Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/258

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


444 ECCLESIA FO nicis. Obiit Forojulii mense Augusto anni 1678. A Post hunc episcopum designatur ejus successor Ludovicus d’Anglure de Bourlemont mense Martio 1679. sed nondum inita possessione, nominatione regia vocatur ad sedem Carcasse- nenlem menso Januario anni 1680. eodemque anno ad metropolim Burdegolensem. Jacobus Potier de Novion, filius principis senatus Pari- sicnsis, episcopusSistaricensis, ad sedem vacantem destinatur anno 1680. die 12. Januarii ; sed nondum acceptis bullis ceisitrz. Septemb. creatus postea Ebroicensis episcopus. LXXI. LucAS. b Lucas d’Aquin ex gente Avenionensi, patre LudovicoHenrico Tnoma hujus urbis medico & archiatro reginæ Angliæ Henricæ Franciæ, ex matre Clara Lopes, frater Antonii archiatri Christianissimi regis, episcopus Tricastinen- sis, ad vacantem sedem a duobus annis regiam nominationem obtinet dic 13. Septembris anni r6So. cujus transiatio admittitur Romæ ab In- nocentio XI. xvr. calendas Aprilis anni 1681. Recipitur in urbe solemni pompa die 22. Nov. 1682. Ceffit an. 1697. sed f » st ccsiionem reclamavit, quod liti diutinæ occasionem præbuit. LXXII. LuDovIcus. £ Ludovicus d*Aquin abbas SS. Sergii & Bacchi, procurator generalis cleri Gallicani, socius R O J U L I E N S I S » Sorbonicus, nepos Lucæ, designatus die 2. Januarii anni 1697. bullas obtinuit datas Romæ 27. Martii ejuidem anni. Consecratus 16. Junii aDanielede Cosnacarchiepiscopo Aquensi siio metropolitano, cui cooperati siint episcopi Con- stantiensis, & San-florensis, possessionem adeptus est per procuratorem 12. Aprilis 1698. Ad sedem luam non accesiit ; sed non multopost tran- flatus suit ad SagieIssem episeopatum, nominatione regis die r. Novembris ejusdem anni ; quo loco de ipso susius agemus. LXXI. ANDREAS-HbRCULES. Andreas-Hercules de Fleury, reginæ primum, deinde regi ab eleemosynis, abbas bea tæ Mariæ de Ripatorio, doctor theologus facultatis Parisiensis, & canonicus Monspeliensis ; qua in urbe ex nobili genere onus est, designatuS fuit die 1. Novembris 1698. Bullas accepit datas Romæ 30. Martii 1699. Consecratus Parisiis 22. Novembris ejusdem anni in ecclesia Fulien- sium vici S. Honorati a Ludovico-Antonio de Noailles archiepiscopoParisiensi, nunc eminen- tissimo cardinali, comitantibus Ambianensi & Lingonensi episcopis, sacramentum regipræ- stitit die 9. Decembris in sacello castri deMeu- don. Præest adhuc dignissimus præsul eruditione ac morum sanctitate, animique candore præ- stantistimus. FOROJULIENSES PRÆPOSITL I. A MALRICUs 1.1085.memoratur in do- natione Bertrandi episcopi facta sancto Victori Massiliensi ; & in alia donatione Beren> gari i episcopi conferentis abbati & monachis Li- rinennbus ecclesiam de Roca-bruna an. 1094. indictione 11. Vide in Berengario episcopo. II. Raimundus I. testis donationis factæ sancto Victori a Berengario 1098. III. Amalricus II. 1104. assensiim præbet donationi ecclesiæ sancti Stephani Draguinia- ni a Berengario episcopo Forojuliensi Lerino concessæ. Item alteri donationi ecclesiæ sanctæ Mariæ Aven. collatæ Lirinensibus ab eodem Berengario. Consensit etiam transactioni inter Berengarium episcopum & monachos Massilien* ses 1119. IV. Bertrannus I. 1124. assensiIm præbet donationi ecclesiæ de Roca-bruna. Anno vero n 29. subscripsit compositioni seu transactioni factæ hac de re inter Garinum abbatem Liri- nensem & ecclesiam Forojuliensem ; ex tabula Lirin. teste nostro D. Estiennot. V. Raimundus II. ad quem & ad Bertran- dum episcopum Innocentius papa II. bullam direxit in gratiam Lerinensium. Testis etiam repcritur in litteris Petri episcopi pro Pancto Victore 1154. VI. Gerinus 1171. componit cum Rostagno Raybaudo. VII. Hugo deClaverio Forojuliensis ecclesiæ præpositus, filius Hugonis Rodoardi pro anima fratris siii V. de Claverio dat eidem ec- desiæ, præposituræ, & canonicis, castrum da Claverio, & castrum de Baudrono, cum suis pertinendis, & quidquid habet in castro de CalarS & in valle de Bariamono, retento solummodo ufufructu in vita sua, stipulantibus FF. Antipolitano, V. Geraldi Venciensiepiscopis, & w. de Benevento Diniensi electo, ac Amelio To- lonensi præposito. Hanc vero donationem illico ratam habuit R. Berengarius comes & marchio Provinciæ, acceptis ab Hugone præposito pro hac firmatione 7000. S0I. Melgor… Facta est hæc charta sub Era 1179. mense Julio, feria 6. luna 15. Fredulo Forojuliensi existente epilco- po. Item eodem anno mense Januario, feria m. luna 29. VIII. Hyginus, alibi Hugo 1190. incon « troversia quam habuit cum F. episcopo. IX. R. Feraudi, de consilio capituli & ’VT. episcopi donat in feudum castrum de Claverio Petro de Faentia, ut illud ad sidelitatem ecclesiæ poflideat, & in placitis & guerris quæ ecclesiæ contigerint, ipse cum castro & castri hominibus, prout ecclesia expetierit, suum fideliter impendat obsequium an. I2oo.Memoratur etiam 1208. mense Novembri in litteris Ude- fonsi comitis Provinciæ, ei quædam & succes- soribus largientis, ubi nuncupatur etiam prior de Mota. X. Raimundus III. anno 1220. in donatione facta a Raimundo Berengario. Anno 1224. in