Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/39

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


9 ECCLESIA ALSIENSIS. io dia ; si : d territoria & pagos integros eis contu— A lerit. Post Froterium, chronicon locum dat Honorato, an. 992. sed quominus chronologo credamus, obstant multa hic explicanda. Primum est Amelium sedisse anno 987. ut infra ostendemus, unde Honorato præponi debet. Alterum quod lngclvinus esset Albicnsis episcopus an. 990. ut etiam infra sumus demonstraturi. Ergo antecedere debet Honoratum an. 992. assignatum. Præcipua difficultas cst in Amelio, qui ab an. 987. sedisse legitur usque ad seculum undecimum jam adultum. Ergo nullus restat locus tum Honorato, tum aliis. Ut ab hoc no— R do nos expediamus, dicendum aut his temporibus, quibus episcopatus Albicnsis prædæ patebat, ut facile conjiciendum ex intra dicendis, multos simul sub episcopi nomine eccle- siam hanc distraxisse ; aut duplicem fuisse Amelium, quorum prior lederit post Froterium, posterior post Amblardum ; quam sententiam amplectimur. XXVIII. Am ELIUS I. Amelius I. anno 987. statuendus est ; ipso enim rogante Pontius Albiæ comes, dedit vicum suum V ianciæ, in pago Albigensi situm, ubi ædisicari fecit ecclesiam, in qua clericos C aggregavit, quibus præseCit Benedictum abbatem, & sanctæ Cæciliæ ( ecclesiæ cathedrali) Albiensi semper subesse voluit. Acta…an. 11. quo Ludovicus filius Lotharii regis, regnare coepit, ( hoc est an. circiter 987.) Testes fuere Ray- mundus abbas S. Pontii, Rotbertus abbas Galliaci, &c. Illud coenobium Vianciæ (Vioux) sub patrocinio SS. Eugenii, Amarandi & Carisiimæ, Frotardus episc. Albiensis postea dedit monachis &abbatiAureliacensibus (Orillac} ex chronico Viancensi ; quod tamen restitutum est ecclesiæ Albiensi an. 1204. Legimus in veteri chartularii S. Salvii instru-1 mento, Amelio beatæ memoriæ episcopo curante & satagente, constructum fuisse pontem ad Albiensis urbis commodum. Verum utrum ad Amelium priorem id sit referendum, vel ad posteriorem, definire non possumus.Chartam • de hujus pontis constructione damus. XXIX. INGELBINUS. Ingelbinus Albiensis episcopus recensetur in electione Gaulberti episcopi Cadurcensis, inter præsiiles qui ipsi adsuerunt anno 990. indictione In. nonis Januarii. Vide tom. Vii. fpicilegii. Acheriani. XXX. HoNORATUs. Honoratus ex chronico sedebat anno 992. XXXI. AMBLARDUS. Amblardus Albiensis episcopus innotescit ex veteri charta Bernardi, Guitardo S. Salvii præ- posito & ejusidem S. Salvii canonicis eceleiiam S. Petri de Cambon concedentis, anno secundo regnante Rotberto rege, hoc est 9, 98. Idem abs- que ulla temporis nota recensetur ia veteri a charta ecclesiæ Albiensis. ct XXXII. AMELIUS II. ah ÆmJIlIUSi Hic præsul adfuit dedicationi S. Salvatoris Lcmovicensis, an. 1028. ( al. 1020.) Convenit 1 ad siynodum Bituricensi : m an. 1031. & ad Le— > movicensem eodem anno, ubi dicitur, moribus & ætate grandavus, ac veneranda canitie Angelicus. Subscriptum ejus nomen exhibet vetus codex synodi Narbonensis sub Guifredo ar- chiepiscopo Narbonensi præside, de qua vide in hoc archiep. ad an. I032. & Mabill. lib. 6. de 1 rc diplom. Sederat in conventu Rivipullensi, de quotom.IX. concil. & in annalib. Mabilladan. 1032. n. 10. ubi legitur hæc synodus habita in M dedicatione Rivipullensis cœnobii in Catalonia. Idem Amelius subscripsit chartæ Isarni co « - m itis &c.pro cœnobio B.Mariæ de Veterkmilro anno 1038. mense Octob » Tandem memora— 1 tur in dedicatione Vindocinensis monasterii f anno 1040. Eo adhuc vivente pacta facta siint de vendendo post ejus mortem Albiensi episco— 1 patu, Bernardo cuidam, & Guillelmo filio ejus ; c. ut probat charta a nobis edita. Ex hoc instrumento habemus tunc Bernardum vicecomitem, & Froterium episcopum ( ut conjicimus) Nemausensem, qui vir potens erat, ha- bebatque nepotem Raimundum vicecomitem, Albigensi episcopatu potitos esse ; quippe quem ut bona propria vendere non erubeiceoanttCer- teidem rroterius detinebat abbatias Soricinen- siem & Castrensem, utsiioloco dicemus. Abbatiam quoque S. Salvii poffidebat idem episcopus, quam dedit postea, ut probat charta a no- bis edita. Tandem episcopatus Albigensis venit in manus Pontii comitis, forsitan ejusdem qui in hac charta memoratur. Maximam quidem partem hoc in episcopatu habebat jam tum Pon. tius, cui tantam pecuniæ summam persolvere debebat foturus episcopus, ex charta mox laudata. Postea integrum habuit i quem uxori siiæ legavit, ut docet alia charta fanc notatu digna,’ quam debemus viro clar. D. Foucault, comiti consistoriano, litterarum cultori, & litteratis perquam colendo, in cujus musaeo chartæ hujus authenticum asservatur. XXXIII. Gut L L E LMUS II. Guillelmus is videtur esse, cui Bernardus vice- comes & Froterius episcopus polliciti simt episcopatum Albiensem post mortem Amelii. Quid- ■ quid sit, constat ex tabulis Guillelmum sedisse regnante Henrico rege ; & nomen ejus signatur in variis ecclesiæ monumentis. Pridie nonas Septembris anni, ut Baluzius & Labbeus habent, 1056. interfuit concilio viginti duorum episco- porum apud S. Ægidium ; quam synodum saltem ad annum 1051. aut 1052. referri debere quidam volunt. Anno etiam 1054. VI i i. cal. Septembris Narbonensi interfuit lub Guifredo metropolitano. Memoratur in litteris Froterii Nemausensis episcopi, de restitutione abbatiæsancti Salvii, cujus partem possidebat hic GuillelmuS. Vi- A iij