Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/634

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


„8 ? ECCLESIA VASATENSIS. lep® VASATENS1S ECCLESIA. VASATIUM nomen prius populos & gentem significavit, postea vero urbem gentis caput quæ quidem olim Coflio appellabatur, uti legitur apud Ptolemæum, & Ausonium in parentalibus— Sed sicut Lutetiæ, quod gentis Parisiorum princeps foret civitas, Parisiorum nomen inditum est (idem Autrico Carnutum, Durocortoro Remorum contigit) sic Coflio urbs appellari cœpic V asates & Vasatæ, a populis quibus præsidebat. Vasates in notitia provinciarum tempore Honorii Augusti, ut putant, facta, nonum tantum obtinet locum in provincia Novempopulaniæ ; tametsi Ammianus Marcellinus, lib. xv. Novem- populos.inquit, Ausui commendant & Vasuta 1 quasi inter illos populos potentiores & illustriores. Eorum siub nomine Vocatium, meminit Cæsar in Commentariorum 1. 111.ubi scribit P. Crassum, victis Sottiatibus, in fines Vocatium profectum esse ; qui miffisobsidibus, Romanis deditionem fecerunt. 1 idem apud Plinium leguntur Bajabocates, sed corrupte ut Hadrianus Valesius in noti- tia Galliarum subodoratus ell. Nempe in manu exaratis codicibus legebatur, 5os/ » m, quod idem est zcVocates t familiare enim cst, maxime apud VaPcones, V. in B. & vice-versa mutare. A tali-, quis in Codice quo utebatur, super Vocates, aut ad oram libri, scripsit Baza vel Baz, as, a.ddens interpretationem vocis Vocates-, quod incautus amanuensis quispiam legens, duabus vocibus in unam conflatis, £cripfit, Basu-bocates vel Bafa-vocates. Quod spectat ad civitatem Vasatenscm, ejus situm eleganter describit Apollinaris Sidonius ad Trigetium scribens, epistola 12. libri VI11. Tantum-ne te Vasatium civitas non eespiti impoflta, sui pulvertl tantum Syrticus ager, ac vagumfolum, & volatiles ventis altercantibus arenastbi possidentt ut te magnis flagitatum precibus, parvis suparatum fpatiis, multis exspectatum diebus attrahere Burdigalam, non potcflates, non amicttia, non opimata vivariis oflrea queant ? An temporibus hibernis viarum te dubia susuendunti & quia sulet Bigerricus turbo mobilium aggerum indicia confundere, quoddam vereris in itinere terreno pedestre naufragium. Hic legis arenosiim esse Vasatium agrum, quem appellant Landas. Attamen arens illud solum irrigant quidam rivuli, qui confluentes in unum alveum, fluviolum efficiunt vulgo dictum la Beuve, ad quem posita est Vasatum urbs, vulgo Bax, as » distatque una tantum leuca a Garumna flumine. Vasatæ oppidum nunc quidem est minus amplum, caput tamen est pagi dicti vulgo le Bazadpis, scdesquc senesealli, qui jus dicit duarum diœcesium, Vafatensis & Aturensis populis, sub parla- mento Burdigalensi. Multa alia urbem hanc commendant. Fuit patria Julii Ausonii celeberrimi medici, qui fuitpræfectus pratorio lllyrici, paterque alterius Ausonii, grammatici & rhetoris, qui a discipulo suo Gratiano Augusto, ad consulatum per varias alias dignitates, comitis, quæstori$ siicri palatii epræfcctique pratorio provectus est. In eadem urbe ortus quoque est Paulinus, ut ipse testatur in carmine eucharistico de vita sija. Sed Iaulinus hic alius est a S. Paulino Nolarum episcopo, licet ipsi synchrono ; eratque Atssonii nepos. 1 n agro Vasittcnsi non longe ab urbe, videlicet in vico de Uzesta, in lucem susceptus est Ber- trandus de Gotto, qui ex archiepiscopo Burdigalensi factus est papa dictus Clemens V. memorque patriæ voluit sepeliri apud Uzeitam, ubi adhuc visiintur vestigia sepulcri ejus, a si.’gregibus & hæreticis Calvinistis diruti. Sed nihil nr.agis commendaret Vasiitas quam fides Christiana, tam cito in hac urbe recepta ; si quæ nos docet Gregorius T uronicus indubitata forent. Juxta scriptorem hunc, tempore quo Johannes-Baptista vinctus erat in carccre, matrona quædam ex Galliis Jerosolymam se contulit, pro devotione tantum, ut Domini & Salvatoris noflri prisentiam mereretur. Audivit autem quod beatus Johannes decollaretur, cursu illuc rapido tendit, datifque muneribus supplicat percussori, ut eam fangui- nem defluentem colligere permitteret non arceri. Illo autem pircutiente matrona concham argenteam praparat ; truncatoque Martyris capite, cruorem devota sufcepit, quem diligenter in ampulla pojitum patriam detulit, & apud Vafatensum urbem, adificata in ejus honore ecclesia, in fancto altari collocavit. Vides hic ecclefiam ritu Christiano adificatam, & altare erectum, tempore quo forte Christus nondum siia morte nos redemerat : auod ncscio utrum in aliqua orbis Christiani parte unquam factum Iit. Hincque rcspucnda videbitur Grcgorii narratio. Constat tamen ecclesiam cathedra- lem Valatenscm, patronum habere S. Johanncm-Baptistamjaliundeque probaturi sumus antiquitatem hujus episcopatusiquamvis minime asseramus fidei Christianæ lumen ante quartum 6x11- lum iis populis astuliisse. Episcopatus Vasatensis metropoli Auxitanæ subditi ecclesia major seu Cathedralis, habet collegium vel capitulum in quo quatuor numerantur dignitates, scilicet tres archidiaconi & cantor, canonici octodecim, duo porsonatus, Scilicet sacrista & operarius : his addendi prabendarii quorum numerum ignoramus. In urbe liint clerici regulares vulgo dicti Barnabitæ, qui collegio SC- Ir.inariocHIcpræfunt : Fratres Minores, Capucini, monialesa S. Ursula dictx, & Sorores instituti venerabilis viri Vincendi de Paule, quæ in quodam xenodochio ministrant : apud Regulam * sunc I b. Pr.vdicatorcs, Minores, & moniales sub titulo Dei-paræ Virginis Annuntiata :. Langoni