Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/325

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


j7j ECCLESIA A obiit, juxta Contelorium libro solutionum, cui assentit Baluzius. LXVII. GALHARDUS I. Galhardus frater Amaldi de Falgueriis, ei stifficitur anno 1311. mense Februario, ex libro obligationum. Optime vero probat Baluzius in notis jam laudatis ad vitas paparum Aven. falli Saxium, qui unicum Galhardum Facit ex duobus, quorum prior erat frater Arnaldi, alter ex alio genere, ut ostendit diversum cognomen-. Tabularium Arelatense exhibet plurima instrumenta, ex quibus liquet Galhardum jam obtinuisse sedem Arelat. diu ante annum 1313. quæ sunt tabulæ venditionis an. 1311. die 7. April. & die 20. Aprilis ejtssdem annixonsir. matio privilegiorum ab Henrico VII. imperatore an. 1312. item duo alia ejusdem imperatoris diplomata hujus anni. Ex tabulario Montis-maj. Raimundus d Coirano Arelatensis archidia- conus, GaiUardi Arelatensis arcbiepiscopi in remotis agentis, una cum Guillelmo de Auria- co canonico & officiali, ac Vitali Seguini Ca- vellic. canonico generalis vicarius, Aicardum Boncosium ad perpetuam, ut aiunt, ecclesiæ S ; Isidoriapud Arelatem vicariam, juxta Bertrandi abbatis Montis-majoris preces admisit xxvt. April. an. incarn.Dominicæ Mcccxm-Tran- siit a metropoli Arelatensi, ad ecclesiam Engo- lismensem, retento usu pallii, ex litteris Johannis XXII. qui eum eximitajurisdictione archiepiscopi Burdigalensis, ut ostendemus in Engo- listnensibus episcopis. LXVII I. GALHARDUS II. Galhardum hunc archiepiscopum a superiore discernimus, tum ob diversa cognomina, tum quia eo tempore, quo prior cathedram Arelaten- sem obtinuit, alter, scilicet Galhardus Sau- mate, aut apud Regensem urbem, aut Maga- lonæ Iedebat, unde non est transiatus ad se- dem metropolitanam Arelatensem ante annum , 1317. Certe bulla Johannis papæ XXII. qua transfertur de sede Magalonensi ad Arelaten* sem, data est anno 2. ejus pontificatus, sexto idus Febr. quam aliquando daturi sumus in > Magalonen. episcopis. Anno 1321. cum Ci- sterciensibus disceptavit pro abbatia B. Mariæ de Ulmeto, vel de Silva regali, ut ex tabulis Authentici archiepiscopalis rubei docet Gues- nayus in Caffiano illustrato. Eo sedente Robertus rex Jerusalem & Siciliæ, Provinciæcomes, Arelatensis dominus, sœdera suis ab an* tecessoribus sancita cumarchiepiscopis, confirmavit, quæ leguntur in chartophylacioarchiepi- scopali : at apud Robertum Galhardus conquestus est, quod monetam sua auctoritate ar* chiepiscopali fabricaram in castro Montis-dra- conis, rex non p teretur Avenione in commercio admitti. Ooiit anno 1323. aut 1324. ex schedis Caroli Gaignon civis Arelatensis nobis commodatis ab illustrisiimo archiepiscopo Fran- cisco de Mailly tunc Arelatensi, nunc Remo* rum archiepiscopo. LXIX. GUASBERTUS. Gualbertus de Valle, papæ camerariuS oriun- Tomtts I. R. E LATENS IS. j76 dus ex villa S. Petri de Donzaco apud Cadur- cos, saltem anno 1324. gregi Arelatensi datus est pastorpost occupatam aliquot annis Masii- liensem sedem ; etenim JohannesXXII. m. idus Aprilis, fui pontisicatus anno IX. qmanno incarnationis 1324. respondet, scripsit ad hunc archiepiscopum ut cognosceret de electione Berengariæ de Corvo, in abbatissam monasterii S. Claræ Avenionensis, post obitum Alasiæ de Salvano : ex I. tom. secretorum ann. 9. & 101 num. 141. An. 1326. die 18. Junii præfuit concilio San- Ruffensi prope Avenionem an. 10. pontificatuS Johannis XXII. quo metropolitani & episcopi trium provinciarum convenerunt, ad plurima decreta facienda, quæ edidit Petrus Gaflendus, ad calcem notitiæ ecclesiæ Diniensis. An. 1328. die 20. Maii Avenione fecit examen judiciale Francisci Veneti asseclæ Marsilii de Tadua, cujus instrumentum edidit V. C. Baluzius tomo I. Miscellaneorum. Anno 1333. die 15. Decembris adfuit Adhemaro Masiiliensi episcopo, apud Avenionem decumbenti, & testamentum facienti, ex authentico. Quod lpectat ad restem* E orales ; anno 1324. die 6. mensu Apri- s eidem clientelam exhibuit Guillelmus de , Monte-olivo : & mensu Julii die 27. Renatus ’de Sabrano pro Monte-draconis : dieque 27 ; Septemb. dominus de Villa-nova. Alia lunt in Arelatensis eccl, tabulis documenta annorum 1325. 8. Novembris, 1326. die 30. Junii, 1327. die 2. Decembris, I328. die 28. Februarii, & die 14. Martii. In arch. Corbeiensi notatur annis 1330. & 1333. Idem Galbertus Arelat. archiepiscopus domini papæ camerarius, recognolcit se a Guillelmo Fiscann. abbate mille sserenos auri accepisse pro complemento tam fui quam prædecessoris fui communium servitiorum, in quibus erat cameræ apostolicæ obligatus, A ve- j nione die 4. mensu Aprilis an. Dom. 1339— ind. vn. pontisicatus Benedicti papæ XII. anno 5 ; ex charta Fiscann. Fundavit pius antistes sacellum omnium sanctorum in ecclesia cathedra- li, & capsam ad conservandas honorifice fancti Trophimi, aliorumque sanctorum reliquias fabricari curavit. In academia Tolosana fundum pro victu cultuque juniorum clericorum, qui certo numero instituerentur, reliquit. Docu- n enta plurima ecclesiæ probant, ejus administrationem attigisse annum 1341. Postea factuS est archiepiscopus Narbonensis. L X X. JOHANNES IV. Cognomento Bauzianus* ex Saxio, nepos Benedicti papæ XII. ab ipso, non Favore (desuis enim exaltandis nullatenus curavit, ut legitur in prima ejus vita) sed pro vitæ & doctrinæ merito, succe ssodatus est Gualberto, assum- tus ex aliquo ordine religioso, forte Cistercien- si, an. 1341. die 17. Septembris. Sane die 6. Februarii an. 134.1.habetur consensos datus ab archiepiscopo Johanne, a Raimundo deMoreriis præposito, & ab abbate Montis-majoris, pro componendis disiidiis, ut docent nobis suppe- ditatæ schedæ, in quibus assgnatur liber privilegiorum, n. 39. in quo hæc reperire liceat. Gle- O o