Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/285

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


498 ECCLESIA SIS LV. RAIMUNDUS V. j Anno 1442. hic episcopus aderat concilio Basileensi, ut narrat Augustinus Patricius in summa hujus concilii quam conscripsit anno 1480. estqueinserta tom. XIII. concil. legitur enim cap. centesimo tricesimo tertio. Decembri mense ( anni 1442.) Ferdinandus dux Calabria, Alphonfi regis Aragonum filius nuntium Bafileam mifit, qui suo nomine obedientiam, reverentiamque concilio exhiberet in omnibus, qua patrisuo contraria non essent i sed cum nuntius tllum ducem Calabria appellasse t, Raimundus episcopus Sistar, nomine Renati regis protefiatus efl illum non esse ] ducem Calabria s quoniam regnum Neapolitanum spectaret ad Renatum, non autem ad Alphonsum occupatorem, & ducatus Calabria adjohannem Renati filiumi Ferdinandum spurium, esse & nihil ad eum de regno Sicilia. Hac redarguit Panormitanus, multumque accusans Sistericensem, quodfine mandato Renati ea faceret, qua facere non posset, propterea quod impugnaret Alphonsum & filium concilii fautorem & tueretur adverssarii amicum nempe Eugenii IV. qui concilio adver- sabatur, amicitiæ fœdere cum Renato conjuncti. Renatum autem Alphonsiis ejecerat Neapolitano regno. LVI. CAROLUS. Carolus, quem a Saurino cognominatum de Rornassio legimus, in gravi controversia inter Manuasoenses, & canonicos Forcalquerienses, pertinaciter agitata tribus annis, videlicet 1446. 47. 48. de numero presuyterorum in ecclesia Salvatoris, Manuaseæ ministrantium, electus est judex a diffidentibus, quam litem composiiit die 29. Aprilis, anni 1448. LVI I. MITRIUS II. al. M U T I U S. Pauca fcimus de hoc episcopo, eaque parum J certa. Burellanus scriptor vicinus illorum temporum, docet eum Aquis-Sextiis natum, pau- cisque annis præsuisse. Sedes vacabat anno 1456 quo unita est abbatia Croffiensis episco- patui Sistaricensi, bulla data Romæ per Callix- tum papam. LVIII. JACOBUS II. Jacobus de Ponte Lotharingus, ex scholastico Tullensis ecclesiæ, Renati A ndegavensis ducis Lotharingiæ & comitis Provinciæ favore sit episcopus Sistaricensis. Sedit autem annis 1458. & 14.61. teste Antonio Pagi in litteris ad epi— p Pcopum Sistaricensem, & ex chartis a Stephano Chalvini tabellione confectis, asservatilque a Petro Cortasse jam laudato. Annos decem rexisse dicitur. Innecrologio Tullensi, ex quo habemus eum fuisse hujus ecclesiæ scholasticum, legitur ipsi legasse centum florenos aureos. LIX. A N D R E A S. Andreas quem alii de Placenda seu de Place, alii de Fontana cognominatum volunt, natione Pedemontanus, abbas erat Lirinensis an. 1453. Barralis in chronologia Lirinensi anno 1464. TARICENSIS. 495 Reverendus abbas Andreas fuit per sanctissimum in Christo patrem ac dominum Pium divina providentia papam II. promotus ad episcopalem dignitatem Siflaricensis ecclesia, ex abbate & monacho Lirinensi. Anno 1470. homagium fecit repi comiti Provinciæ pro Lurio castro, cete- rilque pagis ditionis siiæ. Anno 1480. principem aram templi Lirinensis decorari S. riono- rati vita coloribus exprefla curavit, £>uo aliis- que beneficiis acceptis, ut vicem benefactori cona ventus Lirinensis rependeret, illius anniverfarium quotannis in prafata ecclesia Lirinensi celebrari confiituit undecimo cal. Mali. Verba sunt Barralis, qui eo die mortuum eum signisicat, sed incerto anno. Ceffit sequenti ; quod jam fecerat anno 1477. ut mox ostendemus. LX. JoHANNES II. Verum cognomen Johannis esse Esquenarti, vel Efquenart, simulque tempus quo fuit episco. pus, discimus in litteris authenticis Renati regis Siciliæ, comitis Provinciæ, &c. mihi communicaris a domino d*Hozier, quibus confertur nobilitas Albino & Petro Saurini fratribus, datis I4.mensis April. an. 1477. quopascha in—. cidebat in diem 6. Aprilis ; in quarum fine legitur : per regem, dominojohanne Efquenart episcopo Siflaricenji>& aliis prasentibus, &c. quæ probant hunc episeopum jam ineunte anno præfato in Sistaricensi cathedra sedisse. Hic patria Ceno- manus, profeflione doctor medicus, Renato rege Siciliæ favente creatus est episcopus Sistaricensis, per Andreæ ceffionem. Anno 1481. ultima die Aprilis & 1482. 24. Octobris tamquam dominus temporalis castri de Lurio trans. egit cum hominibus ejusdem castri. An. 1487 adest comitiis ProvinciæAquensibus ex Nostra— 1 damo in historia Provinciæ. Anno 1491. Peribit ad consules Manuaseæ de antiquo Clarissa- rum in Saunaria monasterio hosoitalariis sancti Spiritus concedendo.Die 3.mennsJanuarii ejus* dem anni convenit cum canonicisCrosiiensibus, quorum conventionem Sistaricense capitulum oie 2. Januarii an. 1492. comprobavit. Ædes episcopales plurimis ædisiciis adauxit, in primis 1 vero palatium Sistaricense, domum abbatiæ Croffiensis, & in castro siio Luriensi complura ædisicavit i vir insuper vitæ laudabilis, qui zelo Domini flagrans, optimis exemplis suam plebem clerumque instituit, ac multis egregiis operibus clarus naturæ debitum persolvit Cenomani, ubi in ecclesia parochiali de Cultura jacet sine cœnotaphio. Vacabat ecclesia die 4. Julii 1492. qua Guillelmus *Nogaretus electus. fuit vicarius generalis. x LXI. THEOBALDUS. q Theobaldus erae filius nothus comitis Alver- mæ & Boloniæ, pro quo Ludovicus XI. rex Franciæ scripsit ad suum legatum in curia Romana, ut curam daret ipfius postulationem in abbatem de Boscheto admitti, ut legimus in probationibus historiæ domus Arveraiæ Baluzii. Johannes Columbi, qui nihil dicit f de ejus genere, notat ejus electionem anno