Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/714

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


« INSTRUI tam per me qualft per meos succcstbres tranquillam, A liberam & in Omnibus absOlutam, & nunc & in perpetuum trado, dono atcnie concedo, & donum & con- ccstioncm venerabilis Papae Calixri super hac ipsa re ab olim factam approbo & tamen præpositus præ- sente & faciente episcopo instituatur. Denique ut jam dicta donario & conccflio inposterum rata, quieta, i 1- libaraquc permaneat, ncc ullo modo frustrari valeat, si- gillo & praesentium apicum attestationc munio & con- hrmo. Testes sunt hujus rcsti turionis & donationis dominus Galhardus in ipfa donatione praesentis cc- clcsiæ factus præpositus, Vcdianus Ichardi fanctæCc- ciliæ præpositus, Durantus de monte Autino, Willcl- mus de Marcilio sacrista Aircbaldi, P. de JoVent, D. capellanus, Bernardus Boetus, & plurcs alii tam canonici quam familiares hujus ecclesiæ. XV I. Sententia Petri de Collemedio ingratiam Duranti episcopi Albiensis de omnimoda jurisdittione quam habebat in urbe Albta. OMnibus Christi fidelibus ad quos littcræ istæ pervenerint Petrus de Collemedio salutem in domino. Cum de jure & jurisdictione civitatis Albiensi s inter bailliyos domini regis & dominum Philip- Eum de Monte-fbrti, qui pro ipsi) rege jus Cc dicc- at in dicta civitate tenere, ex parte una, & venerabilem D. Albicnscm episcopum ex altera, quæstio verteretur : de mandato domini regis speciali, cujus vices etiam gerebamus in partibus illis, quæstiones illas audivimus, & tandem de consensu praedictorum de jure domini regis-& ecclesiæ Albicnfis fecimus diligenter inquiri, & per inquisinonem inVenimus quod major justitia civitatis, Videlicet de criminibus, fangui- nis effusione, furtis & adulteriis, & fidelitas hominum de Villa, & custOdia claViumportarum de villa ; item incurrimenta siVC commi fla hOminum prædictO- rum, spectant ad episcopum & ecclesiam Albienses. Item inVenimus quod præconizari folct per civitatem ex parte episcopi & proborum hominum de Albia tantum •, de minoribus autem clamoribus inVenimus quod justitia minorum COmmunis fuerat episcopi & LrOreriorum, ita quod ille COgnOsccbat ad quem ibant primo clamores, videlicet quOd si primo ibant ad episcopum, episcopus cognOsCebatjsi aa FrOteriOs, Fro— ] tcrii cognoscebant : si ad episcopum & FrOterios fimul, insimul cognoscebant > exceptis quibusdam hominibus 9 quorum justitia ran tum est episcopi. Inquisirione autem prædicta diligenter inspecta, & habito consilio reverendi patris & domini R. S. Angeli diaconi cardinalis, Apostolicæ scdis legati, & domini Adæ de Miliaco militis, qui ad partes Albienses venerat ut gereret vices rtgis, & aliorum proborum Virorum tam prælarorum etiam quam baronum, ad dictum episcopum & ecclesiam Albiensem, majorem justitiam, incurrimenta scu commifla, custodiam claVium, fidelita- rem villæ, præcOnem Videlicet, ut ex parte episcopi & proborum hominum de Villa præconizetur dicimus…. prohibentes nc super iis ecclesia a balliviis domini regis vel aliis molcstctur-, minores autem clamores dicimus efle communes episcopi & domini regis > qui jus tenet in villa Froteriorum, ita quod ille COg- DOscat de minoribus clamoribus ad quem Vadunt : & si simul Vadunt ad episcopum seu officialem suum, & ad balliVum domini regis, simul inde cognoscant, exceptis clamoribus quorumdam hominum quos taurum aa episcopum invenimus pertinere, de quibus epis- copus seu officialis suus tantum COgnoscct. Ut autem omnia supradicta, rata & inconcufla permaneant, præ- scntcs litteras fecimus annotari, & figilli nOstri munimine roborari. Actum apud Lasignanum dic Martis proxima post fcstum beati Andreæ apostoli, anno DOmini mccxxjx. mense Decembris. Hanc sententiam confirmavit Innocentius If^. pontifi- cana fui anno 8. 1. Cal. Aprilis. [ E N T A XVII. Philippus archiepiscopus Bituricensis excipit homagium ab episcopo Albiensi de ipsa urbe Albio-, ea lege, ut 7 fi folia inquifitione non cognosce- retur de ifiius homagii jure, non amplius exigeretur. P HiLiPPUS diVina permistione Bituricensis archie— 1 pifeopus Aquitaniæ primas, univerfis præscntes litteras inipecturis sstlutcm in Domino. NoVcritis quod * cum episcopus Albicnfis teneat a nObis in feudum civitatem Albiensem, castra, villas & alia jura ad civita- tcnl prædictam pertinentia, nos domino B. episcopo Albiensi & ejus succestbribus promittimus, quod dictum feudum non alienabimus, nec extra manum nos- tram ponemus. QuOd si contrarium faceremus, Volumus quod eo ipso episcopus Albiensis & succcflbres sui 5 qui pro tempore fuerinr, a feudo sinr immuncs, & eidem epist : opo feudum solvimus, remittimus Sc quittamus > ncc alienatio obtinere postir alicujus ro- bOris firmitatem. Promittimus etiam eidem cpiscOpo quod infra octaVas Penrecostcs litteras capituli Bitu- ricensis sub eodem tenore procurabimus Bituris sibi dari5Vel ejus certo mandato. Recipimus etiam fidelitatem ab ipso episcopo pro ciVitate Albiensi & ejus tenemento quam facit nobis, ita quod, si probare potuerimus quod homagium inde factum fuerit nobis Vel antecelibri nostro, homagium inde facere nobis tc-

! nebitur episcopus antedictus.Si Vero dictas litteras infra dictum terminum eidem vel ejus mandato dari non fecerimus, volumus quod fidelitas quam nobis facit, habeatur penitus pro non facta, & nt res in eodem statu in qiio erat ante promiflam fidelitatem, & si xcCcpcrit litteras capituli —idem epiCzOpus, dabit nobis litteras siias patentes super receptione litterarum praedictarum. Hanc autem rcCognitionem feudi & fidelitatem facit ndb is episcopus supradictus/alyo jure suo & suæ ecclesiæ Albicnns si inposterum agere nollent. Actum Biturico præfcntibus Claromontensi & LcmoVicensi episcopis, anno Domini m. ccliv. die Lunæ post Dominicam qua cantatur ; Oculi mei. XVIII. B. * episcopus Albiensis pro maximis fibi (jr civibus suis, illatis injuriis per fencscallum Carcafso- nensem, regem appellat. NOVerint uniVersi præscntem paginam inspecturi, quod nOS B. Dei gratia Albicnfis episcOpus, sentientes nos indebite & injuste aggraVari a VObis Stcphano de Dadeist, tenente lOcum nObilis Viri P. dc Autolio senescalli Carcaf » & Biterr. prO eo quod, cum vos citaycritis nos & ciVes nOstrOS semcl, ur Veniremus apud Carcaflbnam, parituri juri COram Vobis, supcr eo quod dicebatis nOS & ciVes nostros porta ste arma & pacem frcgifle per terram dOmini regis Franciæ, minus brcVcm terminum nObis aflignando, E ira quod in crastinum receptionis litterarum Vcstra- rum nOS oportebat comparcre j ad quam diem nOS ex- cusatOrcm nOstrum miicrimus littcratOrie destinatum, qui prO nObis prærendcrer, quOd prOptcr breViratem tcinpOris COram VObis minime Venire pOtcramus, & secundO apudCastras utnOs & ciVes nOstri Veniremus super prædictis juri pariruri coram VObis, & ibidem a nObis pcrfOnaliter COram VObis cxistentibus, & a prOcuratOrc uniVcrfiratis ciViraris nOstrx Albiensis firmandas super prædictis peteretis, de stanck> juri Stc COiigregatiOni curiæ Vestræ Carcaf. Et nOS quOd 11011 immerito curiam prædictam reputabamus suspcctam, pro eO quia inimici nOstri capitales COnsiliarii & af- lcllbrcs in dicta curia existcbant, & quia nObis cornm VObis COQstituris mulræ injuriæ nObis & : nOstris factæ fucsunt, plura cnOsinia & turpia nobis dlcta. Item quia