Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/593

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 107 ECCLESIA C < gem. In Francia vero episcopatu Convenarum^ honestatus est. Nam, ut ait Thuanus Hist. liU 17. an. 1556. Johannes Bertrandus Franciæ procancellarius, ultro in savorem hujus car¬ dinalis episcopatum abdicavit, quo & donatuS a rege, ln Italiam reversuS, apud patruum cum male audiret, excidit ejus gratia : quo vivi$ exemto singulare exemplar fuit hisce tempori¬ bus mutabilis fortunæ, cujus infaustum exi¬ tum sonitus est. Nam sussecto in locum Pauli Pio IV. in Adriani arcem Carolus detruditur jussu pontisicis 1560. reusque capitis ac læsir majestatis damnatus, omniousque dignitatibus j exauctoratus, carnificis manu strangulatur. Cadaver in æde sanctæ Mariæ Tranlpontinæ scpulchro conditum, inde effertur ad S. Mariæ super Minervam, denique in sacello gentilitio D- Thomæ Aquinatis. Ceterum hanc Caroli cardinalis causam Pius V. pontifex discusiit, & ea in purpuratorum secreto consistorio exami¬ nata, Carafiam pristinæ dignitati restituit. Hæc habent CiaconiuS, Petramellarius, & alii scriptores cardinalitii. lta de Carolo C arasse fratres Sammartha- ni. Sed pace doctissimorum virorum dixerim, quæ de ejus apud ConvenaS episcopatu sicri- < plere, minime cena nobis videntur. Sane ThuantiS pro illo asserendo laudatus, nihil prorsiis ea de re dicit loco indicato. FrisonuS qui in siia Gallia purpurata omnes recenset episcopos Convenenses purpura insigneS, de Carolo Carassa omnino silet. Oihenartus qui episcoporum illorum catalogum contexuit, Ca- raffæ nullatenus meminit, quamvis illorum temporum proximus, & Carassæ pene suppar. X L V L P1TRUS III. Petrus de Lebreto JohanniS de Lebreto Na- varræ regis filius erat quidem, sed nothus. Eum religiosæ vitæ votum in monasterio Hi- raxensi in Navarra prius emisisse, & Veremun- di nomen habuisse testatur Antonius YepeS, tom. rv. chronici Benedictini centuria 4. ubi singulare ejus ingenium laudat. Non legitur factus episcopus ante annum r ;6r. ipsum vero Antonius BorboniuS Navarræ rex & Johanna regina legatum oratoremque miserunt ad Pium papam IV. Eundem Tridentinæ synodo inter¬ fuisse narrat Oihenartus. XLVII. CAR OLUS II. CarolunfBorbonium Antonii Navarræorum regis silium ex amica, non ex conjuge susce- ptum fuisse jam monuimus in LactorensibuS episi:opis. Francisco Balduino præceptore usiiS Carolus multum in litteris profecit ;deinde ado¬ levit in contubernio Caroli cardinalis de Bor- benio>fratris Antonii regis.Inter dignitates ec- clesiasticas quas obtinuit, prima suit episcopatus Convenensis quo donatus est anno circiter 1569. nondum prelbyter ; nam sitcerdos non est inunctusnisi tardius, & post annum 1590. Transtatus est adsedem Lectorensem, tan- demque Rotomagenses infulas adepttiS est. Tomus I. ► NVENENSIS» «10S XLVIII. URBANUS. Urbanus de S. Gelais nothus erat Ludovici C domini de Lansiic equiti* torquati, legatione re- 1 giaad Tridentinam fynodum celeberrimi. AS- sumtus ad Convenarum cathedram, an. i 580. a 1 Catharina regina Caroli IX.regis matre missuS est legatus in Lusitaniam, ut in regni comitii* jus i Ilus ad Portugalliæ regnum exponeret ac assereret. Ex necrologio: Anno Domini 1586. sub 1 DD. Sixto V. papa, Henrico JIJ. Francorum rege & domino ‘Urbano de S. Gelasto Convenarum episcox po civitas S. Bertrandi quorumdam civium prodi¬ tione, & custodum vecordia, in potcssatem hsreti- corum quos vocantHuguenosJivtt redacta, tru¬ cidatis in urbis invajione novem incolis, quatuor clericis & quinque iascis. Ceterum haud multo post, tertio nempe ab urbe capta die, qui divo Marcosacer habetur, a catholicis obstdione vailatab & per spatium quadraginta octo dierum oppugna» ea, tandem juvantibus Superis vr. idussunii a bar¬ barie pradonum liberata suis civibus restituta fuit, ^uamobrem ante dictus antijies & capitulum Convenarum cum in gratiarum actionem, tum in perpetuam rei memortamstatuerunt quod deinceps die t.funii intra civitatis muros frjtum illius li¬ berationis cum solemnifquod vocant Totum du¬ plex, ojstcso de S. Spiritu & processione generali an- nuatimcelebrabitur. Annor588. Urbanus ad¬ fuit comitiis Blesensibus. Non obiit ante annum 161 ;. XLIX. ÆgIDIUS. .ÆgidiuS de Souvrd abbaS S. Florendi ad Ligerim, &divi Carilefi in Cenomanis, ac the¬ saurarius sitcræ Palatinæ capellæ Parisiensis, ss* lius Ægidii domini de Souvre.marescalli Fran¬ ciæ, & Franciscæ de Bailleul, factus episeo* ) pus Convenensis interfuit comitiis Parisiensis bus 1614. & consecratur 1617. Ravennæ die Dominica Pasiionis, Martii r 2. a Dominico cardinali Rivarola archiepilcqpo Nazareno, le¬ gato in exarchatu Ravennæ, aflistentibus Imo- sensi & Foroliviensi episcopis: transfertur inde ad Autiisiodorensem ecclesiam permutatione facta cum Francisco de Donadieu siedis hujui episcopo, anno 1623. L. BARToLoMAUs. Franciscus DonadeuS Bartholomæi avun- , culus, consentientibus rege ac pontifice, r>er- mutarat ecclesiam Altisiiodorensem pro Con- venensi, ut proximus esset fratri siio cogno¬ mini San-Papulensi episcopo. At cum jam Ro- mæ proclamaretur Convenarum episcopus, gravem in morbum Lutetjæ Parisiorum mci- dit ex quo cum convalescere desperaret, cesiit ejjiscopatu in gratiam Bartholomæi sororis siiæ Bartholomæus de Donadieu de Griesc no» biles parentes habuit Ferreolum Griefcum to- parcham de Villepinte, & Johannam de Do¬ nadieu, Puchairici dynastæ Johannis filiam f ac germanam sororem Petri Donadei guber¬ natoris, senescalli & præfecti urbis, arcisque A aaa ij