Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/321

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


S67 ECCLESIA A — catalogo confecto tempore cardinata de Fuxo archiepiscopi, in quo legitur : Michael de Moresto obsit XII. calendas Augusti MCCxvn. &sepultus est in Arelatenst ecclesta. Hugoobiit anno Dom. MCCXVII. Iv. calend. Septembris. Hugo Beroardi obiit XIV. cal. Decembris anno Domini Mccxxxii. Ex his habemus unum archiepiscopum nomine HugonemanteHugonem Beroardi, qui pro primo hujus nominis archipræsule huc usque est habitus. At cum inter diem 21. Julii, & 29. Augusti, breve admodum fluxerit tempus, vix possumus nobis persuadere sufliciens fuisse temporis spatium ad ejus electionem & consecrat io> nem. Hinc non mirum si de eo in chartis nulla fiat mentio. Attamen pro vero antistite ipsum fuisse habitum inde demonstratur, quod Hugo Beroardi fuerit appellatus Hugo II. quod probatur 1°. ex quodam instrumento magni prioratus S.Ægidii ordinis S. Johannis Jerosol. in quo legitur : Act. an. MCCXVIH. XIV. cal. Decembris coram domino X. Arelatenstprapostto vicem Hugonis H. archiepiscopi obtinente, cum esset abjens, & coram R. Stephano tunc temporis consule. A| pensumest huic instrumento sigillum, m quo legitur i S. H U G O N I S S CDI ARELATE N. ARCHiEPiscoH. 2*. ex charta in archivo regio Aquensi asservata, de quodam judicio ( lato mensi : Martio an. mccx. a Michaele de Moresio archiepiscopo, inter Hugonem de Baucio, & Guillelmum de Aquariis (d Aiguieres) cui Hugonis II. archiepiscopi Arelatensis notarius, nomine Petrus de Juncariis testatur se apposuisse sigillum plumbeum hujus antistitis ; ad consirmandam sententiam illam MicbaeliS de Moresio ; quod factum est IV. idus Julii anno MCCXXII. LVII. H U g o II. Hugo Beroardi consecratus est arcbiepisco- pus ab Honorio papa III. an. 1217. Illum fuisse f civem Arelatensem conjicimus ; nam quidam primus consul hujus urbis cognominatus Beroardi anno 1236. præstitit fidelitatis sacramentum Johanni de Baucio archiepiscopo. Præpositus erat Massiliensis, quando accersitus est ad ecclesiam Arelatensem administrandam. Assensum præbuit anno 1219. cuidam permutationi factæ a Stephano Podii-rotundi abbate. Eodem anno rv. nonas Aprilis ab Hugone de Baucio Masti- liæ vicecomite recepit homagium pro castro de Trencatellis. Anno 1221. IV. cal. Februarii, donationem ecclesiæ S. Marcellini diœcesis Aptensis factam Monti-majori ab A. archidiacono Arelatensi approbavit & ratam habuit. I Hic archiprasul suppresso decanatu in æde metropolitana, instituit archidiaconatum ; sed quo anno minime novimus. An. 1224. habitum est concilium Monlpeliense, cujus legatus fuit ad curiam Romanam noster Hugo, ex chronico Alberici. Forte ab Honorio papa tunc impetravit bullam qua archiepiscopo & capitulo Arelatensi inhibuit ne castrum Salonis distrahere, permutare, vel quoquo modo alienare præsumerent ; nam data est IV. nonas Januarii, pontificatus Honorii anno nono, qui respondet R E L A T E N S I S. j6. A anno 1224. incarnationis. Anno 1225. conces. sit holpitium in urbe Arelate patribuS Cister- ciensibus Sinanquæ, & abbati Petro, charta data xvn. cal. Junii, quam vide in abbatibus Si- nanquæ. Anno 1226. facta fuit pax inter domi* num archiepilcopum & Guillelmum de More » riis, arbitris hinc inde electis Guillelmo de Pen- naforti, & Berengario de Moreriis m. nonaS Maii, regnante domno Friderico Romanorum imperatore, & domno Dragoneto, potestate Arelatensi existente. Anno 1127. Raimundus Berengarius comes & marchio Provinciæ, & comes Forcalquerii, dedit ecclesiæ Arelatensi, & per eam Hugoni archiepiscopo decimas de tota i condamina quæ dicitur Massiliensis, &c. uti legitur in litteris hujus principis editis inter probationes, erutis ex veteribus documentis capel- læPalatinæ S. Mauricii nunc dirutæ. An. 1129. facta simt pacta pacis inter urbem Massiliam & Hugonetum de Baucio, ejusque uxorem Baral- lam ac filios ; in quam pacificationem se se in- terposiiit Hugo arcbiepiscopus, cum eplscopia Masiiliensi & Tolonensi. Anno 1230. Romæ morabatur ubi Iv. idus Maii adfuit benedictioni Ademari abbatis Castrensis. Redierat nonis Octobris ejusdem anni ; quo scilicet tempore, accepta potestate ab imperatore, coegit Hu- ’ gonem ae Baucio ad restituendum Monu-majo- ri prædium quoddam. An. 1231. fratribus Præ- dicatoribus conventus in urbe fundatur XIII. cal.Jul.aPetroArmantio.Chartam ea de re edendam putavimus in instrum. Obitus Hugonis notatur in codice Arelatensi & in necrosogio Forojuliensi die 18. Novembris anni 1232. sepulturaque donatus est ad S. T rophimi. LVII I. JOHANNES III. Johannes de Baucio, alias Baucianus, ex archidiacono Masiiliensi, anno 1223. factus est 1 Tolonensis episcopus, e qua fede tandem ad 1 Arelatensem pervenit anno 1232. Anno 1233. cal. Februarii permisit ut fratres Minores apud Sallonem monasterium ædisicarent, certis legibus in libro authentico expreflis ; licentia ea de re data, edita tom. III. analectorum Ma- billonii, inscripta est : Fratri Bonaventura ministro ordinis suatrum Mi sorum, quos laudat Johannes non mediocriter. In siia urbe celebravit concilium provinciale, ad resarciendam sta- biliendamque ecclesiasticam disciplinam ; quod j legitur in appendice ad tom. XI. conciliorum. 1 Alterum habuit anno 1236. tertio idus Novem— 1 bris ; necnon Insiilanum anno 1251. die Martis post festum exaltationis simctæ Crucis. Quod fpectat ad res temporales, anno 1234. IV. iduS Augusti Bertrandus & Rainaudus Porcelleti, Johanni sidem juraverunt, pro tenementisin « Cravo& piscariis fancti Genesii. Item VI. idus i Octobris Raimundus Porcelletus transegit cum eodem, pro pedagi is incolarum de Sallone, Rai- mundo comite pactum confirmante, apud Aque- riam in claustro siinctæ Mariæ. Guillelmus de Baucio e princip bus Arausicæ recognovit quoque huic archiepiscopo, tanquam homoligius, feudum piscariarum de ponte siincti Genesii an. 1236. VIII. CaL Octobris. In instrumentis d©> Nnlij