Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/715

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LESI Æ quia frater noster drnalis, per vcs & per confiliarios 4 vestros, fuit juxta nos captus > Verberatus, & viliter pertractatus, & in magnum vituperium nostrum & cpiscopalis dignitatis, feceritis portas villx Castxensis claudi 3 ne nos sive nostri exire poflcmus, & per unam nodem quasi capros tenuistis inclutos, nolucrimuS cavere » nec etiam litigare coram vobis, offerentes nos & cives nostros paratos cavere, sed stando juri & cognitioni domini regis Franciæ > quod vos minime ac- ceptastis : immo venientes contra nos>& civitatem nOs- rram, cum magna multitudine armatorum 9 ceperitis, scu capi feceritis, indebite & injuste homines nostros > & civitatis nostræ, de bcstiale 9 & alia bona mulca hominum nostrorum 9 de decimas clericorum nostrorum » & redditus nostros banniveritis > & etiam bladum decimarum ecclesurum de Po2ols & de Pozlanih nos » ] trx DiOCcstSjdc ipsa Ecclesia de Pollanih de nocte extrahi feceritis > comminantes insuper nobis de aliis multis infinitis gravaminibus inferendis > & fpc- cialiter quod tolleretis & destrueretis omnia bona per civiratem nostram constitura. Demum > cum nos magnum damnum nobis & hominibus nostris timeremus inferri, compulsi & coacti nos & cives nostri caverimus coram vobis de stando juri & cognitioni fu per prænuIIisjCuriz CarcalT. falVo tamen jure nostro in omnibus, & domni archicpiscopi Bituricensis, & protcstato quod non intendebamus in vos tanquam in judicem consentire 9 solvis nobis omnibus definitionibus & exceptionibusnostris, & sidva appellatione nostra, quam nos & : procurator universiratis Albiensis> propter multa gravamina quæ nobis & uniyersirati przdictar intenderatis > a vobis ad dominum regem feceramus. Et vos post cautionem a nobis & civious nostris intcrposium ; pignora nostra, & hominum nostrorum reddere » vel etiam rccrcdere nolueritis, & decimas, sive redditus nostros 9 & clericorum nostro- tum, ncC credere nec disbannire volueritis, quod cst contra justitiam 9 de statutum domini regis Franciæ j dc insuper volueritis nos amplius aggravari, citaveritis nos personaliter apud Carcastonam, de quosdam cives nostros, de nobis etiam injunxeritis, quod no- biscum coram vobis ibidem adduceremus quosdam homines, qui non sunt de jurisdictione nostra, scu districtu ; volentes nos de homines nostros graviter afficere laboribus & cxpcnsis, ut coacti compellamur cedere juri nostro, quod est contra jus de statutum domini regis : cum potius in ciVitatc Albicnsi, ubi dOminus rex curiam habet ordinariam, audiri debuerimus j de quia compulisti nos astccurare clericos, & alios homines nostros, de in civitatem nostram reci* pcrc ; qui contra nos de civitatem nostram arma tulerant, de insidias plurcs nobis pofuerant, de grave bellum nobis de hominibus civitatis nostrx in territorio dc feudo nostro influxerant, in quO quidam de civibus nostris interfecti fuerunt de plures graviter vulnerati ; quod quidem in grare periculum ndlri corporis dc nostrorum, videlicet qui tales inter nos maneant dc morentur, ab iis gravaminibus, quae nobis de civi- bus de valitoribus nostris intulistis, & ab aliis qux nobis a Vobis timemus inferri, pro nobis & civibus, dc omnibus valitoribus nostris, ad (taminum regem Francix in scriptis appellamus\dc apOstolos petimus dc instanter petimus •, quos si nobis denegaveritis, iterato ad eundem dOminum regem appellamus, ponentes nos de cives, valitores de alios homines nostros, & omnia bona nostra 9 de omnium przdictorum, in protectione Dci j de domini regis Franciæ. Tomus L A L B I E N S I S. » X I x< Cempcfitio snperburejibns dr faiiimentis civitn* tis Albiensis > inter regem Frnnein & episcopnm Albiensem. LUdoVicVS * Dei gratia Francorum rex > notam facimus univerfis tam præsentibus quam futuris, quod cum orta eflct materia quzstionis inter nos ex una parte > de dilectum nostrum Bernardum episco- pum Albiensem ex altera, supcr iure & jurisdictiont civitatis Albiensis > vel parte ejusdem, & specialiter su- per eo > quod pro parte nostra proponebatur, quod ratione jurisdictionis quam nos haoemus in civitate Albiensi > incurrimenra hæreseos, de faidimentorum pertinebant ad nos t episcopo Albiensi in contrarium allerente > & dicente 9 dicta incurrimenra ad se, dc Albiensem ecclesiam pertinere 9 ntione jurisdictionis Juam habet in civitare Albiensi « , nec non siipcr quh usdam aliis, occasionc contentionis hujusmodi fulci- taris, dc quibusdam aliis. Tandem super dicta quæftio ne ad amicabilem composiuonem dcvenimus>prout inferius continetur. Videlicet quod nos pro nobis de succcstbribus nostris regibus Francorum, volumus > concedimus & aflcncimus quod episcopus Albiensis dc fucccstbrcs ipsius, habeant de pOstideant, vel quafi pacifice de quiete tanquam sua>majorem justitiam civL taris Albiensis > videlicet de ciyibus, unguinis effu- fusione, funis de adulteriis, de fidelitatem horni*

num ejusdem civitatis, & custodiam clavium por- rarum dictz civitatis > de incurrimenra sive commiflk hominum przdictorum, & præconizare facere in ck vitate præuicta. Nobis vero de episcopo Albiensi, communis remanet in dicta civitate justiria minoris clamoris. Quæ fuit communis episcopi Albiensis 9 erie communis nobis & succestoribus nostris 9 de dicto episcopo Albiensi de succestoribus suis. Ita quod ille cognofcct de minoribus clamoribus, ad quem primo ibunt super hoc litigantes. Nam si primo ibunt ad episcopum Albicnscm, Vel bajulum suum*, episcopus Albiensis cognoscet tantum 9 vel bajulus suus j de c con- verfo, fi primo ad nos vel bajulum nostrum ; nos tantum cognofcemus 9 vel bajulus noster
fi vero fimul ibunt ad episcopum Albicnscm, vel ejus bajulum, & > ad nos vel nostrum bajulum j simul cognoscemus, exceptis clamoribus quorumdam hominum qui tantum adcpiscopum Albienscm dicuntur pertinere, de quibus cpiicopus Albiensis, scu officialis suus tantum cognoscet : de quibus inauirerur qui fint illi > ut super hoc certitudo aliqua nabearur. De qua justitia. minorum clamorum, nos vel succeflbrcs nostri reges Francix, non tenebimur aliquam recognitionem facere episcopo Albiensi, de succestoribus luis 9 quandiu ad manum nostram nos vel succestores nostri reges Franciæ, tenebimus eandem. Sed si contigerit nos vel succestores nostros reges Franciz, prædicta jura qux fuerunt in- currimentorum in civitate Albiensi, ponere extra manum nostram, vel succcflbrum nostrorum reguin Fran- ciæ i ille, vel illi qui dicta jurapustidcrcr, Vcl pOffi- • derent > ea teneret vel tenerent ab episcopo Albiensi dc succestoribus suis, de reneatur vel teneantur fibi facere homagium pro iifdcm. Præterea interim bajulus noster dc succeflbrum nostrorum, qui pro tempore erit in civitate Albiensi, pro nobis de succestbrious nostris, veniens coram episcopo Albicnsi, vel mandato suo, apud Albiam jurabir præsente episcopo Albiensi > vel man* dato sijo, quod jura episcopi de ecclefiæ Albiensis non usurpabi^ nec diminuet contra justitiam, nec per ul* los de familia fua diminui sustinebit 9 falvo etiam dicto episcopo Albicnsi de succestdribuS suis 9 quod nos vel succeflbrcs nostri non poffimus recipere com- EensatiOnem aliquam pro jure exercitus civitatis Al- icnfis, vel ipfb exercitu per <juem oneraretur civi- riSjVcl homines Albienses in aliquibus redditibus per- solvendis, nisi de voluntate Albiensis ejnscopi >v « I