Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/228

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


384 ECCLESIA qui CæcilicT noftnullisque virginibus religiosæ. vitæ desiderio flagrantibus ecclesiam S. Crucis in Roffilione sub annuo censu concessit an. 1234. reservato sibi jure abbatiffam confirmandi. Deinde vero cum anno 1361. hic parthenon a militibus dcvallatus esiet 5 Anglicus Grimoaldi cardinalis Albanensis > fracer Urbani papæ V. & archiepiscopus Avenion. eisdem sanaimo- nialibus in Apta urbe monafterium conftruxit, quod anno 1371. inhabitare coeperunt. Chartam fundationis hoc loco exhibere operæ-pretium duximus. Fundatio S. Crucis Aptensis. /N nemine Domini nojlri Jesu-Chrisi > anno ab incarnatione cjusdem m C CXXXI111.’videlicet vii.idus Augujli, Nos Calveria abbas monajlerii S. Andrea Avcnionensls diœcess, pro utilitate mo- • naserii pradiclt, de voluntate & consensu expreso totius capituli ejusdem monajlerii, concedimus & I donamus vobis Cacilia jdnfiimoniali Chrijli, ad * exjlrucnctom monajlerium monacharumtquandam ecclesiam oiosram descrtam cum omnibus juribus » rationibus C ? pertinentiis juistqua ecclesia vocatur sancta Crucistdr ejlsita in epijcopatu Aptensisvidelicet in territorio de Rejslione. Damus Jiquidem vobis pradictam ecclesiam & juccesoribus vejlris, q retento tamen nobis & monafterio 5. Andrea censu antiquo » quem praditta ecclejia prateritis temporibus nobissolverc consuevit, videlicetseptemsau- matas frumenti censualessngulis annis infcjloB. Maria de Augujlo, a vobis & ab aliis locum ves- trumsucceljive tenentibus, Avenionemtfumptibus veftris monafterio pradicto S. Andrea ad mensu- ram civitatis Aptensis solvendas 3 rfrsalvo (jr retento monaserio S. Andrea quod vos & ecclesa pradiffa, & alia qua pro vobissucccjjive in ecclejia pradicia manjerint, nos (s monachos noftros prasentes & futuros, cum eos ad dlttam ecclejiam venire contigerit, teneamini honejh recipere, & £ decenter t an quam dominos, fecundum facultates ipsius ecclejia procurare. Concedentes etiam vobis Ca cilia fanciimoniali chrisi jam ditia, de con- fen[upradicii capituli nojiri, quod collegium quod in pradicia ecclejia fuerit, habeat liberam potes- tatcm eligendi abbatijjam, recipiendi monachas, & omnia vobis, & posi vos omnibus inpradicia ec- clesajlve monafhriu [uccedentibus abjolute concedimus, qua conventui feu capitulo de jure communi pertinere nojcuntur. Omnia autem pradicia concedimus jalvo nobis & monajlerio S. Andrea eo jure, quod Ji in ecclejia pradicia monacha aliqua non maneret > abbas S. Andrea omnia ad pradic- tam ecclesiam pertinentia, cum omnibus incremen— £ tis & adificiis ibidem jactis S authoritate sua per sc vel ptr nuntios fuos valeat occupare, & jibi tanquam proprietatem monajlerii S. Andre a in perpetuum retinere, ac ibidem pro voluntate sua priorem injhtuefe pusjbl, prout facere consuevit i & quod qualibet moniaia quam cito profejsa fuerit, jurabit quod obfcrvet omnia supradtiia. Et hac omnia pradicia concedimus vobis Jalvo jure & honcre D. epscopi Aptenjii, in obedieniiis, correctionibus > vijitassionibus-& procurationibus, & omnibus qua ad diocesanam jurijdictionem pertinere nojcuntur* Et nos pradicia Cacilia sanctimonialis Chrijlh Tomus L APTENSIS. SS ; k. nomine nostro & sucte dentium nobii, pradictam ec- nlestam sancta Crucis cum omnibus juribus & pertinentiis suis recipimus, & cum omnibus libertatibus & honoribus, ficut superius est expressum, concedentes vobis, domne abbas pradicte, &pef vos successoribus vestris, nos & nobis succe » dentes in ecclesia seu monasteriofupradicto, fide litet obscrvabimus omnia supradicta ; & quod nos & abbatissa seu perfena nobis succedentes, qua pro tempore in ecclesia seu monajlerio memorato fuerint instituta, qualibet in sua creatione veniemut in propria perfena ad monasterium S. Andrea, pra- dicta omnia recognitura » & quod ita ut fcriptum j est obscrvabimus integre per interpofitam personam juratura ; quod juramentum qualibet monialis quam cito professa fuerit, prastabit seobfervatu- ram, pralenle conventu & domno abbate stcut superius ejl expressum. Factum fuit hoc in capitulo monasterii S. Andrea, in prafentia W. Raimundi operarii dicti monasterii, P. * Russi, fohannis Baju— ( li, Calveria, UV. de Coirano, B. de Mefoaga, PeletijW. de Angulis prioris Claustralis, magistri Hugonis facrista. Rostagnus Lombardi, Bertrandui Laugerii, Rostagnus Rebuli, Petrus de Angustias * Bcrtrandus Augerii, Bertrandus Giraudi, Ber— • trandus Russi, Petrus Russi, Johannes Bajuli Cal— * viere, Ville Imus de Cuirana, Bertrandus de Mesoa- gaiWillelmus PeletisBertrandurde Avenione, monachorum, qui omnia pradicta laudaverunt confirmaverunt. Testes alii interfuerunt Bertrandus Marcus, Willelmusfohannes, Pontius, Benedictus, & ego Raimundus de Villa actarius interfui, qui authoritate & mandato domini abbatis pradtcti& monachorum pradictomm, & mandato dicta domina Cacilia hanc chartamferipst, & fig- num meum aposui : & dominus abbas prafens figd- lo capituli dicti monasteriistgillavit. Seriem abbatissarum contexuit V. C. D. de Remerville de S. Quentin post nostros Sam- marthanos, a quibus parum discrepat. SERIES ABBATISSARUM. I. Cæcilia de Apta 1234. ex charta fundationis mox laudata. II. Tibauda 1255. ex charta S. Andreæ Avenion. quo videlicet anno obedientiam exhibuit Calveriæ deClausonne abbati Andaonensi. III. Galburgaal. Galburgis I. quæcum electa esset abIque consenso Bertrandi abbatis S. Andreæ, delata super hoc querela a Petro Bajuli commissariopræsati abbatis ad P. Aptensem episeopum, dignitate siia ceffit, quam deinde, approbante decano monasterii nomine abbatis, recuperavit 1259. idibus Januarii. Occurrit adhuc anno 1260. IV. Alisscndis de Apta triplici Borguæ, Gra- tiæ, & Sanciæ monialium calculo comprobatur abbatissa, quibus nimirum procuratores abbatis Andaonensis electionem commiserant. Hisce veroob reverentiam & honorem Raimundi Aptensis episcopi, consiietudinem veniendi personaliter ad monasterium S. Andreæ, ut fidem præstaret, abbatissæ indulgentibus, hæc per Bor- guam priorissam de conservanda inter ipsos facta compositione sacramentum dixit, III. caL Julii anni 1290. Præerat adhuc 1300, Bb