Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/565

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ioyi ECCLESIA XXXII. BsRTRANDUS I. Hunc episcopum noster D. Edmundus Martenne notatum invenit in charta Sorduen- sismonasterii.Huic porroBertrando tribuenda* putamus constitutiones <pia> QihenartuS anno 1351. editas asser it, non vero Bernardo j quippe qui non amplius erat episcopus. XXXIII. MATTHMUS. Dc hoc epilcopo filent Oihenartus & Claudius Robertus. Itaque audiendi Sammarthani. Matthæus ex abbate Carrofensi eligitur in episcopum 1358. Concilio provinciali adfuit sub • Alberto Auxitano archiepiscopo, ubi juris alios sussraganeos praecedendi suit constans as- sertor. In prædicti concilii constitutionibus editis archimandrita nominatur, hoc est abbas Carrofensis : idque liquet ex chartulario A* quensi, & ex domino de Marea, lib. I. cap. 5. * XXXIV. P1TRU S II. Petrus Iterii Petracoras egregius legisperitus, fit episcopus anno 1360. Anno sequenti presoyter cardinalis Aquensis dictuS, tituli sanctorum Quatuor Coronatorum ab Innocentio ✓ VI. creatus est die 17. Septembris^nde Albanus episcopus factus, T aiayrando Petragori- censi succeisit 1364. cujus cardinalis testamenti curator nominatus 1260. mortutiS Avenione anno 1 j67.29.Maii, tumulatus est in Prædicato- rum æde & sacello a se condito cum hoc epitaphio : In prasenti capella jacet reverendissimus in Christo pater dominus Petnts Iterii, episcopus Alba- nenjis cardinalis Aquensis^loctor legum egregius, qui obiitsub die mensnMaii iq.annoDomini 1)67. post recessum domini’Urbani V. Qui videlicet Romam redierat, quam urbem a plurimisanniS Romani ipsi pontifices deseruerant. De hoc — episcopo loquuntur omnes qui indices episco- porum Aquensium texuerunt. Ciaconius eum Aquensem, Aquitanum, Gallumque appellat, agnoscitque pro episcopo Aquensi in vasco- ma. XXXV. Johannes II. Joannes Bausses natione Normannus, patria Ebroicensis, Petro sacra purpura donato, anno 1361. subrogatuS est, eumque anno 1362. epi- scopale munus gessilse probat vettiS charta Sor- duensiS monasterii. Anno 1368. misit ad conci* lium Vaurense trium provinciarum, qui suas J in hoc consessu vices ageret. Fuit Carolo 11. Navarræ regi Ebroicarum comiti a consiliis, quo assentiente Johannes cum consanguineo Iuo Johanne Baussesio baillivo &, ut tunc loquebantur, capitaneo Ebroicensi, duo sacella in ecclesia parochiali S. Petri, die 19. Julii anni 1377.fundavit. Fuit postea episcopus Oscen- sisin Hispania. m Id eft Arnaldo Albcrri, qui anno 1964. coodfinœ celebravit, & in eo constitutiones edidit. i Ubi tamen haod inrenimoS mentionem Mattbri episcopi factam. r r & QUE N SIS. 1 oj 1 A XXXVI. JohAKNES III. Johannes Gustardus, quem RainaldusGute- rium appellat, anno 1374.17. Julii successerat Johanm Bpussesio, forasse jam transtato ad Oseerdon Cathedram. Ejus pontisicatUS multis controversos cum capitulo suit turbatus. Exstat quædam epistola Urbani papæ seripta die 24-Augusti anni 1382. pro Johanne episcopo Aquensi, per capitulum ejecto. Tandem duas fecit transactiones : prima pactus est cum capitulo de forma titulorum in vacatione canonicatuum : altera convenit cum j hujus urbis magistratibus, inter cetera clericos non posse gaudere privilegiis ecdesiasticis, nisi coronam & habitum gestarent ; quæ instrumenta habentur in archivis publicis urbis & capituli. Anno 1390. adfuit coronationi Caroli regis Navarræ, in ecclesia Pampelonensi, una cum regjna Leonora ; praesentibus episcopiS Calaguritano, Tarraconensi, Vicensi, ut refert Sandovalius de episcopiS Pampelonensi- btis. Odericiis Rainaldus scribit eum missum esse nuntium apostolicum in Castellam, anno 1391. una cum Franciseo Burdegalensi archiepiscopo, ut Castellanos ab antipapæ servitute ad ’Romanæ ecclesiæ gremium traduceret : adhuc memoratur in charta Sorduensi, anno 1393. sed existimamus eum jam tum traductum suisse ad Ulysipponensem ecclesiam in Lusitania. Jam enim aliuS tunc sedem Aquensem obtinebat. XXXVII. PETRUS III. Petrus de Bosco ex clara Boscorum familia, quæ apud Burdegalam adhuc floret, erat o- riundus. Hieronymus’LopeS in BurdegalensiS ecclesiæ historia meminit Petri de Bosco, Cer- nensis archidiaconi, anno 1383. quem non dubitamus esse Petrum Aquensem episcopum ; as- * sumtus enim legitur ex collegio ecclesiæ S. Andreæ Burdegalensis, ubi erat canonicus : jam vero sedem hanc obtinebat anno 1392. nam hoc anno, die xx. Decembris, cum apud Perusium in palatio apostolico moraretur, Petrum de Ra- mafort civem Burdegalensem procuratorem suum constituit ; vi cujus procurationis præfa- tus Petrus consensit emtioni cujusdam domus. Attamen ejus provisiones, uti vulgo dicimuS, datæ sunt tantum noni$ Decembris 5. pontificatus Bonisacii a anno, Christi 1393. incollect. Rimerii Anglitom. 7. pag. 762. * Ibidem legimus : De jocalibus Petri de Bosco, i nuper episcopi Aquensss, in manum regis Angliæ saijiendis, xxx. Maii ann. M. cccc. Quid vero causæ suerit ut in hæc bona episcopi rex maniiS injiceret, ignoramus. Legatione functus est pro summo pontifice apud Angliæ a In collectione Rimerii loco indicato Pro ecclesta Aquensi, de Provifioae. Bnoifincitot upisuopfbt CervtoI surv— Dti. qtotiUm, huiutmumorU lohnwu epify"0 Aqutnfi, regimini Aepueniis ecrlefi* frefidente > sfp ne ecclefa ipsn vncnfionii exponeretur incom^ medii, p^temii (J* fillieitii fiudtii intendentes, pofi ielibernttonem epnnm de ttrefiCienelo eidem eccle/it personnm nrilem etinfnsunsu dheesufn cnmsuntrtbm nosutti hnbuimets dilidentem, iernnm ni ii- le&nen filitem Petmm ele&um A^nensenthmc nrcbiiincennen in ecclefin Rurdegalanfi. bncenlnnrenen in leglsm 9fiattnrinnf ^nMbUrieene nofimnb fresuytemnu »