Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/643

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


U07 ECCLESIA V XXXVIII. BERNARDUsI. j Hujus episcopi habentur duo instrumenta in archivo Vasatensi, quibus confert quædam sacerdotia : unum confectum est anno 1419. alterum anno 1430. XXXIX. Hi N RICUS-FRANCISCUS. HcnricusFranciscus de Cavicr regis Anglo- rum consiliarius, & administrator perpetuus S. CrucisBurdcgalcnsis, epilcopus erat anno 1442. 29.Maii, vivercque desiit anno 1446. ut nos docent tabulæ S.Crucis. Hoc enim anno die Veneris quæ erat 18. Novemb. fratres hujus monasterii attendentes quod ipsum monajlerium, & ipst erant abbate & pastore destituti, (propter ] obitum Henrici-Francisci de Cavier episcopi Valatcnsis & lui abbatis) & ipstus monasterii indemnitati providere at utili gubernatori illud committere destderantes, vicarium generalem in jpiritualibus & temporalibus crearunt jratrem Gaillardum Beux priorem. X L. BERTRANDUS II. H ic successor datus est Henrico-Francisco, chartaque Silvæ-mijoris data 18. Junii anni , 1448. docet eum tunc fuisse Vasatensem epi- scopum. Eodem vero anno in alia charta facta die 24. Augusti, indicatur alius episcopus, nomine Raimundus. Centra hac in < bservationibus ad Galliam Christianam docturum canonicorum, quos tam s.xpe laudavimus, lego Bcrnardum de i<o- sier Henrico succcsiisse, ejusque electionem fuisse confirmatam ab Eugcnio papa IV. bulla dati mense Martio anni 1437. Sed quæ dixi » mus de Henrici morte, quæ anno 14.46.contigit, certis constant testimoniis, uti quæ de Raimundo ejus iuccessore mox dicturi fumus. Unde facile nobispcrsuademus Bcrnardum ab Eogenio IV. datum æinulum Raimundo, qui procul dubio partes Felicis antipapæ sequebatur. Cum vero non potuisset adipisci cathedram Vasatensem, ab eodem Eugenio ad Montalbanensem tranllatus est. De Raimundo primum dicemus, postea de Bernardo. XLI. RA 1 MU n D U s V. Raimundum signari in chartis Silvæ-majo- . risdie 24. Augusti anni 1448. jam præmoniii- mus. lbidem quoque notatur 4. Junii 1449. . Eum ad annum 1450. notant eruditi animad- versionum Vasatensium auctores, aiuntque cum fuisse Regulæ priorem, cardinalem, & cpisco- pum Conseranensem, antequam ecdesiæ Vasa- tensi præscctus esset. Quod fpectat ad cardinalatum & episcopa- tum Conloranensem Raimundi, quem cognominatum de Tulli volunt, carere fundamento credimus ; nam in censu Gallorum cardinalium minime locum habet. Neque vero Raimundus, si quis scdit hoc tempore in ecclesia Consora- nenli, fuit is de quo loquuntur. Porro invenitur adhuc Vasiitensis episcopus in charta Silvæ-majoris data 5. Octobris anni 1454. & in alia 24. Aprilis an. 14.60. Item ’annis 1463. 68. 70. & 1472. in chartis Fontis- L S A T E N S I S. rzo8 Guillelmi, cujus monasterii abbas fuit. Sed investigandum erit utrum idem sit Raimundus qui toto hoc tempore præsuerit. Antea vero loquendum est de Bernardo, Raimundi, ut conjicimus, æmulo. XLII. B E R N A R D U S II. Bcrnardus de Rosergio Tolosæ præpositus, qua in urbe magna cum laude juris & legum doctor proscstorque fuerat, deinde referendarius pontificum Eugenii IV. & Nicolai V. ab alterutro creatur episcopus Vasateniis, quod probat institutus ab eo in hoc episcopatu vicarius generalis Petrus de Castro-viridi ejufdem ecdesiæ archidiaconus. Sed cum pacifice non obtineret hanc cathedram, Nicolaus V— eum transtulit ad ecclesiam Montalbanensem bulla data v. idus Januarii anno tertio sui pontificatus, seu anno 1450. Paulo post vero pervenit ad metropolim Tolosanam, ubi susius de illo erit agendum. XLII I. R A I M U N D U s VI. Quemdam episcopum nomine Raimundum in actis publicis legi annis 1460.1463. &c. usque ad 1471— extra controversiam est. Hinc valde incertus nobis videtur cujusdam Guillelmi episcepatus, quem docti canonici Valaten- ses aiunt præsuiiie a die 1. Augusti anni 1463-. usque ad 3. Junii anni 1465. Neque enim tunc duo vel plures erant papæ, qui multiplicitati episcoporum eadem in ecclesia locum darent. Attamen eo etiam tempore potuerunt duo simul eundem sibi vindicare cpiscopatum, unus vi bullarum pontificiarum, alterper electionem a capitulo factam : jam enim papæ nervis omnibus contehdebant, ut ad se attraherent jus providendi omnibus laeerdotiis, etiam epiicopati- bus, sublatis electionibus quas capitula conservare satagebant. y Nunc expendendum utrum Raimundus qui annis 1460. 146 ;. &c. præerat, foret idem quem ab anno saltem 1448. ad 1454. deduximus. In communem sententiam propendemus, duos fuisse Raimundos, quorum junior cognominabatur du Treiiil.Erat tunc in Andibus no* bilis familia nomine du Treiiil.exqua orta erat Maria du Treiiil nupta Ludovico Sammartha- no filio Nicolai Sammarthani, quem comes Fu- xensis dux exercitus pro Carolo Vll. Francorum rege, ob bellicam virtutem in obsidione Bayonæ equestrem ad ordinem promovit anno 1451.uti legitur in historia Caroli VII.Utrum . ex hoc genere foret Raimundus non audemus ’asserere. Præter ea quæ de ipso præmisimus, non est omittendum ejus tempore facta esse statuta pro capitulo Vasatensi, confirmata die 20. Decembris anni 1481. a Sixto papa IV. Moriens plurima legavit ecclefiæ suæ, multas- que pias fundationes in ea constituit suo testamento scripto dic 21. Maii anni 1486. nomen ejus legimus in tabulis Silvensibus die 3. Januarii, anni 1485. Institutus est curator testamenti Annæ Ar- maniacensis, vidux Caroli domini de Lebreto, anno 147 ». eiquc demandata est provincia Gggg *’j