Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/583

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


io8 ? ECCLESIA L i T T A L. LI OD E GAR I US. Leodegarius de Planis nobili stirpe, patre Anneto de Planis, matre Maria de Srampis, gnitus anno 1549. in castro de Plas & loco de uramonte agri Lemovicensis, Lutetiæ huma* niorum litterarum tyrocinium fecit cum germanis Francisco & Claudio : dein Tolosam venit philosophia, & utriusque juris cognitione imbuendus, quibus rite peractis, in contubernium Vasatensisepiscop ! patrui siii vocatus, ac consuetudine etiam Tarbiensis præsijlis issus ad annum ætatis usque 30. tandem assumto habitu S. Benedicti, cujus religionem vovit, B prior S. Martini de Alayraco prope A ginnum factus, sacris initiatur in loco nauli de Cura- monte. Demum ad sedem Lactorensem vocatus, Parisiis 1599. a Francisco cardinali de Joyosa in festis Natalitiorum Domini consecratur, die vero 19. Martii solemni ritu ingressus est urbem. Vidit suo pontificatu ejectos e civitate hæreticos cura domini de Roque- laure. Siquidem anno 1562. ab iis capta fuerat, & iterum an. 1581. direpta ; quo tempore ia- cræ adesprostratæ fuerant. Ab exordio fere fui pontificatus, socium & adjutorem episcopalis muneris assumsit Johannem Dcsilresseum, q quem Oihenartus appellat ejus fratris silium. Juxta Sammarthanos obiit dæ 24. Martii anni 1635. & die 26. ejusdem mensis conditus est in ecclesia de Curamonte, in facelli juxta majus altare positi crypta, quam pro sepulcro an- te octo annos sibi parari curaverat. Attamen de tempore mortis hujus episcopi scrupulus nobis siiperest, ex his quæ legimus apud Oihe- nartum. Hic vir doctus de suæ patriæ historia tam ecclesiastiCa, quam prophana optime meritus, qui Notitiam Vasconiæ edidit anno 1637. in catalogo Lactorensium antistitum, ultimum po— p nit Legtrtum Blastum, quem dicitww/>rrassum- sisse adjutorem JohanncmDesdresseum fratriS Fui filium episeopum Laodicenum, de cujus episcopatu Lactorensi nihil addit. Attamen si e vivis excessisset Leodegarius ejus patruus anno 163K. anno 1637. jam scre duobus annis præfuisset ut episcopus Johannes ipsius succes- lor. Responderi potest Oihenarti opus, diu antequam publica donaretur luce, fuisse elucubratum, ac in annum, ut aiunt, nonum re- positum & conditum. At sime magnæ incuriæ reus fuisset eruditus scriptor, si mortuo Lcode- gario, Johanneque in ejus locum provecto, diu ] antequam Notitia V asconiæ prodiret in lucem, utrumque tacuisset. •* LI. JoHANNEsIII. Johannis cognominati Desiiresse tum ab Oihenarto, cui probe notus erat, tum a Sam- marthanis, verum nihilominus cognomen erat d’£tressies, quod est nobilis gentis apud Lemovices, in Torinensi vicecomiratu, cujus castrum secus Dordoniam positum, vix mille pas- sibus a Bellilocensi ordinis S. Bened cti abbatia distat, uti me monuit noster D. Jacobus Boyer, ex hoc monasterio ad me scribens. Qui vero Tomus I. LCTORENSIS. 1088 potuerit este nepos ex fratre Leodegarii de Plas,. non intelligo, nisi addatur fuisse fratrem uterinum. Juxta nostros Sammarthanos fuerat c inauguratus episcopus sub titulo Laodiceni anno 1609. interfuit comitiis regni generalibus apud Parisios, anno 1614. & cœtu ; cleri Bur- degalæ habito, anno 1621. Vitam in sanctis operibus, & prassertim in pœnitcntiæ laboribus transactam clausit in oppido suæ diœcclis Mi- raduce dicto, die 12. Aprilis anni 164.6. ætatis 1 siiæ anno circiter 64. cum præsuisset annos 40. quod spatium temporis, ut opinor, complectitur annos, quibus ut adjutor episeopale munus obivit. L I I. Lu D O V I CU s I 1. * Ludovicusa Rupe-sucaldi baro Vertolii apud’ Pictavos in lucem est editus die 23. Decembris anni 1615. parentesque habuit Francsscum V. Rupis-fucaldi ducem-parem Franciæ, Marci- liaci principem, eoditem torquatum, Pictonum præfectum, ac Gaorielidem au Pleflis de Lian- court. Designatus est episcopus Lactorensis mense Maio anni 1646. at non suit consecra— j tus & unctus in episcopum, nui anno 1649. die, 8. Decembris, in æde sacra monialium S. Ma- riæ Santonensis, Jacobi Raoul Rupellani episcopi manibus, collaborantibus episcopis Lu- dovico de Bassompicrre Santonensi, & Fran- cisco de Pericard Engolismensi. Diem clausit ultimum Vertolii anno 1654. mense Decembri. L I I I. LU D O V I GU S III. Ludovicus Caset ex dominis de Vautorte, Ludovici sanctioris consistorii consiliarii.in par- lamento Aremoricæpræsidis, ex Renata Freart filius, Francisci domini de Vautorte, comitis consistoriani, &extraordinarii legati ad diætam j Ieuconventum Imperii Ratilbonæ frater : ad episeopatumLactorensem nominatus regia scheda Ludovici XIV. 9. Februarii 1655. creatus bullis Alexandri VII. papæ menfe Maio, consecratur in æde Jesiiitarum Pontisatensium die festo S. Mathiæ 21. Septembris ejusdem anni, a Petro de Marea archiepiscopo Tolosano, Johanne Vincentio de Tulles Vaurenli, & Francisco Bosouet Monspeliensi episcopis. Ecclesiæ iniit poflellionem per procuratorem, ac regi jusjurandum dientelæ præstitit 14. Julii. Postea transtatus est ad Veneterssem sedem an, 1671. die 5. Januarii. 1 LIV. Hugo IV. Hugo de Bar ex gente nobili in Picardia, patre militari gloria illustri Ambiani gubernatore natus, quam præfecturam Hugonis postea frater obtinuit, ab Aquensi ecdeiia ad Lactorensem ejusdem provinciæ transiatus est anno 1671. Vir fuit singulari doctrina, pietate, cha- ritate in pauperes, & vigilantia præditus. Palatium episcopale immensis, & tamen propriis construxit sijmtibus Seminarium incœpit. Col- lapsitm in diœcesi disciplinam eccleliasticam restauravit. Migravit ad Deum die 22. Decembris anni 1691. in sua diœcesi, ubi erataf* Zzz