominis, & operum misericordia complementum, & vitam aternam vivis & defunctis fidelibus obtinendam. Ad hac igitur dictus miles Jana mentis ductus confilio, & Jincera devotionis assectu, juris & facti plena deliberatione prahabita, ordinavit & statuit irrevocabiliter inter vivos, & omnibus vi… metu ac dolo Jemotis, pro fe & successoribus suis, & ex sua I grata & fpontanea voluntate & difpofitione decrevit fundando suu sundare volendo, & adificare ac dotare promittendo novam monialium religionis domum, pro redemptione & falute anima Jua, & animarum parentum suorum, & majorum, ac posterorum, & omnium defunctorum fidelium, & vivcrum s quod in Jolo territoriopradicti militis per ipsum ad hoc fpecialiter acquifito, jitojuxta, jeu prope villam Amiliani dioecefis Ruthenensis, in quo suit olim domus, oratorium Fratrum Minorum de Amiliano, fundetur per ipsum militem realiter & dotetur, ac fundavit, Jeu fundare ac dotare voluit &promifit ac decrevit quod ficperpetuo ibi T H E N E N S I $, 170 L confifiat domus religiosu monialium sub Pfglila & habitu & ordine almi confessoris BB. Beneaictteum ecclefia & claustro, refectorio, dormitorie » & aliis necessariis & debitis officinis, & tum collegio seu conventu decem monialium, vel etiam numeri amplioris, fi domus eadem ad sustinendum majorem numerum bonis ejus & facultatibus succrefcenti- bus per Dei mifericordiamin posterum prosperett per cujus collegii seu conventus electionem canonicam in domoprtdtcta majorissa creabiturseu pralata in diebus seu temporibus oportunis, necessitate urgente, confirmanda jure ordinaria potestatis, perR. in Ch. patrem D. episcopum Ruthen. qui nunc est [ &successores suos qui pro temporefuerint, vel etiam infirmanda fide jure & de ratione suerit…. subjectio enim debita ac correctio dicta domus tam in capite quam in membris, ad dictum D. episco— pum & successores ipsius ut ordinarios, pro ut de jure est, &fuit perpetuo, obtinebit tsulvis tamen jure & jurifdictione, quod & quam abbatissaseu pralata debet in subjectas habere. Rursus prafatus dominus Hugo de Arpajone, ut patronus dicta domus > pro fe & suis successoribus, & voluntariis, quibusuumque fpecialiter & expresse statim &fine omni intervallo retinuit, & esse voluit in pramis- sts, ac dixit, fibi & suis successoribus esse salva, videlicet jus patronatus, honorem, reverentiam, & emolumentum, & ad Deum preces & orationes devotas, & jus ibi prasentandi pralatam, quod de jure potest & poterit ac debebit competere patrono laico ex pramissistvel persuna ecclefiastica, fi forte ad perfonam ecclefiasticam dictum jus patronatus in posterum devenire ts vel fi forte dicta domus aliquando ad statum clericorum secularium, five collegii verteretur, & omnia alia universa & stngula patronatus jura qua debent in rebus & locis ecclefiasticis competere, de jure patroni. Hoc acto etiam in pradictis fpecialiter & expressis quodst eidem militi, seu successoribus ejus plures heredes ) ab intestatosuccesserint, ad majorem natu illorum heredum folummodo & in folidum, dictum jus patronatus perveniat, & nullo modo tum ad alium, vel alios valeat pervenire. Retinuit etiam dictus miles fibi & suis successoribus in pramissis quod ipfe, post ejus obitum successores, five ille vel illi de ip- sts ad quem, vel ad quos dictum jus patronatus pervenerit in suturum, possnt & debeant, fi voluerint eligere &prasentare quinque dominas velpuct- las, majorissaseu pralata dicta domus, per ipsum recipiendas, ad dictam religionem in domopradictai & eis vel earum aliqua dece dentibus, vel dictam re* ligionem & domum deferentibus, alias loco ipfarum decedentium vel deferentium} &fic deincepspradi- ctomodosubstituere ad pramissa omni tempore, & in perpetuum successive •• quod de hujufmodi pra- fentationis per dictum militem, seu ipsius successoresfi eis placuerit & per ipsum majorissam in dicta domo recipienda quinque Jint in dicta domo perpetuo moniales, quas dicta majorissa, fifintidoiiea, recipere teneatur in dictam religionem & domum omnimode (fi tamen SS. pater summus pontifex prasentem articulum approbare voluerit & dignetur.) Item fuit actum in pramissis, quod postquam summus pontifex approbaverit articulum supra proximo contentum, dictus miles & successores ejufe dem dotent & dotare teneantur Justicienter dictam