Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/678

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


n77 ECCLESIA l Martii, ex protonotario apostolico creatus est j cardinalis tituli sanctorum Cosmæ & Damia- n-i ab avunculo, qui eum etiam administratorem ecdesiæ Ferrariensis constituit. Accesserunt plurima alia sacerdotia tum in Italia tum in Galliis, ubi episcopatus Sln-Papulensem ac Oleronensem est consecutus. Brevi tempore quo potitus est Oleronensi, vicarium generalem & officialem habuit Arnaldum de Casiili- veteri. Anno 1521. transcripsit hunc episcopa- tum sequenti. Obiit Johannes anno 1555. cum esset tunc cardinalis episcopus Portuensis, in vita & post mortem a viris doctis saudatus, maxime a Sadoleto, qui eum ut omni virtutum genere ornatisiimum celebrat. X LI. J A c o B U S. Jacobus Fuxius, quem alii Johannem appellant, ceflione Johannis Salviati factus est epi- scopusanno 1521. Anno 1525. signatur in charta uncti Vincentii Lucensis. Adhuc præerat anno 1734. XLII. G AS T o. Gasto Fuxius legitur electus anno 1558. XLIII. GERARDUS. < Gerardus Russus abbas Claracensis diœcesis Aginnensis, quem alii nuncupant Russellum, Margaritæ Navarrorum reginæ’a sacris concionibus, præfuit ecdesiæ Oloronensi annis 1542. & 1559. Is Novatorum hæresi infectus notatur a Spondano in annalibus. Namque in Germaniam profectus, apud Lutherum ali- quandiu concelsit ; inde in Galliam reversos, ad Margaritam Valesiam Francisci I. sororem, atque Henrici de AIbreto regis Navarræ conjugem se recepit, a qua benigne exceptus, inter domesticos familiaresque assumitur ; & ipsius patrocinio Cleyracensi abbatia, demum I episcopatu Oloronensi potitus est. At ille sacro ministerio contra fas mus est simulata probitate, quæ litteris exculta videbatur. Hoc præ- cone in Bearnia, inquit Spondanusad an. 1549. facta est in ea provincia atque in aula regis Navarræ ingens religionis corruptio, quæ maximam ejus partem pessumdedit ; eo faciliori introductione, quod, esset is vita inculpata, præ- dicaret frequentissime, greges pauperum aleret, turbas puerorum in litteris erudiendas curaret, denique semper se catholicum * exterius m Hac fpecie deceptus Carolus Sammanhanus, in fiinebri oratione Margaritae Navarrorum reginae, cum laude locutus est v dc Gcrardo Rustb in hunc modum : Loquebatur Margarita * nunc de htftoriarutft monumentis, 6* philosupbicfi etiam disceplina, cum trudttijstmts nliii viris quibus nunquam carebat t nunc de fide uc religione Chrtfitana cum suo ecclefiafia GbkArdo Rufio tpiscopo Olerensi, 1/iro Undecumque dofliffimb. In surhma, nullum ernt boruU momentum, quod honeftis atque utilibus plane fermo- nibus non impertirer, guod cum nobili ; quidum animadvertiffet > fui rtgtnamfalutatum venerat, (eramut autem Tujsoni) tanquam ntronttus ipfam nobiscum disuutantem contuebatur : nosque vi- ctsum re&iAe, respondentes torve mspiciebat. Erat nutem inter net tuncsermo de verbis Domini ; Nisi efficiamini ficut parvuli, non ingrediemini regnum cœlorum. jfuguftmi sententiam Rufus, Uttronjmi Re^inius supplicum libellorum magifier, eruditus ac bonus flune vtr ; e%overo( Sammanhanus) Chrysuflomi, Tkeo- fhyUai cJr Hilatii proferebam ; sud, Dem bone ! quo verborum pondere, qua sententiarum gravitate, qua eruditione, quid ipfa qtuque fentiret explicabat ! s • LORENSIS. 1178 profiteretur ; quin immo & Lutheri, & Zuin- glii, & Calvini doctrinam improbare præ se Ferret. Adeo ut tradant in eum potissimum, ut tempori magis quam causæ inservientem, com- positum esse a Calvino librum, —cui titulum fecit, adversus Nrcodemitas. Memorat Sponda* nus num.8. quod cum Roussellus episcopus mi- sisset ad hæresim promulgandam in oppido Malleone concionatorem quemdam monachum apostatam, is cum ex ipsius præscripto contra indulgentias & Sanctorum invocationem e pulpito invehi coepisset, monitus a nonnullis firmioribus Catholicis ab ejusmodi carmine cessare, cum non acquiesceret, Petrus Arnaldus quidam Maytia ex honestis loci incolis eum acriter arguens, ab oppido fugere compulit. Eam injuriam ulturus Roussellus e Bearnia Malleonem accurrens, inquit Spon- danus : Cum primo obtentu celebrationis sunodi convocatis sacerdotibus, de festis Sanctorum refe- candis proposutionem ingessisset, tanquam inutilibus » & populi commodis detrimentosus, nec a clero audiretur > postea pulpito publice consutnso, cum rem ad plebem urgeret, aliosque errores immisce- ret : idem Petrus Arnaldus zælo fidei incensus, æz/ cathedram pestilentia accedens, fe curi, quam ad id sub pallio attulerat, illam magnis ictibus in frusta consuidit, Roussello prostrato sumimor- tuo, nec tamen casu, qui a suis abstractus, vix resumtis fpiritibus in Beafniam Jecedens, cum non multo post tempore ad vires firmandas balnea peteret, mortuus est in via. Maytia in jus vocatus ad parlamentum Burdegalenfe, post rem diligenter examinatam liber dimissus est. Adeo- que de pio atque eximio facinore calitus convenientissime remuneratur, ut cathedra pestilentia dissectione, aliam falutis domui sua praparave- rit : filio ejus Arnaldo dicto, facto postea ejufdem dioecests episcopo apprime catholico : cujus summis laboribus, itineribus, & expensis, religionis catholica exerdtium quod per quadraginta circiter annos in Bearnia conticuerat, in pristinum statum postliminio restitutum fuit. Eique defuncto sul> rogatus est alter Arnaldus, ejus ex fratre nepos. XLIV. CLAUDIUS. Claudius Reginius laudatus a Carolo Sam- marthano, ut in subjecta nota observari potuit, Arvernus ex urbe Ricomago, nobili genere natus, quod adhuc in Arvernorum Leo- mania notum, prior sancti Orientii in Levita- nia, favore Margaritæ Navarrorum reginæ, cui erat a libellis siipplicibus & fandioribus consiliis, Gerardo sijssectus est anno 1560. Sedit usque ad annum 1580. hæresi grassante, cujus etiam insimulatum eum apud lummum pontificem legimus, sed minime reum. XLV. ARNALDUsIII. Arnaldus MaytiusMauleosolensis, natus patre Petro-Arnaldo de quo superius legimus Hen- ricum Spondanum multa egregia narrantem, a Deo datus est ecclesiæ Oleronensi sponsijs, ut eam consolaretur, & contra heterodoxo- rum furorem, dolos, insidias defenderet. Jam dudum