Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/204

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


537 ECCLESIA 7 L X X. G U I D o. * Guido Hurault de l’Hospital filius Michae- iu lis Navarræ cancellarii, domini du Fay, ac Olympiæ du Faur de Pibrac, ex coaajutore Pauli patrui fui designato mense Aprili anni I. 1618. consecratur antistes cum titulo archiepi- >• seopi Augustopolitani 1619. quo anno eligitur academiæ cancellarius. Adfuit cœtui cleri Gal-

. licani Burdigalæ congregato 1621. Obiit Lutetiae dum ibi generalia comitia cleri haberentur, . Decembris tertia die anno 1625. Antistites delegati in templo Augustinianorum ipsi justa persolvere. Sepultus fuit in ecclesia castri gentilitii de Belesuat. Anno 1614.transtulerat in urbem Cartusianos, & anno sequenti moniales Car- melitas. Ex eadem gente Huralta exorti siint alii præsiiles, Jacobus Æduensis, Philippus Carno- tensis, plures abbates, ac Philippus Huraltus comes Chevernius, Franciæ nomophylax regnantibus Henrico III. & Henrico Magno. » LXXI.ALFONSUS-LUDO VICUS. Alfonsiis-Ludovicus du Plessis de Richelieu cardinalis Lugdunensis, magnus Franciæ elee- mosynarius, ordinis sancti Spiritus praeceptor, & plurium in Galliis abbatiarum commendata— ( rius, Armandi Johannis Plessil cardinalis ducis Richelii germanus frater, filiusque Francisci domini de Richelieu equitis torquati, Lucio- nensis episcopus designatus, post aliquod tem. pus eam dignitatem cesiit circa 1605. noncon- secratus, & per plures postmodum annos Car- tusianorum institutum professus, ex quo aflu- mitur ad archiepiscopatum AqueIssem, regia Ludovici XIII. Justi nominatione, 6.Decemb. . 1625. bullasuue pontificias Urbani VIII.obtinet, datas Romæ apud S. Mariam Majorem Iv. sal. Maii 1626. m quibus religionis zelo, litterarum scientia, vitæ munditia, honestate I morum, spiritualium providentia, & temporalium circumspectione, aliisque virtutum donis decoratus prædicatur. Tertia Junii sequentis, Romæ per procuratorem pallium accepit, ab serenissimo principe Mauncio cardinali a Sa- baudia nuncupato, ac postridie inaugurationis siiæ apud Cartusianos Parisienses celebratae 22. Junii 1626. a Guillelmo dHugues, ar- chiepiscopo & principe Ebredunensi, personaliter illud excepit e manibus Johannis Francssci Gondii Parisiorum archiepiscopi. Solemniter vero receptus est Aquis, in æde sitncti Salvatoris die 6. Decembris ejusilem anni ; atque, ut ait E Arnoldus Raiisius Duacenus in dedicatione originum Cartusianarum Belgii, ædificandam curavit Cartusiam Aquis — Sextiis a Johanne Aymardo senatore. Tandem siicra purpura ornatus est ab eodem U rbano VIII. pontifice maximo, & ad Lugdunensem primatum evehitur anno 1629. De quo dicemus amplius in Lugdu- nensibus metropolitis. LXXII. LU D o v 1 cUS. Ludovicus de Bretel, abbas commendatarius beatæ Mariæ de Alncto, & sancti Victoris de Caleto, inNeustria, senator Rothomagen- Tomus I. AQUENSIS.., 8 A sis, & metrooolitanæ ecclesiæ decanus, Ludo- yici de Bretel domini de Gremonville præsidis in eodem senatu Rothomagensi filius, ex Fran* cssca le Roux. Ad hanc sedem ex cardinalis Lugdunensis resignatione, regia nominatione accepta promotus est anno 163’0. cujus inauguratur antistes, in ecclesia cathedrali Rothoma* gensi 1631. die 11. Januarii a Francisco Harlæo archiepiscopo, & Normanniæ primate. Conventui sacro generali cleri Gallicani Parisiis ha* bito interfuit 1635. Eoque sedente Aquis, animam Deo reddidit vm. xal. Julii 1637. claris- simus Nicolaus Claudius Fabricius Peiresxius B abbas Aquistrensis, genere, doctrina & integritate notisiimus, in Aquarum — Sextiarum curia sienator, qui reconaitiffimos antiquariae siippellectilis thesauros siagacitate, consilio, liberali tate, cunctis orbe toto disciplinarum studio- sis aperuit, ut refertur in ejus epitaphio. Petnu autem Gassenduspræpositus Diniensis, vir eruditissimus, Peiresxii vira n selecto opere prosecutus est ; eumque appellat jure merito patriæ lumen, quo, ut nactenus coruscavit, sic in pos* terum gloriari potest. Ludovicus antistes niorte sublatus est 1644. die 26. Martii. Multa pretio—
sia ornamenta contulit ecclesiæ siiæ, & Iaeram 3 qua utebatur stippellectilem. Sub hoc archiepiscopo in urbe recipiuntur Carmelitæ discalceati anno I65o.eodemque anno moniales beatæ Mariæ de Mifer icor dia, quarum institutum Aquis ortum, paulo post Ave- nioni, deinde Parisiis receptum est. Denique virgines ordinis Cisterciensu anno 1639. licentiam habuerunt ibidem conventum ædisicandi. LXXIII. MichAEL. 1 Michael Mazarini Romanus, Julii cardinalis Mazarini frater, Romæ in conventu F.Præ- dicatorum theologiam aliquot annis primum do- ) cuit ; deinde electus prior ; mox provincialis in Apulia, & in Romana provincia, atque ab Urbano VIII. papa creatus est magister sacripalatii. Evectus postea ad hanc Aquensem metropolim consecratur Romæ mense Julio an. 1645. t in æde sacra beatæ Mariæ siipra Minervam, ab Hieronymo cardinale Grimaldo, asiistentibus Alfonso Sacrati episcopo, olim Comaclensi, al- mæ urbis vicesgerente, & Ranutio Scoti episeo- po burgi sitncti Domnini, nuper apud Helvetios, deinde etiam ad Ludovicum XI11. regem Chri- stianisiimum sedis apostolicæ nuntio. Meisse Au-* gusto ejusdem anni pallium accepit ab Innocen. tio X. summo pontifice ; mox in Galliam profectus, ibi solitum fidei clientelaris sacramentum regi præstitit, & confestim se in sijam diœcesim contulit, civitatem Aquenscm solemniter, neglecta tamen ordinaria pompa, ingressus 30. Octobris ejusilem anni. Iterum in ltaliam re* versiis, ab eodem Innocentio die 7. Octobris t( 1647. factus est cardinalis tituli sitnctæ Cæciliæ, ac pauso postCataloniæ prorex, illustrisiImoprincipi Condæo Ludovico Borbonio datus est siic- cessor in ea præfectura. Sed brevi tempore in hac regione commoratus, Romam iterum fe recepit, ubi morbo correptus mortalitatem explevit xal. Septemb. 1648. cum vixisset annos 41, Y