Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/581

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


1083 ECCLESIA LJ XL. HUgoIII. 1 Hugo de Hisipania auspicatur episcopatum anno 1481. Anno 148$. cum capitulo quædam decreta publicavit, quæ ab Innocentio VIIL curavit confirmari.Nostri Sammarthani Hugq- nem cognominatum volunt Orsanum. Et quidem in rfecrologio nonis Aprilis legitur.* Hugo de Orsano episcopus. Sed cujus sit sedis, non indicatur. Fatu concesiit anno 1487. XLI. P E T R Us V. Petrus de Absiicoex dominis de la Douzc, monachus Benedictinus, prius Rivensis episcopus, j ad Lactorensem translatusest ecclesiam, simul- que ex concesiione apostolica erat camerarius B. Mariæ de Crassa s cujus etiam monasterii Fuit abbas. Utraque dignitate episcopali & abbatiali potiebaturjam anno I4S8. ut nos docet quoddam Crasieosis tabularii documentum, quo frater Petrus de Costa CrassensiS monachus B. Mariæ de Rividario diœcesis Ge- rundensis prior, per suum procuratorem prosi- tetur si : tenere dictum prioratum a domino Pe- tro Lactorensi episcopo Crassæ abbate, anno incarnationis Dom. mccccLxxxv 11 r.die xxt 11. Octobris. Eodem circiter tempore propugna— ( vit cœnobii hujus jura, contra Carolum Elnen- Iem episcopum, sed lis ea de re mota sopira est ab Antonio Petro Vabrensi episeopo. Anno 1491. die 5. Octobris quæ incidebat in Dominicam infra octavam Corporis Christi, majus altare Crassæ consecravit. Anno sequenti statuta cum capitulo edidit. Factus est archiepisco- pus Narbonensis an. 1494. In necrologio recensetur his verbis : x. Mseivd* ; Junii Petrus de Absaco dicecesis Petragoricensis, quondam abbas monasterii de la Grassa & episcopus Rivorum Lactor eque, & demum archiepsscopus Narbonensis, qui libros tantus novos quatuor cordarum dedit j eidem ecclesta Lactorensi, & Sanam vocatam Domini Narbonensts quando vivebat, quam aequi- sivit ipso existente episuojfo. In nistoriagen. Regiæ Domus Franciæ, &c. nuper edita labore viri clar. D. Ju Foumy, sit mentio Bertrandi de Roquelaure abbatis de Boillanis, quem vir doctus dicit electum fuisse episcopum Lactorensem. Filius erat Johannis de Roquelaure ex Johannade Sedillac, quam duxerat anno 1435. sed quo tempore fuerit electus, qua ætate sederit ; imo utrum sederit, ta ». cet laudatus scriptor. Forte quo tempore Petrus de Absitco creatus est epilcopus Lactoren— j ren fis a siimmo pondsice., Bertrandus electus est a capitulo ; sed nihil audemus sine certis testimoniis asseverare. In schedis D. Edmundi Martenne invenio quoque Antonium cardinalem > Lectorensem episcopum, qui obiit anno 1498— sed quis ille fuerit, nullibi legi. Certe in Gallia purpurata Frisonii, nullius cardinalis qui Lactorensis hoc tempore fuerit episcopus, ht mentio. XLII. LUDOVICUS I. LudovicuS Pot abbas S.Launomari Blesensis, deinde Majoris-monasterii^tc postea episcopus CTORENSIS. 1084 Tornacensis, quo tamen episeopatu pacifice non est potitus j tandem adeptus est Lactorensem ( cathedram, in qua obiit anno 1505. pridie calendas Junii. De hoc episcopo legimus in ne* crologio : Obitus bona memoria Ludovici Pot ec* clefiarum cathedralium Lactoratenjis& Tornacen- fis sundati, debent celebrari uno quoque anno in primis diebus Veneris mensiumJanuarii, Martii, sunii, & Sepsembrisf & hoc cum missa alta & ca- noniali in altari majori, & cum vigiliis mortuorum IX, lectionum in die illa,.Qui quidem dominus episcopus dedit ecclesta pradicta cathedrals Lactora mediam partem decima fructuum excres- centium infra parochiam suncti Petri de Serano ejusdem dscecests, & hoc pro sustentatione & manu- tensione duorum puerorum chori, & unius tenori* sta, ut patet per bullam qua est in archivis. Ludovico Pot Sammarthani fratres volunt successorem datum esse Antonium de Corbo- ncs, electione facta die 27. Decembris anni 1505. At irritam fuisse hanc electionem persua- debunt quæ mox dicturi fumus. XLIII. PETRUS VI. Petrus Fabri ex clara Fabrorum Tolosanorum familia, Gratiani domini de S. Jorio cancellarii comitis Armaniaci nothus, Fabri domini dePibrac, necnon Petri episcepi Vauren- sis propatruus, decretorum doctor, Canonicus Lactorensis, ApqlL sedis protonotarius, prior S. Oriendi Ausciensis, regi a consiliis & præses in classe inquisitionum simatus Tolosa- ni, Lactorensem cathedram vacantem per obicum Ludovici Pot pridie cal. Junii 1 ^.obtinuit electus a capitulo die 26. Martii inlequentis & confirmatus ab archiepiscopo Auxitano, ut sidem facit instrumentum ipsius electionis in archivis ecdesiæ Lactorensis hactenus asservatum. Mortuus legitur anno 1508. 1 XLI V. BERTRANDUS II. Bertrandus de Lustraco, primo abbas monasterii siincti Maurini, ordinis sitncti Benedicti, diœcesis Agennensis, deinde episcopus La- ctorensis post Petrum, obiit in Domino in domo abbatiali S. Maurini, quam a fundamentis construxerat, sissceptis prius extrema insirmo- rum unctione & Viatico, Dominica qua cantatur rnodot 27. die mensis Aprilis, & te- pultus est sequenti die ad dextrum latus aræ principalis eiusdem monasterii, anno 1511. ; Ubique appellaturBertrandus, nonBernardus, uti legitur apud Oihenartum & Sammartha- nos. XLV. PAULUS. Paulus sub titulo episcopi Lactorensis adfuit seisioni tertiæ concilii Lateranensis quinti, siub Julio papa, habitæ die Veneris tertia Decembris, anni 1512. uti habent acta hujus concilii. Plura vero non siippetunt de hoc præsule dicenda, quem huc usque ignorarunt, qui no> strorum episcoporum catalogos texuere. Post Bertrandum de Lustraco Oihenartus & Sammarthani, qui eum Bernardum vocant, locum dant Renato de Prie, dicuntqtie Safn-