Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/314

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


$55 ECCLESIA A rentum meorum legibus obvenit, ecclejia S. St e— j phani protomartyris, & sancti Trophimi confessoris Chrifii. Q^em alodum hujus confirmoserie conjicri- ptionis, quatinus omni departe Jlipatum fervetur. Et eji ipfe alodus in comitatu Arelatenji. Hoc eji quarta pars villa, qua Mariniana vocatur, cum omnibus terris ibi pertinentibus, cultis, & incultis, eum campis, &c. Similiter dono dicta ecclejia & canonicis ibidemfervi entibus tali tenore, ut nihil ex his fumtibus dividatur inter canonicos, nifi in tommunia possidendo & dispenjando sumtus. Si quis, &c. Acta hac donatio Arelate anno ab ineam. mxxIX. XII. cal.’sulii regnante Domino nojlro in facula Amen. Signum & auctor Pondus archiepiscopus, qui hanc donationem fcrsbere fecit. Hoc eodem velsequenti anno 1030. archi- episcopatui renuntiavit Pontius, vitæque cœno- biticæ se devovit sub Isarnomagni nominis abbate Massiliensi, cujus depositio notatur vn. cal. Januarias inobituario Montis-majoris. X L11. Rajambaldus.’ Pontio monasterium S. Victoris apud Masii- liam ingresse successorem fuppeditavit sacra illa congregatio, Rajambaudum videlicet sancti Isarni abbatis alumnum, ls ex nobili ortus genere in Provincia, patrem habuit Bonisacium dominum de Relliana, matrem Vandelmesiam, ut docent nos tabulæ S. Victoris. Fratres ejus fuerunt Bonifacius, Fulco, Boso, Atanulrus. Propinquitate conjunctus erat cum Guillelmo & Fulcone Massiliæ vicecomitibus. Cum sub S. Isarni abbatis disciplina plurimum profecisset, Arelatensi cathedra dignus judicatus est, ad quam eligitur anno 1031. indictione xIv. mense Augusto, & paulo post sedit in concilio Nar- bonensi, de quo agemus in Guisrido Narbonen- si archiepiscopo. In pontificatu vero prioris instituti fui memor, dum nomen subscribebat.non solum archiepiscopi, sed etiam monachi titulum addere solebat. Ea procul dubio ratione gratificatus est S. Victoris monasterio : dedit enim panem quam habebat in castro de Auriol, anno 1035. indict. 111. dedit quoque in manus Isarni abbatis, quo magistro vitam edoctus fuerat monasticam, ecclesiam S. Genesii seu S. Honorati, retento pro altari S. Stephani, vel S. Trophimi censu unius libræ incensi in ejusdem S. Trophimi festo. Observatione dignum est, nomen & titulum S. Trophimi ecclesiæ Arelatensi, post S. Stephani nomen non fuisse adjectum, ante pontificatum Pontii anno 1029. ut videre est in ejusdem charta, quem imitatus est Rajambaldus. Anno 1037. subscribit litteris Gaufredi, & Bertrandi comitum Provinciæ pro Cluniacensi monasterio, ex ejusdem tabulis. Anno 1040. idibus Octobris, adfuit dedicationi basilicæ S. Victoris Massiliensis opera Benedicti papæ IX. de qua iterum loquemur in Pontio Massiliensi episcopo. Eodem anno indict. VIII. controversiam diremit inter Masslienfes & Montis-majoris monachos, præsentibus Gau- fredo & Bertranno comitibus, w illelmo & Ful- • Eo tempore quod damus exordio episcopatusRajambaldi D. Polycarpus stituic Arclatensom arcbiepiscopum filium Robaudi Forcalqueriensis comitis & krmcngarais, Hugon&n aomincisod hanc opi uoncm nuliisfukic ccstimouus, l E LATENS IS. 5J4 cone vicecomitibus Massiliæ. Hoc ipso anno subscripsit chartæ Amelii Seneciensis episcopi pro S. Victore. Frequens est deinceps ejusdem mentio in Victorinis tabulis ; ut supervacancum videatur singulaspercurrere ; maxime cum alia notatione digniora supersint. Anno circiter 1050. Rajambaldo subjectio- nem, & reverentiam promisit, secundum præ- cepta canonum & patrum instituta, Pontius Aquarum-Scxtiarum archiepiscopus ; tcstatur- quc Honoratus Bouchc idem præstitisse Ber- trandum Forojuliensem, Agelricum Regensem Benedictumque Avcnionenscm, laudatque librum Arelatensem, sic dictum, quod hujusmodi sacramenta contineat. Recensetur inter patres conventus Barcinonensis anni 1054. An. 1056. (fi bene conjectant Baluzius& Labbeus) pridie nonas Septembris, cum Lau- degario Viennensi, & legatisNarbonensibus, concilium celebravit episcoporum 22. apud S. Ægidium. Sed citius habitum fuisse pene certum videtur vel ex solo Lutevensium episcoporum indice. Constat hanc synodum actam esse pridie nonas Septemb.& Tolosanam idibus ejusdem mensis, anni 1056. Narbonensi apud S. Ægidium adfuit Bernardus episcopus Lute- vensis, & Tolosanæ Rostagnus. Si eodem anno cclcbratæ sunt hæ synodi, inter utramque fluxerunt tantum novem dies. Qui vero neri potuit ut tam brevi tempore duo fuerint Luteven- ses episcopi, qui iis adsuerint ? Certe mortuo Bernardo non potuit fieri electio, nisi post facultatem metropolitani datam. Debuerunt con. vocari episcopi comprovinciales ad consecrationem novi episcopi. An fatis fuit 9. dierum Ipatium ad hæc omnia præstanda ? Præfatæ sy- nodo Tolosanæ præses delegatus est a papa noster Rajambaldus tanquam S. sedis vicarius An. 1060. præfuit concilio Avenionensi, de quo egimus in Sistaric. episcopis. Non contentus benefacere in sua diœcesi, fundavit in Forojuliensi ecclesiam pro clericis, quos sub regulari norma constitutos, ecclesiæ Romanæ semper esse subditos juflit ; uti scribit ad Alexandrum papam II.Promdeque id minime factum ante annum 1061. quo inchoatur Alexandri pontificatus. Gratum fuit Alexandro Rajambaldi consilium, ideoque ecclesiam Bar- jolensem sub ecclesiæ Romanæ tutela suscepit, & in argumentum subjectionisannuum censum denarii aurei imperavit. Idem archiepiscopus, ad Canonicorum Regularium institutum amplectendum majoris ecclesiæ canonicos adduxit, quibus Willelmus Massiliensis vicecomes, ampla latifundia, & posseffiones in Craudi campo donavit ; quam ordinationem instauravit postea Aycardtis archiepiscopus, ut apparet ex charti in archivo Arelatensi relata Tandem benedixit 1065. ecclesiam S. Petri * de Correns ubi monasterium erat constructum, ac in die consecrationis, absolutionem a poenitentia omnibus beneficia daturis huic eCclesiæ concessit ; quo die anniversario, magna olim festivitate celebratum fuisse Jubilæum Correnense patet ex tabula cœnobii Montis-majoris. Subscripfit litteris Almodis comitissæ Ruthenensis, Ne-'