Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/320

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


jt>3 ECCLESIA A ’mutum & surdum posse matrimonium contrahere. Anno Dominicæ incarnationis m. Cc » nonis Novembris > præsidente & mandante D. ’ Johanne de sancto Paulo titulo sanctæ Priscæ presoytero cardinali apostolicæ sedis legato, a D. Imberto Arelatensi archiepiscopo consecratum est templum in honorem sanctæ &glo- riosæ virginis Mariæ, & vivificæ Crucis, & omnium Sanctorum, quod construxerat Guillelmus Magalonensis episcopus, ut refert Gariel in serie episeoporum Magalonensium, ex in- scriptione veteris saxi. Eodem anno & mense litigantes abbatem & monachos Ulmeti, necnon abbatissam & moniales sancti Cæsarii, pastorali sollicitudine ad componendum adduxit. Ipse ortam litem inter se & Arbertum abbatem ac monachos sancti Gervasii de Foflis, consensit decidi ab episcopo Tolonensi & præposito Arelatensi. Mortuus anno 1202. sepultus est apud sanctum Trophimum, cum brevi hoc epitaphio : Decimo-tertio kal. Aug. obiit dominus Tmbertus de Aqueria, memoria Arelatensis archiepi- scopus, anno Dominica incarnationis M. cc. n. Orate pro eo. L V— MICHAEL. Michael de Moresio prius pr<eposituS, paulo < post susceptum regimen Arelatensis ecclesiæ, seilicet anno 1203. lancto Johanni de Matha in* stitutori ordinis sanctiffimæ Trinitatis pro re- demtione captivorum permisit habere Arelate ecclesiam & coemeterium, quibusdam pactis conditionibus, quoad decimas, oblationes, quar> tam panem mortalagiorum ; quod pactum postea confirmavit Innocentius 11.an. 1205.Mendicantium autem religiosorum nulla domus antiquior est in Provincia.Eodem anno creavit consoles, qui magna totius populi gratulatione excepti sunt.Pietate motus erga tot sanctos præsu- les& alios quorum conditorium erat basilica S. f Honorati extra muros civitatis, vetustate pene collapsa ; communi epistola episcopos comprovinciales hortatus est ad subsiaium pro ipsius restauratione suppeditandum. Anno 1204. secutus est Petrum Arragonum regem accedentem ad apofiolicam sudem, ut a Domino papa militare cingulum & regium acciperet diadema. Romæ autem quum esset Michael, id egitapud Innocentium, quod ipse testatur his verbis.— Innocentius tertius nobili viro W. Montifpesulan. Per venerabilem fratrem nofirum Arelatensum archi- episuopum ad sudem apofiolicam accedentem nobis tua humilitas supplicavit, ut filios tuos titulo le— E gitimationis decorare dignaremur, quatenus eis, quominus tibi succederent, natalium objectio non noceret supersudendum adhuc duximus petitioni pradicta ; nec ad prasunssuper tuis precibus annuendum, donec fi fieri poterit, & culpa levior, & jurifdictio liberior ofiendatur i licet persunam tuam Jpecialis dilectionis brachio amplexemur. An. 1205. habita est Arelatensis synodus, in qua Petrus de Castro-novo sedis apostolicæ legatus nonnulla statuit pro bono regimine eccle- iiæ Arelatensis, ex tabul. sancti Trophimi. An. 1206. hicarchipræsul xIv. cal. Aprilis, excipit Raimundum Tolosæ comitem & marchionem R E L A T E N S I S. 366 I Provinciæ clientelæ obsequium ofierentem.An. 1208. Sacristana dominaburgi Arelatensis, & condomina loci deMoresio, al.deMoligesio, monialibus sancti Pauli dedit hujus loci dominium, ut ibidem cœnobium construerent i quod pium opus Michael multis beneficiis promovit, ut infra dicemus. Anno 1209. mense Septembri adfuit concilio Avenionensi coacto a legatis papæ Hugone Rejensi episcopo, & Thedisio’domini papæ notario, anno vero 1214. Monipe- liensi. Anno 1211. adfuisse memoratur senten- tiæ a Willelmo Aurasicensi episcopo & magistro Tedisio Jaouensi canonico satæ contra Tolo- j sæ comitem pro monasterio Montis-majori$, de qua inGaufridoCarpentoratensi præsule. Verum silencio præteriri non debet insigne præ ceteris privilegium, quod Michaeli & ecclesiæ Arelatensi concesse Fridericus II. Roma* norum rex editum apud Honoratum Bouche. Summa ipsius est Arelatensem sedem antiquitus a regibus & imperatoribus fuisse honoratam, quod hæc civitas sit tanquam caput Provinciæ, ledesque principalis tum imperii, tum imperatoris. Idcirco archiepiscopo confirmat regalia omnia diœcesis & ipsius civitatis s in ea plenam jurisdictionem in creandis consulibus, telonea, pedatica, justitias, Judæos, cordam, quintale, pharnarium, monetam, portus, montationes & redditus navium, stagna, lacus, paludes, flumina, pascua de Lapidoso* agro, &c. Confirmat etiam dominium de Trencatellis, quartam partem de Fosso, castrum de Salone, de Alver- nico, castrum de Avalone, castrum S. Amantii, &c. abbatiam S. Gervasii, &c. Testes sunt Fre- dericus Trevirensis, Amedeus Bisontinensis archiepiscopi, Conradus Constantiensis, Henricus Argentinensis episcopi, Walterius Basi- leensis electus, Gaufridus T ricastrinensis episcopus. Recognovit Conradus Spirensis & Meten- sis episcopus imperialis aulæ cancellarius, vice domini Umberti Viennensis archiepiscopi, totius regni Burgundiæ archicancellarii. Actum anno Dohi.mccxh. regnante Frider ico II. Romanorum rege & Siciliæ anno 2.apud Basileam vuI. cal. Decembris, indict. m. Appensum est sigillum aureum diplomati quod asservatur in archivo ecclesiæ Arelatensis. Anno 1214. celeberrimus tot rebusadversus ] Albigenses gestis Simon comes Montis-fortiS a nostro Michacle in feudum recepit castrum Belliquadri cum Argentia, &c. cujus infeuda* tionis autographum asservatur in albo codice, pergameno archiepisc. Arelatensis. Illud porro exhibemus inter instrumenta. Diem suumobiit ’ Michael xn4. cal. Augusti anni 1217. &exta— j bulis testamenti sepultus est ante altare B. Mariæ majoris ecclesiæ. LVI. HUgo I. Hunc episcopum nostro ævo incognitum debemus diligentiæ doctiflimi dom. Raybaud jam sæpius a nobis laudati, qui eruit eum ex veteri 4 Gariel pro Thedisuo habet Milonem DIl. pnesulibus Maga- loncnsibu9. b In schedis ab illustristlmo Francisco de Mailly archiepiscopo Arelatensi, nunc Rcmcnst nobis communicatis, legitur.* destrn^ scxlo M. Au^Jiiœ