Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/655

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 2, 1 ECCLESIA ■ ut kgittir in chartario Lascurensi. Memoratur. pofte.i in charta sancti Petri Gcnerensis, prore- stirutione ecdesiæ de Benaco. ln Gallia Christiana Sammarthanorum producitur ejus epi- scupauis ad annum 1142. sed ex hoc annorum numero unus saltem videtur detrahendus.Ejus tempore conditum est Scalæ-Dci monasterium. XV II. BERNARDUS III. Bemardus, quem cognominatum lego Loba- tumilc Montdquivoapud Oihcnartum & Sam- m.irthanos, jam obtinebat sedem Tarbicnlcm, anno 1141. quo patronatum B. Quitcriæ de Ri—. pa-alta cedere cogitur abbati Calx— Dci, ordinis Pr.rmonstraunsis, indiœcesi Aufcxnsi, ut diseimuscx cœnobii hujus tabulis. Anno 1145. pepigit cum Raimundo de Mayrofio sancti Sa- vini de Rustano abbate, & cum Bernardo de Barbazano, ut nos docent tum chartularium Taibxnse, tum sancti Savini tabulæ. Ex aliis, nimirum prioratus de Madirano, conscniit donationi sactæhuic monasterioa Bcrnardovice- comice de Hiyaru, dc Bibere. Vivebat adhuc ltibpontificatu Alexandri III. anno 1164. & & forte anno i 175.nam in charta Madirani nomen ejus cum nomine Ccntulli comitis Bigorræ reperitur hoc modo : Bernardo Lobat de Montefe quttu cpijcopoTarvia, & Centuilo comite Bigorra. 1 orro Ccntullus hic non notatur comes ante annum H"’$. in stemmate illorum comitum* quod exhibet Oihcnartusin sua Vasconiæ notitia. XVIII. A RNALDUS-GUILLELMUS I. Arnaldus-Guillclmus de Osonio infulas gerebat anno 1177. ut ex certis documentis & instrumentis nobis constat. Adfuit concilio Late- rancnsi anno 1179. ubi appellatur episcopus Bi- gorritanus pro antiquo more. Memoratur in in— j hrumcnto cujusdam oblationis facta prioratui B. Mariæ de Madirano in pago Benearnensi, sed desunt notæ temporis. XIX. ArnALdus-GuiLlbmus II. Arnaldus-Guillelmus de Birano, quem legimus olim abbatem fuisse Sorduensem, epiico- pus erat sub annum I200.& aliquot.utputamus, annis antea fub principatu Gaitonis Bcnearnii vicecomitis, ncenon comitis Bigorræ ex capite uxoris siix Petronillæ filiæ Bernardi Convenarum comitis, & Stephaniæ Bigorræ comitissæ. Hæc Petronilla multarum nuptiarum mulier, j vivente Nunione Sanctii comite Cerrctaniæ * cui nupferat postGastonis mortem, tertium iniit conjugium cum Guidonc Montfortio Simonis Narbonæ ducis, comitis Tolosæ, &c. filio ; in cujus matrimonii tabulis memoratur Arnaldus- Guillelmus episcopus, anno 1116. In tabulario Palcnsuanno 1217. XIV. cal. Maii pratens commemoratur in transactione inter A. episcopum Aginnensem, & Simonem Montis-fortis dominum, supcr justitia, fisco & moneta urbis Agin- ncnfis. 1 n chartario ecdesiæ Tarragonensis le- giiurGuillelmum-Raimundide Monte catano, ’( Moncadc) vicecomitem Benearnensem, ad Tornus I. ’ARBENSIS. un compensandam peregrinationem Jerosolymi- tanam, ad quam fortasse tenebatur, contulisse Deo, domuihospitali Jerosolymitanx, ac mi- litiætempli fratribus, domum de Mazro, de consilio patrum, fc carissimorum amicorum G. archiepiseopi Ausciensis, & A. episcopi Bigor- ritani, ncenon P. abbatis Cluniacensis : Actum anno ab incarnatione M. cc. XXII1. cal. Martii apud Olcronem. Guillelmus ille Gastoni fratri suo sine liberis defuncto successerat. Incertum est qua causa ductus intcrsccit archiepiscopum Tarraconen- » sem avunculum uxoris suæGuilldmæ de Castro J veteri ( de Cassclvel). ldcirco diris devotus & anathemate percussus, Romam profectus est, ubi veniam tanti criminis est coniecutus : at ve- filimileest ipsi pro satisfactione imperatum, ut ad bellum tranlmarinumprosicisceretur. Quod cum facere distulisset, commutata est hæc pœ- na, & absolutusest a votojerosolymam in armis pergendi.donatione factatempli militibus.Lit- teræ absolutionis reperiumur in archivo eccle- siæ Tarraconensis.una cum Guillelmi præfati testamento, quod condidit apud Olorontm anno 1223. quo in testamento continebatur, ut conjicimus, donatio hæc. lta fere Franciscusde b Moncata comes Ossonæ in notis de Bearnen- 1 sibus vicecomitibus, quæ ad calcem historiæ Be- nearn. P. de Marea leguntur. Anno 1224. die festo sancti Ambrosii, ecclesiam sanctæ Quitcriæ de Ripa-alta contulit Petro de SerraCasæ-Dei ordinis Præmonstra- tcnsis ascetæ, ad præsentationem Raimundi- Guillelmi abbatis ejufdem Joci. ConjicimuS hunc episcopum aliud adhuc nomen habuis- se, nam anno 1223. quo sedisse Arnaldum>GuiI « lelmutn constat, Guillelmus Baionensis ( alias Raimundus-Guillclmi) & Bemardus A. Tar- biensis (BernarduS-Arnaldus) episcopi, necnon j Petrus Clairacenlisabbas, lalvitatispra-roga- tivam abbatiæ Silvæ-majoris asseruerunt, ex hujus monasterii tabulis. XX. AMANEVUS. Hunc episcopum sedisse calendis Junii anni 1224. probant tabulæ Silvæ-majoris, quas infra proferemus in Guillelmo de Douzac episcopo Baionensi. Chartæ sanctæ Crucis Burdcgalen- fis nos docent Amanevum de Gresinhaco in diœccsi Burdigalensi nobili genere ortum, Tar- bensem epilcopum, anno 1225. compositioni inter Burdcgalenses sanctæ Crucis cœnobitas, & . Geraldum sancti Michaelis ejufdem urbis ca- pcllanum initæ intercessisse xn. calend. Octob. Idem decem supra centum solidos legavit Silvæ-majoris monachis, pro anniversariis quaS pro se postulabat precibus. XXI. Hugo II. Hugo de Pardaillan, fere initio episcopatus habuit querelam adversos Sancium abbatem Casæ-Dd ord. Præmonstr.pro jure patronatus B. Quiteriæ de Ripa-alta, quæ tandem arbitrali judicio Odonis de Levitania abbatis Generensis definita est in gratiam abbatis Casæ-Dei, VI. 1 nonas Maii 1227. 1 1111