Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/176

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


z83 ecclesia1 pi opera, laudatur a præclare scriptis, concioni— / DUS, lucubrationibus, scientia, & episCopalis muneris ornamentis. Augustinum Jansenii cui favere visus fuerat, librum patris Gibieuf de libertate Dei & creaturæ approbando, in concionibus & scriptis impugnavit postea quamdiu vixit. Apoplexia si.issocatuscxpiravit 15. Septembris 1668. apud pontem de Salas haud procul a Ruthcna ; unde translatus, in cathedrali quam construxerat ecclesia, sepultura donatur 24. Septembris ejusdem anni. XXI. LuDOvICUsII. Ludovicus de la Vcrgne de Montenard de Trcssandiœcesis Agathensis, abbas beatæ Ma- riæ de Quadraginta, si : reniflimo principi Philippo regis unico fratri, duci Aurclianensium ab eleemosynis, ejusdemque capcllæ magister, , mense Aprili anni 1669. ichedula regia dtsigna- tus est Vabrensis episcopus. Abarchiepiscopo Bi- turicensi sacram accepit unctionem in caslri Vincennarum siicra capella die 19 Octobrisan- ni 1670. Accessit ad liiam ecclesiam 18. Julii an. 1671. unde transiit ad Cenomancnsem mense Novembri ejusdem anni. XXII. Ludovicus III. Ludovicus de Baradat, ex nobili apud Cam’*A B R E N S I S. 184 panos gente, nepos Henrici de Baradat Novio- mensis episcopi, abbas Clarimontis in diœccsi Cenomancnsi, mense Aprili 1675. nominarus, apud Vitreium in Armoricis 31. Decembris ordinatur a Briocensi episcopo, affistentibus S. Pauli Leonensis & Maeloviensi præsiilibus. Coram cœtu totius cleri Gallicani laudavit Francis. cum Harlæum archiepiscopum Parisiensem oratione funebri, die 25. Septembris anni 1695. in ecclesia patrum Augustinianorum. Vivere de- siit 17. Martii 1710. sepultus in ecclesia cathedrali. XXIII. ALEXANDER. Alexander le Fillculde la Chapelle ex nobili apud Normannos familia natus, nepos domini dePiencour episcopi Mimatensis, ejuIque vicarius generalis, doctor Sorbonicus, schedula’regia nominatus die 12. Julii 1710. cum Parisiis ageret delegatus a provincia Albiensi ad generalia comitia deri Gallicani, ibidem ordinaturab illustrisiimo archiepiseopo Parisiensi cardinali de Noailles, assistentibus Cadurcensi & Sagicnsi episcopis 4. Januarii 1711. Die i2.ejusdem men- sis præstitit fidei sacramentum regi in capella castriMarliacensis, possessionemadeptus 1. Oc- > tobris insequentis. ABBATIÆ DIŒCESIS V A B R E N S I S. ABbatiæ diœcesis Vabrensis siunt ; Nantum ord. S. Bened. Salvanefiumord. Cisterc. B. MariædcElnonenca ord. Cisterc. fem. N A N t u M. S Ancti Petri de Nanto monasterium ordinis ; sancti Benedicti, olim abbatiæ Vabrensi subjectum, postea Massiliensi simcti Victoris, conditur, ut nonnullis placet, a sancto Amando Trajcctensi episcopo, tunc in Aquitania de- « ente anno circiter 679. juxta iila verba vitx sancti episcopi : Vir sunctus Domini Amandus Hildericum adiit regem, eirmqtie humiliter postulavit, quatenus et aliquod municipium aa c.i ; ss- truendum monasterium… largiri dignare tur.Dedit- que prasutus rex ei locum nuncupante Nanto, in

? uio virDomini… cspit adistcare coenobium.N erum loc monafterium quærendnm videtur in Fran- cia, non in Aquitaniamempe prius legitur : Ijdem vir Domini Amandus in jiaes remeavit Francorum. Nantcnse coenobium in valle fatis amœ- na situm est, distatque quatuor circiter leucis a Vabro ; cui abbatiæ subditum cst a suis fundatoribus Bernardo & Udalgarda ejus conjuge, ut nos docet charta fundationis facta m. mus • Februarii, anno trigesimo octavo regnante Carolo rege, hoc est anno Christi 878. Ex prioratu ab lnnocentio papa 11. in abbatiam erigitur anno 1155. ut probat ejus bulla, quam cx archivis monasterii eruimus, in instrumentis inserta.Eam- dcm abbatiam Massiliensi sancti Victoris cœnobio subjecit, & ab episcopi Vabrensis jurisdic- tione Pubtraxit Urbanus papa V. pontificatus fui anno quarto, Christi 1366. Seriem abbatum ex paucis quæ supersimt monasterii instrumentis, & ex aliis eruimus. ABBATUM CATALOGUS. I. Raimundus I. anno 1135. memoratur in bulla Innocentii papæ II. Comitatur Hugonem Albiensem episcopum levantem corpus simcti Guillelmi in monasterio Gellonensi anno 1138. m. Kal. Martii. Anno 1153. dat cumconsensu fratrum, monasterio Salvanesii, & Guiraldo ab- bari quamdam decimam. Ejusdem Raimundi sit mentio anno 1154— in litteris Ugonis Ruthe- nensium comitis, quibus assenlu uxoris si.iæ Er- mengardis, & filii stiiHiigonis, cedit cœnobio Gellonensi ecclesias sancti Saturnini, & simcti Juliani de Creysset. II. Petrus Berengarii confirmat donationem

a suoprædccessore Salvanensibus factam, litteris datis an. 116$. III. Guillelmus cum Hugone Ruthenensi episcopo, & Guiraudo abbate Conchensi, tef- tis est compositionis sactæ inter Petrum abbatem Aurcliacensem, & comitem Tolosanum anno 1180. Idem forte est ac IV. Willelmus, qui anno 1217. judex&arbi- tcr eligitur pro sopienda lite inter Petrum abbatem Gelloncnscm & Guillelmum Pontii. V. R. de Mala-vetula anno 1224.. societatem iniit cum G. Tomeriensi abbate xv. Kal. Nov. an. I24O.Arnaldus dcCantobrioarchidiaconus Lutcvensis multa contulit monasterio Nantensi.