Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/336

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5, 7 ECCLESIA A J Arelatensi archipræsuli ; ex archivis capituli, i XVI. Stephanus I. Firminus 1207. 1209. XVII. Guillelmus II. 1209. mense Julio in charta Michaelis de Morcsio archiepiscopi. XVIII. Raimundus I. Fulco nominatur an. 1214. in instrumento traditionis castri Bellicadri in scudum Simoni comiti Montis-fortis.An. 1215. dicitur R. de Fulcone acquievisse cuidam compositioni inter clericos Arelatenses & monachos Montis majoris ; adfuitque in castro Salonis an. 1220. mense Maio sidelitatis sacra- mento, quod præstitit Hugoni archiepiscopo Raimundus de Baucio, pro iis quæ poflidebat apud pontem siincti Genesii, de quo charto* pnylacium vetus archiepiscopi album. Adhuc præerat anno 1221. XIX. Willelmus III. Beroaldus chartis publicis subscripsit anno 1225. &præpositus legitur in concordia inter urbem MaUiliensem & Hu- gonemde Baucio ac filios 1229. xvn. cal. Feb. An. I24o*.m. cal. Octob. memoratur in charta Johannis Arelatensis archiepiscopi, qua promisit se non alienaturum castrum Salonis. XX. Bertrandus I. de SaintMartin an. 1250. die Lunæ post festum omnium sanctorum mense Novembri assensii Johannis archiepiscopi Arelatensis, Bernardique archidiaconi, con- cessit Carolo comiti Andegavensi, dominium, & jurisdictionem in Arelatensi communitate, ut legitur in regiis archivis senatus Aquensis, bella civilia Arelate sub potestatum * dignitate exorta Baussano præsijle execratus. Archiepi- scopatum adivit ætate qua Carolus Andium dux, Arelatem pactis utrinque fœderibus suam fecit. XXI. Bertrandus II. Maleferratus civis Arelatensis, nominatur cum Hugone sacrista & aliis > in bulla confirmationis Bertrandi archiepiscopi, dedivisionepræbendarum capituli Tolonensis an. 1270. nonis Aprilis. XXII. Raimundus II. de Bariol Bernar- do de Languifello archiepisCopo 1280. XXIII. Bertrandus III. Richardus recensetur in actis publicis anno Domini ix8t. Hic vices gerens Duranti antistitis Massil. signi- sicavit quastlam citatorias litteras abbati Montis-majoris ad comparendum Romæ, die 13. Octobris 1296. XXIV. BertrandusIV de Barjolis præpositus sanctæ ecclesiæ Arelatensis, procurator specialiter constitutus a Sthephano Montis-majoris abbate ad providendum fratri Petro de Mesoa- gaprædicti monasterii monacho de primo beneficio ad collationem præfati abbatis, vacante, contulit prioratum B. M.de Conrtz, vacantem per obitum fratrisGeraudi de Rellania XIV. cal. Januarii 1297. Idem adhuc anno 1303. in electione Petri de Ferrariis archiepiscopi. XXV. Arnaldus de Faugeriis Clementis V. capellanus, quem ad Philippum IV. regem Franciæ ei misit scribens, ut plenam ei sidem adhiberet in iis, quæ stiper captione Templario- 4 Vereor ne hoc anno Bertrandus qui sequitur, jam fuerit præ- positus. Nam in homagio quod Raimundus Porcellcti fecit Johan- ni archirpiscopo, anno 1134. pridie idus Januarii legitur testis B. quod stgmficat potius Bertrandum, quam Vvillelmum Bcroaldum. Forte in charta anni 1140. non integrum nomen, scd sola littera B. occurrit. E L A T E N S I S. 598 rum, aliisque negotiis ad ipsum referret. Data Pictavis xv. cal. fiecembris, pontificatus anno m. Peu anno Christi 1307. Vide tom. II. vit. pap. A ven. Baluzii p. 110. & seq. XXVI. Alairacus Gaillardo Saumata pontifice, vixit circa annum 1315. XXVII. Raimundus III.de Moreriis Alai- raco mortuo in ejus locum sussectus est 1325. uttabularia ecclesiæ produnt, & 1)41. in Johanne de Baucio archiepiscopo. XXVIII. Galhardus de Bedach decretorum doctor & præpositus Arelatensis, necnon auditor Ademari Roberti cardinalis, quam di. gnitatem consecutus est die 20. Septembris an. 134.2. VideBaluzium ibid. p. 850. ubi laudat codicem MS. bibliothecæ Colb. XXIX. Bernardus de Cordona capituli suffragiis eligitur 1349. XXX. Salvator Olivarius dignitatem iniit eo anno quo Guillelmus de Gardia archipræ- sulatum 1360. XXXI. Gaillardus de Bidato canonicorum suffi-a giis expetitus, præpositi munere in eadem cathedrali functus est sub annum 1366. _ XXXII. Raimbaudus II. de monte-Orso- rio (mont-Orjier) 1375. XXXIII. Stephanus 11. de Langlade in decretis licentiatus, Arelatensi capitulo præ- fuit tempore quo Benedictus de Luna antipapa, fructus & proventus ecclesiæ Arelatensis siioS faciebat 1403. Memoratur 1413. Julii 7. in transactione qua crucem portare interdicitur Fratribus Prædicatoribus in procesiione siincti Tronhimi, ut est in vetusto originali. XXXIV. Jacobus I. de Pinis Arelat. ecclesiam heredem instituit, obiitque circa an. 1440. XXXV. Guillelmus IV. dePerreriisLudo- vico Alemando cardinale archiprassule 1445. XXX VI. Johannes I.Albaletus*/. Arbaleti, eodem præsijle 1447. & 1448. in elevatione trium SS. Mariarum, ubi dicitur vicariuS & > officialis Arelat. XXXV11. Johannes II. Nicolaus Aleman- dum archiep. vidit miraculis clarum, 1450. XXXVIII.Julianus Cal vetus, cujus tempore ecclesia Arelatensis iterum facta est secularis, Nicolao Cybo curante 1497. XXXIX. Antonius Aube e dominis de Ro- quemartine nobili prosapia ortus in Arelatensi urbe, prapositus an. 1543. cum Massiliensi præ- siile delectus 1547. ad salutandum Henricum regem II. post ipsius inaugurationem. XL Andreas AubeProfpero, & Silvio de Sancta-cruce archiepiseopis, præposituram ec- . clesiæ geffit. Hujus etiam Silvii præsiilis vicarius exstitit generalis an. 1598. quo die 22. Octob. præsentationem Montis-majoris ad vicariam de Mari comprobavit. XLI. Bartholomæus de Porta in locum An- dreæ sussectus fuit. XLII. Alexander Aube. XLIII. Jacobus II. Aube Galpardo Du Laurent archiepiscopo cessit in favorem sisq. XLI V. Johannes HI.de Forbin antecessoris demissione præposituræ dignitatem adeptus XI1 • Augusti 1644.