Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/540

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


rooi ECCLESIA / . Ludovicum regem in expeditione Insubrica. secutus, cum cardinalibus de Ambasia suo ’• avunculo, Ferraricnsi, Sanseverino, aliisque, interfuit pompæ festivi ingressus regis victoris in urbem Mediolanum. Sed paulopost, cum ad Romanum iter sese accingeret, gratias acturus papæ, menle Julio in eadem urbe animam ■ exhalavit an. 1507. non sine veneni suspicione. Cor ipsius in ecclesiam Franciscanorum Mediolani delatum, corpus vero in æde collegiati S. Mariæ castri Thoarcensis in Pictonibus, sepulcro gentilitio dominorum de Tremolia conditum est, sub marmoreo sepulcro, ubi legitur : A j HIC JACET Corpus illustr. Pr. Johannis de Tremolia cardinalis S. sudis apostolica, arcbiepiscopi Aufcensts, obiit Mediolani anno 1507.Orate Deum pro eo. Auscorum prasul, /aero qui cardine fulget, Pictavum antistes hac requiefcit humo. Ipsu pedo dignus, quo nufquam sanctior alter, Nec fuit ille tamen nobilitate minor. Mendicos aluit dives, castusque facerdos, Justitia cultor, consuta culpa procul. Italiam fato quarens, sanctumque Parentem, JEtatis florem mors inopina rapit. Johannes Trimolius superas concessit ad auras, Illic quo nomen luna dedit media. Suingentossuptem fol tunc compleverat annos Milleque, quo Christus natus in orbe suit. Hoc Johannis cardinalis epitaphium, lati— nis versibus conseriptum, Gallice primus com- posu : t Johannes Bouchetus in panegyrico ipsiuS fratris Ludovici Tremolii vicecomitis Thoar- cii Burgundiæ proregis, qui testibus Paulo Jovio Novocomensi episcopo Nucerino, Francisco Guichardino, Arnoldo Ferrono, £ aliisque melioris notæ historiciS, rebus præcla- re gestis maxime conspicuus fuit. Ex eadem gente* quæ omnes in Europa suprema potestate msignes, sive regiæ sint, live etiam imperatoria :, aut consanguinitate aut affinitate attingit, prodierunt multi præstantisseni viri ob partam in pace & bello, terra marique gloriam merito suspiciendi. Stirps illustrisiima ducum Neriensium *, ex hac gente propagata, protulit cardinalem Tremolium nunc Christianissilni regis apud papam oratorem & legatum. LXXXIII.FRANCISCUS-GUILLELMUS. Franciscus-Guillelmus de Clermont, filius p Tristani baronis de Clermont de Lodeve, equi- tis S.Michaelis, ex Catharinade Ambasia sorore Georgii cardinalis, & Rotomagensis ar- chiepiscopi, cum esset archiepiscopus Narbo neniis, ad Auxitanam transtatus est metropolim, jam factus cardinalis cum titulo sancti Stephani in Monte-Cælio, an. 1503. m. cal. Januarii. Erat autem archiepiscopus Auxitanus anno 1507. & regis Ludovici XII. fuit orator ad Julium papam hoc etiam anno, pro deditione Bononiæ in manus pontificis. Anno 1511. sub- « Hujus gentis stemma & historiam confcripsoro £ammar « thani fratres, publiciquc juris soccrc. USCIENSIS. IOOZ L Icribit diplomati indictionis concilii Laterancn- sis contra Pisanan synodum congregandi. Mox creatur legatus Avenioneniis. Anno 1514. qui erat fecundus Leonis papæ X. die 24. Manii, conceffit 100. annos indulgentiarum, visitantibuS ecclesiam fratrum Prædica- torum Claromontensium apudArvernos, in festis S. Mauri abbatis, SS. Fabiani & Sebastia- ni, S. A g ner is virg. & mart. S. Thomæ de Aquino, &c.|His vero in litteris FranciscuSsele appellat cardinalem, legatum pontificium apud Avenionem, & Ausciorum archiepiscopum. Anno 1515. postulatur in episcopum Albiensem a capitulo : fedJacobo Rooertet ceffit post aliquot altercationes. Porro habuitgraviihmas li- tes adversos Alanum dominum d ? Albret comitem Armaniaci pro jurisdictione, saltem ab an. 1519. ad 1523. ut liquet ex provocatione ad senatus Parisiensem & Tololanum a comite scri- ptodenuntiata archiepiscopo, & ex aliis instrumentis in tabulario Palensi asservatis *. Anno 1521. commendam obtinuit abbatiæ Villæ-ma- gnæ. Æmulum tamen habuit Clementem Che— ’ rin abbatem S. Michaeiis de Galliaco a quibus* : dam fratrum electum ; ubi observavimuSeum • appellatum Franciscum Willelmi. Fuit etiam aboaS S. Petri Latiniacensis i quod monaste* rium in ædificiis redintegravit. Monachorum vero mores corruptissilnos, quod præcipuum est, emendavit. Anno 1538. ceffit archiepiscopatu Ausciensi, mortis quæ post biennium contigit quasi prascius. Cum esset sacri collegii decanus, ex hac vita migravit anno reparatæ salutis 1540. Avenioneque sepultus est in sacra 1 Cælelunorum æde ad pontem Sorgiæ. LXXXIV. FRANCISCUS III. J ( FranciIcuS Jaeobi Turnoni comitis Rossilio- nis quintus ex Johanna de Polignac filius, cum pontificale munus jam geffisset inecclesiisEbre- aunensi & Bituricensi, per cesiionem cardinalis de Claro-monte, promotus est adAusciensem cathedram, anno 1538. die 14. Junii, ut ferunt acta consistorialia Vaticani, inquiunt Sam- marthani fratres ; attamen anno 1 <37. jam ar- chiepiscopatum Bituricensem abdicarat. Imo patriarchii Bituricensis auctor, qui ejus tempore vivebat, pontificatum ejuS apud Biturigax non producit, nisi ad annum 1536. Attamen paulo antea videtur anno 1536. aliquot menseS addere. Anno 1542. statuta pro lua condidit ecclesia. Anno 1547. die Martii ultima interfuit exsequiis Francisci I.in S. Dionysii templo. Ipso annitente, saventeque Henrico rege 11. canonici Auscienses regularem vitæ statum in secularem mutarunt, concessa ipsis Facultate de bonissuiS ad arbitrium disponendi per testamenti codicillos, decreto pontificio dato XI. cal. Aprilis anni 1548. A Clemente papa VII. creatus fueratpres— 1 byter cardinalis noster Franciscussub titulo SS. Marcellini & Petri anno 1550. die 16. Martii. Julius III. eum fecit episcopum Sabinum, alii dicunt Portuensem. Demum sub Pio IV. evasitepiscopus Ostieniis, & sacri senatus deca-, nus. An. * 1554. XI11. caL Aug. accesiit ad regi— *