Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/205

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


33, ECCLESIA ibidem jacet in ecclesia Minervæ patrum Do— A minicanorum cum hac inscriptione ; Fratri Mi- chaeli Mazzarino ordinis Pradicatorum, Apulo Romanoque provinciali, facri palatii magissro, Aquenfe archiepiscopo, fancta Romana eccl essa cardinali tituli jancta Cacilia, Catalaunia proregi > a 1 udovico XIV. Gallia rege ad Innocentium X. pontificem maximum oratori electo, immatura morte sublato kalend. Septembris anno 1648. Fratres S. M. S. Minervam fratri benefactori amantijfe- mo posuere. LXXIV. Hieronymus. Hieronymus Grimaldi filius Johannis-Jacobi 1 baronis S.Felicis*, ex Hieronyma Mari nobilis Genuensis, gente satus illustrisiima quæ supremo jure Monceci * principatum poffidet, abbas siincti Florendi Salmuriensis & Blancalandæ in diœcesi Constantiensi, antea Romæ gubernator & præsectus, nuntius apostolicus ad regem Christianiffimum, atque regni Franciæ comprotector, schedula regia designatus est Aquarum-Sextiarum archiepiscopus postMi- , chaelis Mazarini obitum 20. Sept. 1648. Sed summus ponti fex bullas dare cunctatus est ; sic- que vacavit sedes per annos septem, & aliquot menses. Mortuo autem Innocentio X. qui ip— < sijm excepit in sancti Petri cathedra Alexander , VII. anno 1655. pontificio siio diplomate Hieronymum constituit archiepiscopum. Eodem anno ceteris de more gestis, adeptus est pos- sdsionem solemni ingressu in urbem, & accessu ad ecclesiam suam. Anno 1656. die 17- Aprilis regi fidem obsequiumque juravit. Postea in pascendo tutandoque siio grege cui forma vivendi factus est, totum Pe devovens, eccle- siasticam disciplinam rtssarcivit, juniores clericos in seminario ad virtutes omnes, ad sacerdo- taliaofficia, sacraque ministeria informavit, & in puriori morum doctrina curavit institui. Bona ecclesiæ, non ut sua, sed ut patrimonium pauperum, ipsis abunde sollicitus fuit erogare. Ira vixit primo die siii episcopatus, ita ultimo 5. qui fuit anni 1685. 4. Novembris ; quo die celebratur festum sancti Caroli Borromæi, quem sibi proposiierat imitandum. Obiit nonagenarius. \ Quu ENSIS. 340 LXXV. CaROLUs.’ Carolus le Goux de la Berchere episcopus Vaurensis anno 1685. mense Novembri accepit schedulam regiam, qua destinatus est ad fhe- tropolitanam Aquensium sedem. Transiit ad cathedram Albiensem mense Januario an. 1687. ltaque consule quæ de tanto prasule diximus in Albiensibus epilcopis & archiepiscopis. LXXVI. DANIEL. 1 Daniel de Cosiiac *, filius Francssci & Eleo- noræ de Talairan de Chalais, natæ Danielis principis de Chalais, & Francsscæ deMontluc, cujus pater fuit Blasius Franciæ marescallus, ex episcopo Valentino & Diensi nominatur adar- cniepilcopatum Aquerssem an. 1687. mense Jan. 1 Sed propter dissidia inter curiam Romanam & Gallicam, non fuit propositus & postulatus ad hanc ecclesiam in sacro papæ cardinaliumque consilio, seu confessorio, nisi anno 1693. die 26. ■ Octobris. Dic 9. Novemb. consequentis donatus est pallio. Pro clicntelari obsi : quio regi Sacramentum dixit die 11. Junii anni 1695. quo tempore S. Richarii abbas fit. An. 1701. die 19. A prilis factus est præceptor seu commendator regiorum ordinum. Obiit octogenario major, & antiquissenus omnium prassulum Galliæ, die 21. Januarii. Quædam legavit seminario siio, plura vero duobus urbis xenodochiis. LXXVII.CaRGL.GASPAR GUILLELMUs. Carolus Gasoar Guillelmus de Vintimilledu Luc Francssci Castrorum præfecti filius, ex Anna deForbin sorore patrueli eminentisiimi cardinalis de Jansi>n de Fourbin, ex antiquo genere comitum Luci & Massiliæ, doctor theologus facultatis Parisiensis, an. 1684. fuit designatus Massiliensis episcopus, consecratus ta- ) men anno tantum 1692. Anno 1708. die 1. Februarii transfertur ad Aquetssem ecclesiam pro qua nova dignitate sacramento sidem regi obstrinxit die 1. Julii ejusdem anni in sacello Fon- tis-Bellaquei.Die 4. Novembris sequentis pallio est ornatus, & adiit possesiionem. Adfuit comitiis cleri Gallicani Lutetiæ celebratis an. 1710. PRÆ POSITI A QuU ENSES. I. T) Enedictus an. 1069. memoratur in Ros iJ tagno archicpiscopo, laudaturque ob multas impensas in restauranda & ornanda ecclesia factas. In veteribus monumentis refertur eundem Benedictum 1072. probasse donationem ecclesiarum sancti Maurkii, & beatæ Mariæ de Graysola, Richardo sancti Victoris Mafli- licnsis abbati, quæ olim a Pontio archiepisco- po oblatæ fuerant in eleemosynam, ut habetur m tabulario Aquensi. Sub eundem annum indictione x. confirmavit donum Rostagni archi- præsulis, factum Kotlanno abbati Montis-ma » i’oris de Valle sancti Petri. Anno circiter 1092. ’etrus II. archiepiseopus, ipsi & capitulo confert suburbanam S. Andreæecclesiam. II. Fulco anno 1098. confirmat sancto Victori & Richardo abbati ecclesias ab Aquensi- bus præsulibus concessas. Commemoratur in chartis duabus anni noj.Vide ifi Petro II. ar- chiepiscopo ad annum 1102. Postea fit archiep. III. Bermundus I.ni7.ac naS.incharta Rai- mundi Berengarii Provinciæ comitis. IV. Gaufredus anno 1145. Vide in Guil- lelmo præposito Sistaricensi. V. Henricus subscripsit anno 1165. transac- « NobilistImæ hujus Familiœ apud Lemovices dcscriptioncm habes ia nolis Baiuzii ad vh. pap. Avcmon. coi. H43. & soq.