Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/567

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


loyy ECCLESIA XLIII. G A R S I A S 111. A Garsiasqui & Garfiarius, corrupte Guisia- rius de Segasseu de la Sega, vulgo de Lexegne, is est quem sijperius diximus promotum ad episcopatum Aquensem, vel, ut aiunt, provisum ab Eugenio papa IV. cuique favit Angliæ rex. Aliquando legitur Garsias — Arnaldus ; unde forte conflatum vocabulum Garhaldusjwe Gar- stardus. Dicitur transtatus ad Baionensem cathedram anno 1444. v. idus Decembris, juxta acta consistorialia, permutatione facta cum Guillelmo qui sequitur, quod minime nobis approbatur. » XLIV. GUILLELMUS-ARNALDUS. Hic ex episcopatu Baionensi traducitur ad Aquensem, anno & die supra notatis : scditque annis 1445— & 1447— Oihenartus unicum ex duobus cpssCopis conflavit, quem appellat Guil- lelmtim-Arnaidum, vel Garsiam-Arnaldum. Fatentur Sammarthani nihil exstare de duobus istis episcopis in actis Baionensis ecclesiæ, at citant acta Vaticaiii. Duobus illis episcopis iidem viri docti adjiciunt Johannem de Lauro, qui, relicta sede A- quensi, accepit, inquiunt, Baionensem. Atta-s men in Baionensibus episcopis ejus mentionem minime saciunt : haud dubie emendantes

? uæ de illo Johannc paulo antea scripserant, deoque illum prorsus omittendum censemus, maxime cum in aliis catalogis de ipsi ? prorsussi- leatur. Anno I455.Pctrum Fuxium cardinalem Albanensem administrationem episcopatus A- quensis natium esse sententia est Oiht-narti & Sammarthanorum ; qui tamen alibi loquentes de hoc cardinali, episcopatus Aquensis nus- quam meminerunt, & quidem sine cauia epi- scoporum Aquensium auditus est catalogo. XLV. JOHANNES-BAPTISTA Johannes-Baptista erat nothus Archembaldi de Grailly, dynastæ Buchiorum, vulgo captal dc Buch i qui ex nomine uxoris suæ Isabellæ de Fuxo, sororis & heredis Matthæi comitis Fuxenso, factus est Fuxi comes. Itaque Johannes-Baptista non est Fuxensi genti accensi ; n- dus, cujus tamen usijrpabat nomen, ut ex plurimis constat instrumentis ; unde vulgo de Fuxo cognominatur. Anno 1460. Johannes jam abbas S. Severi, electus est Aquensis episcopus. * An. 1461. ut episcopus Aquensis, die 26. Maii, recognovit regi clientelare debitum in camera computorum. A b hac sede vocatus est ad Con- venensem ; obiitqueanno 1501. u XLVI. BERTRANDUS II. Bertrandus de Boria ex nobili familia diœ- l’cesis, scdem obtinebat anno 1471. • & paulo post 4 Id probatur ex veteri charta in qua legitur quod nobilis Johannes de Sanguinet, civis de Tarta< Aquensis dtccccsts, a reverendo parrc in Christo Bertrando de Boirie, i qucnst episcopo, impetra vir, ur corpus fuum e regione aræ a fe in honorem S. Gcron- tit in ecclesia S. Catharinar urbis de Tanas etectæ. in tum ulofibi a nobilibus Agi etc loci de S. Cruce domina, & Johannc de Bcn- quctejus filio, $. Ciucts & Bcnqueri domino concesto, post mortem humetur ; ex ejusdem Johan. de sanguinet testamento an. M. cccc. lxxi. contecto mcnsc Aug. Tomus T A QU ENS IS. lojd insimulatus est apud Sixtum papam IV. de ho— — micidio. Qua de causa capitulum summum * pontificem adiit, postulans ut tantus excessus Ch puniretur, cujus judicio interesse petierunt canonici. Rogaverunt insuper ut a potestate e- psscopi eximerentur, qui minime capitulum, qua debuisset caritate prosequebatur. Annuit Sixtus papa, ut liquet ex ejusdem bulla data anno 1472. x 11 r. calendas Aprili ;, pontificatus Vi siji anno fecundo. Accusationem diluit episco- pus, ut par est conjicere 5 nam ab episcopatu’j non est dejectus Bertrandus, sed fedisse pro— f batur annis 1477. 78. 81. 82. Anno 1483. run— J datur a Ludovico Francorum rege XI. capitulum dictum S. Spintus prope Baionam. in diœccsi tamen Aquensi, pro ~anonic ; s trede- cim, capellanis sex, & quatm-r pueris chori- stis. Anno 1494. adfuit inaugurationi Johannis de Lebreto, vulgo Albreti, & Catharinæde Fuxo, regis & reginæ Navarræ, apud Pompcio- polim menfe Januario. Anno 1497. idem epi— x seopus benedixit Bertrandum de Bergay Ar- tonæ abbatem, & maius templum vitreis fenestris depictis, magnis siimtibus exornavit. Ex dictis colliges Petrum de Fuxj cardinalem, qui in Sammarthanorum Gallia Christiana legitur episcopus Aquensis, ad ann. 1481. & 1490. fuisse tantummodo administratorem, donec Bertrandus episcopus impacta sibi crimina, homicidium, bonorum ecclesiæ dilapidationem, &c. purgaret. XLVII. ARNALDUS III. Arnaldus de Boria, nepos Bertrandi, rexit circiter ab anno 1506. ad 1514. Laudatur ob propagatum & auctum in sua diœcesi Deiparæ Virginis cultum, sive oratoria in ejus honorem condendo, sive imagines e jus erigendo. Sem- ) per usus est consilio canonicorum siiorum, inter quos tunc temporis erant gravistimi viri, in iis Johannes de Fodio-alto, qui celebri apologia Johannem Navarræ regem Lebreti toparcham propugnavit. Qu.i de caufa creatus est episcopus Condomientis ■, sed provisionem obtinere nequivit. Hæc Sammartnani, qui tamen hunc Johannem minime inseruerunt catalogo præ- sulum Condomiensium ; haud dubie quia bullas habere non potuit. XLVII I. Johannes IV. Johannes de la Marthonie, Stephano senatore i Burdegalensi patre genitus, ex Ilabella de Pom- padour, frater erat Mondoti de la Marthonie, Burdegalensis senatus, suprcmæque Parifiorum curiæ principis ; cui regni Gallici administrationem cum Ludovica Sabauda matre rex Franciscus I. commisit, dum contra Helvetios pugnaturus in Italiam profectus est. Huic autem sedi Aquensi praficitur Johannes circa an. 1514. quo eum pra fuisse, & anno 1517— probant acta publica. Johannem episcopum tanquam Mœcenatem suum Blasius Madronetus Secu- riacus in opuseulo Gastoni ejus fratri scripto ob virtutes summopere laudat.E vivis excctlit anno 1519. post cooptatum regis gratia eundem Ga- stonem fratrem, in coadjutorem & svccesso- Xxx