Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/170

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


271 ECCLESIA RU domum. Fuit actum etiam inpramtfiisquod dictus d miles, (fi qui fibt inpojlerum in dicto patronatusuc- sedent, prasentent & prafentareplfiint presbyterum qui celebret (fi divina conficiat (fi mimfirct in dicto loco dominahus qua ibidem domino f ervient in futurum & famulis earumdem. Retinuit etiam di- clus milesstbi (fi fuis succeforibus in pramifjis, inft- gnum (fi probationem juris patronatus, unum dena* rium aureum marrobothinum totiens patrono dicta domus folvendum quotiens patronus vel pralata mutabitur, ibidem promifit qucque idem miles filemusfiipulatione mterpofita pro se & fu cce (foribus fuis prafato domino episcopo prajcnti (fi recipienti j profe cr succcjsoribus fuis, (fi epficopatu (fi ecclefia Ruthenensi, cr loco, feu domo pradtcta (fi pcrfinis prafidentibus eidem domui (fi regioni cum dedtca- ta fucrit, pradic ; a omnia (fi fingula complere (fi tenere (fi perpetuo observare, (fi in contrarium nunquam facere ficu venire, nec fecife, feu pro- curafie aliqua ex quibus feu propter qua ea polfint feu pojjint annuliari in poflerum jeu infringi, (fi dolum malum abeffe, (fi bonam fidem adeffa renuntians tn (fi supcr pramijjis idem miles jam di- tfus pramifa aut aliquod pramificrum propter ingratitudinem revocari, (fi omni alti juri divino (fi humano, canonico (fi civili, (fi omni primitus q concefio vel concedendo, (fi omni ufui (fi conjuetu- dini generali (fi fpeciali, per qua impugnari po(- sent pramijsa aut aliqua pramiforum s rurjus ’fi tur dictus dominus episcopus proje & suis luccetfo- ribus & episuopis & ecclesia Ruthenensi, & mi feu domo pradtcta, &pcr[onis prastdentibus eidem domui & religioni cum dedicata fuerit, feu fundata, pr.edicta omnia recipiens & acceptans auctoritate episcopali & ordinaria eadem omnia & jingula approbavit, & in perpetuum rata & firma haberi voitctt & decn vit, & ex certa fcientta confirmavit, donavit & concessit dicta domui & religioni & perjonis qua tn ea tn pofierumprastdebunt, p & qua in regulari habitu morabuntur, jeu Domino famulabuntur, ibidem ctmiterium & oratorium qua nunc sunt in loco pradicto, & quod poss.nt ibidem ecclesiam & capellam construere, & altaria erigere. & locum religiosum construere, abs- que tamen ejusdem domini episuopi & dicta eccle- jia Ruthen. prajudicio & alterius ecclesia cujusctm- que. Acta suerunt hac apud Cardalhacum de prope Ruthenam die Mercurii post felium S.fohannts ante Portam Latinam an. Doni. M C C Lxxxxv 11. indtct. X. in prafentta & testimonio venerabilium virorum domini Petri deScorali archtdiacontRuthc— p nensts, &dominifoannis Labacalaria officialis Ru- thencnsts, & domini Bcrengarii de Arpajone, domini Pilifortis, domini Aldcberti de Petraferti canonicorum Ruthen. domini Bernardi de Souniaco, domini B. Conort, domini B. de Trinitate, domini Gauberti del Castagnter presbyterorum, magistri Rigaldi Morelli, magistri Guillelmi… junjperitorum, Hugonts Azæmari clerici, & mei Gui- therntde Podio publici notarii civitatis & eptsco- Patus Ruthenensis, quipradictis omnibus & jmgulis interfui, & rogatus hoc jcripst, & in prajentem formam redegi, &stgnavi sultto meofigno, & col- laturam feci supra in verbis. His ex litteris discimus locum ubi parthenon hic sundatus est, prius fuisse oratorium ac ccc- TH EN E N S I S. 17* L nobium • Fratrum Minorum prope Amilianum- Quæ urbs ejurata fide catholica, hæresi Calvi- nianæ se subdidit, unde monasteriorum clades & eversio maxime dicti parthenonis.secuta est ; nec mirum ii nulla aut pauca sint super ejus vetera monumenta. Ecclesia fuit consecrata die Dominica post Pentecosten anno 1305. ab episc opo Ruthenensi, petente Berengario de Arpajc- ne, Hugonis filio ; simulque octo moniales ejus- dcm cœnobii, Deo ab eodem præliile sunt di- catæ ; utpalam fit ex litteris Hugonis de Bories notarii publici apud Ruthenam. . Seriem abbatissarum texuimus vatiis ex chartis quæ in manus nostras inciderunt. S E K I ES ABBATISSARUM. I. Aiglina abbatista anno 1305. recipit in m.>- nialem Agnetem filiam Pontii de Monte-rotundo. II. Saurina abbatiam regente Guillelmus de Creissel dominus de sanctoGenelio obtulit siliam suam ad profeilionem monasticam, quæ admil- sa est, litteris ea de re datis per Monaosco notarium Amiliani an. 1307. III. Aiglina II. forte eadem, quæ supra, sedebat annis 1314. 1316. 1323. quo die 16. Februa- • rii comparavit quædam apud Amilianum, ut nos doCet instrumentum factum a Vitali ejusdem urbis notario. IV. Marsibilia quædam alia emit in eadem urbe die x. Martii anno 1341. ex instrumento Guillelmi Creissel notarii. V. Alasaisia Guiraudona anno 1377- VI. Hcraclia ( Heraille} de Senaretsolvit Ca- rolo regi debitum pensum pro emortuo fundo, ut docent litteræpatentesejusdem regis, annis 1389.96. 99. VII. A lix Guiraudona acquirit agrum in parochia de Tournemire, confirmante & approbante Hugone de Arpajone vicecomke de Lau- treco, die 6. Augusti anno 1434. VIII. Delphina de Rocoletis præcrat jam anno 1458. & 1461. anno tamen 1470. pro dignitate abbatiali cum ea contendit Catharina de Castrac, sed irrito conatu ; nam Delphinam in sede perseverasse demonstrat emtio vineæ cujusdam ab ea facta in territorio Amilianensi, ex instrumento emtionis dato 28. Februarii an. 1480. Obiit 19. Decembris anno 1484. IX. Johanna de Cardaillac possessionem adiit anno 1484. ex actis publicis die 29. Decembris. Refignavit in gratiam sequentis. X. Ifabella d’Anglars neptis Jonannæ, per ejus resignationem die 25. Julii 1498. in possesa sioncm elt admissa. Interim moniales elegerunt eodem anno & die Ludovicam d’Arpajon, quæ obtinuit a Julio papa abbatiam de Olivis prope Narbonam, in commendam bullis datis an. 1508. Sed mortua Ifabella de Anglaribus XI. Ludovica d Arpajon confirmatur in abbatissam de Arpajone a Francisco de Stanno episcopo Ruthenensi 31. Octobris an. 1525. Anno vero 1529. die 10. Aug. cessit in gratiam Annæ A Hoc Coenobium prii s erat conditum pro roonialibvs ordinis fratrum Minorbm. Vide in Raimundo de Galo-monre Rurhenen/i episcopo. Ut fieret parthenon ordinis san^i Benedicti Hugo dc Arpajone mulca adjecit pnmz fundationi factx ab Henrico Ru- thcncnfi comite. d’Arpajon