Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/588

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


1097 ECCLESIA < XVIII. SpERAGUS. Speragus electus dicitur in duabus chartis , Boni-fontis annorum 1205. & 1206. mense . Aprili. XIX. ADEMARIUS. Ademarium seu Azemarium (utroque enim nomine designatur in veteribuS instrumentis) non semel legimus cognominatum de Castello. . Jam sedebat anno 1207. ut probatur ex veteri Nizortii instrumento, cui ut episcopus inscribitur. Commemoratur quoque in instrumentis Boni-fontis, anno 1209. Verum sedes vacabat mense Maio anni 1210. & mense Junio, ex charta Lesittensis tabularii, in qua legitur donatio facta B. M. Boni — fontis a Gastone de Ganac, an. mccx. mense Junio, in vigilia S. Joh. B. Philippo rege Erane. regn.B. Convebarum comite, eptscopo carente. XX. GARSIAS. Garsias de Horto, qui & Garsicus & Gar- siolis aliquando nominatus invenitur, electus Convenensis legitur in veteri membrana Nizortii anni 1210. Notatur in aliis chartis Boni- fontis annorum 1212 » & 1213. mense Aprili. Vir fuit miræ sitnctitatiS, cujus jam specimina q dederat in monasterio S. Petri de Generdso ; ibi enim fuerat monachus, & postmodum abbas. Aliquot anniS post sumtum apud Convenas episcopatum, evectus est ad Auxitanam metropolim. Is est dubio procul ille episcopus Convenarum, de quo in Albigensium historia c. 65. Petrus monachuS ; Venerabilis, inquit, episcopus Convenarum, assumtis fecum aliquibus de militibus nostris, perrexit in Vasconiam, terramque illam ab hojiibus fidei viriliter defendebat. Et capite 72. Dum igitur comes & milites nossri mutuo loquerentur, & de bello tractarent, ecce episcopus Tolofanus advenit habens mitram in capite, in manibus vero vivifica lignum Cru— E cis. Mox nojiri caperunt descendere de equis, & finguli Crucem adorare : episcopus autem Convenarum, vir mira fanctitatis videns quod in ista adoratione Crucis, nimia fieret mora. arripiens de manu episcopi Tolofani lignum Crucis, ascendens in locum eminensiorem, Jignavit eos dicens : Jte in nomine Jesu Chrijli, & ego vobis testis sum, & in die judicii fidejussor exijlo, 40/4 quicumque in isto glorioso occubuerit bello, absque ulla purgatorii pana, aterna pramia, & martyrum gloriam consequetur, &c. XXI. Gkimoaldu$’L E De hoc episcopo, qui prius fuit monachus, audiendus est AmalvintiS Silvæ-majoris abbas ejus æqualis : Ad preces 1 inquit, assectuojijfimas venerabilis patris noftri Grimoaldi Convenarum episcopi de collegjo nostro in episcopum Convena- o De hujus episcopi nomine qui sola prima littera G. defigna- tur nonnulli, in iftis, varie se rorfit Oibenortus, per illud G. in- tclligens Geraldum, aut Guillelmum, aut GirCam. Grimoal- dum fuifle produnt indubitat » tcftitnonia. Per eandem primam Iui nonunis litteram defignatur, in atnicabiii compofittone inter Arnaldum Agennensem cp.su & s. Montit-sortis comitem, falta 14. « aL Mau aa., 217. de qiu vide in eodem Arnaldo. :O N VE N E N S I S. 1098 L rum assumti, &c. Ex Silvæ-maj. tabulis, camerarius erat cum ad. episcopatum fuit vocatus. In abbatem a fratribus luis, mortuo circiter an. 1222. Amalvino, eligitur. Deincepsque in suis litteris utrumque episcopi & abbatis titulum usurpavit, ut videre est m his quas ad S. episcopum Cæsaraugustanum scripsit. Ultimam ecclesiæ Silvæ-maj.manum adhibuit, solemni- que pompa, probante Amanevo Auxitano me* tropolita, præsentibus Engolismcnsi, Agen- nensi, Santonensi, & novem aliis cpiscopiS, eam a Geraldo de Malemort Burdegalensi ar- chiepiscqpo consecrari curavitan. 1231. Anno j I2j4-episcopum Adurensem in monachum Silvæ-majoris, consentientibus fratribus, recepit, eique contulit prioratum de Boga.De hoc cœ- nobio optime meritus legitur in publiciS actis. Ad ejus preces Raimundus Fronsaci viceco- mes, & R. Gombaldus de Vaires, siquid juriS habent in decima de Baron, ecclesiæ Silvæ maj. totum quitant. actum xvI. caLsulii an. mcc- xxxv. Hæc de Grimoaldo nobis suppeditant ta- bulæ Silvæ-majoris. In veteri Boni-fontis instrumento dicitur electuS, an. 1215. Anno 1217.14. cal. Maii interfuit transactioni inter A. episcopum Aginnensem, & Simonem Montis-rortiS dominum, ducem Narbon. & comitem Tolosanum, super justitia, sisco& moneta civitatiS Agin. Anno 1224. calendis Junii testis est in litteriS quarum meminimus in Raimundo-Guillelmo de Donzac episcopo Baionensi. Anno 1229. citat comitem Tolosanum responsurum de’querelis abbatum M01S—’■ siaci, Galliaci, & Montis-albani. Qui comes, cum post multos annos noluisset obtemperare, a Grimoaldo est excommunicatus ; epilcopus- que monuit siios coepisoopos Albiensem, Ru » tnenensem, &C. ut hanc excommunicationem publicarent. Ea de re exstant Grimoaldi litterae, datæ 17. calend. Aprilis anno 1255. & 9. cal. Julii an. 1237. Anno 1231. cum Amanevo 1 metropolitano Aissciensi dedicavit ecdesianl Luminis-Dei. An. 1232. archiepiscepi Burdeg. vices geflit. An. sequenti recepit a Marquesia de Vesitc 5. solidos cenluales. Ejus nomen comparet variis in chartis, maxime Boni-fontis, & Nizortii ulque ad annum 1240. Sepultus 1 est in choro Silvæ-majoris, in cujus necrologio memoratur ix. cal. Julii. XXII. ARNALDUS III. Arnaldus Rogerii filius fuitBernardi 111. comitis Convenarum, ex Beatrice tertia Ber- nardi conjuge, Bernardi IV. a quo stirps ceterorum comitum propagata fiut germanus. Epsscopus Convenarum, ex monacho Boni- fonris, electus reperitur in quibufdam chartis Boni-fontis 1241. & 1242. quem pervenisse ad annum 1259. constat ex veteri charta Nizortii. Anno 1243. facta est eo prassente compositio, inter Petrum a S. Beato ejusque fratres, & Bernardum Convenarum comitem, qui mutuis osculis pacta consirmarunt, medio mense Junio, regn. Lud. rege Francorum. In hoc autem documento appellatur simpliciter Roge- rius) & in alio anni 1253. Arnaldus, tantum.