Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/625

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


„7, ECCLESIA 1 LVII. BerhakdusIV. A Bernardus de Sariac, abbas Scalæ-Dei, ord. Cist. & Loci-Dei diœcesis Ambianensis, ma- giller Oratorii & capellæ ducis Aurelianensis » episcopus Adurensis, per promotionem Caroli aAnglure ad Castrensem sedem in Occitania, nominatur 24. Junii 1657. Inauguratur Parisiis 1. Junii 1659. in ecclesia institutionis PP. Oratorii per Dominicum de Vic, archi- Siscopum Auscensiem, asiistentibus episcopis ilberto de ChoiseulConvennensi, & Claudio Auvry antiquo episcopo Constantiensi. Fidelitatis juramentum regipræstitit 20. Junii 1659. fi potlelGonem adipiscitur rj. Augusti ejusilem anni.Ecclesiam intrat 17. Septembris.Obiit die 12. Octobris anno 1672. in castro de Sariac. LVIII. JoHANN ES-LUDO VICUS. Johannes — Ludovicus de Fromentieres, ex nobili genere in pago Cenomanensi natus, in ecclesia Cenomanensi canonicus & theologus * fuit. Hoc siane officium cui annexum est ministerium verbi Dei, decebat tam eloquentem concionatorem j cujus merita perpendenS rex Christiani flimus Ludovicus Magnus, ipsi dedit febedulam pro episcopatu Adurensi, die, ’14. Januarii anni 1673. Eodem anno die I. Octobris consecratus est a Francssco Harlæo archiepiscopo Parisiensi, asiistentibus Dominico de Ligny Meldensium, & Guidone de Sevede Rochechoiiart, Atrebatum episcopis, in ecclesia parthenonis Vallis-Gratiæ, ubi læpe e siicro siiggestu verbum Dei coram regina matre præaicaverat. Die 21. ejusdem mensiS regi fidem clientelarem juravit. In diœcesi sua cursus & pugnas taurorum, qui ludi gentilitatis erant reliquiæ, apud Montem-Marcia- num sustulit. Ejusilem præsulis siiasii quidam nobilis ssigitiis suis famolus resipuit & ad cor re— j * dii t. Obiit anno 1684. mensie Decembri. b LIX. A R M A N D US. Armandus Bazin de BesotiS, cum esset procurator generalis negotiorum cleri Gallicani, a rege c lignatus est Adurensis episcopus anno l* 1685. mense Augusto ; sed cum careret bullis pontificiis ob di siidia inter curiam Romanam, & regiam in Galliis, non fuit inauguratus, nisi his sopitis anno 1693. die 12. Octobris in ecclesia mqnialium Benedictinarum dicta Villa-Epi- sicopi in Iuburbio Parisiensi, ab archiepiscopo Remensi, , juvantibus & collaborantibus epi- scopis Tarbensi & Vasiitensi. Sed anno 1698. delignante rege per schedulam datam die 29. Martii, traductus est ad metropolim Burdega- I. . DU R EN S IS. 1172. _ L X. Lu d o v icUs-G As T o. G- Ludovicus Fleuriau d’Armenonville, genere F’ Turonicus, doctor theologus in academia Parisiensi, ante episcopatum canonicus ecclesiæ Carnotensis, abbas Moroliarum diœcesis Ru- pellensis, ac thesaurarius regiæ apud Parisios capellæ, designatus est episcopus Adurensis die 29. Martii anno 1698. Sacro delibutus est oleo 1 & inauguratus die 18. Januarii anni sequentis ab episcopo Carnotensi, asiistentibus episcopis Sagiensi & Cadurcensi, in sacello seminarii S. Su’picii Parisiensis. Die ai. Januarii, juravit regi siaem clientelarem in æde sacra regii apud Versalias palatii. Erexit seminarium cui attribuit, auctoritate regia fretus, reditus abbatiæ antiquisiimæ S. Quiteriæ de Manso ordinis S. Benedicti, ab urbe non longe distantis, titulos omnes & prioris & monachorum exstinguendo. Anno 1706. transiatus est ad sedem Aurelia— « nensem, ubi optimi pastoris munus pergit exsequi ; nimia forsitan cum sollicitudine, quippe ipsius valetudini noxia. De eo vero plura in Aurelianensibus dicemusepiscopis. LXI. FRANCIsCUS-GaSPAR. j Francsscus-Gaspar de la Mer deMatha ex no- biligente, Cujus origo exArvernisprodiit, doctor Sorbonicus, abbasqueS.Cigy ranni ord. S. Bere- dicti, diœcesis Bituricensis, regia schedula nominatus est episcopus Adurensis, die 15. Augusti anni 1706. ordinatus est in episcopum die 10. Aprilis 1707. in siicello Sorbonæ a Ludovico- Antonio de Noailles cardinali, Parisioru n ar- chiepiscopoi cui collaboraverunt Francisicus de Poudenx Tarbiensis episcopus, & Franciscus Chevalier de Saulx Alaisiensis. Vitam clausit die 3o.mensis Junii, apud Aduram anno 1710. L X11. JoSEP H-G A $ P A R D. Josiephus-Gaspard de Montmorin de Saint- Herem, ex illustri apud • Arvernos genere, mortua uxore Ludovica-Francifdi de Bigny d*Ainay, ex qua novem sisscepcrat natos, vitæ clericalis tirocinium posiiit ; postea assumtus est in vicarium generalem ab archiepist : opo Vien- nensi gentih siio. Denique anno 1710. die 12. Julii nominatione regia Factus est episcopus Adurensis, cum interesset ut deputatus Vien- nensis provinciæ cleri Gallicani comitiis. Anno 1711. menfe Januario consecratur, in ecclesia cathedrali Vlennensi ab archiepiscopo, qui af- sistentes habuit episcopos Johannem Cateian & Valentinensem, & Edmundum AUemandde Montmartin Gratianopolitanum. m Castrum Moote-Morino antiquistimum & muninSmmn in monte praecelso con itum juxu Bellonium est > in cujus ccociu paioctaii pioruni cx hoc genere mdisei scpulu sunt. Eeee ij