Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/718

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


n I N S T R 1 tivitatis gloriosæ Virginis, auo personaliter intcrcfle A proponimus > interlitis pro noftra & villarum nostrarum ac regni nostri defensionc, ac nostri & coronæFranciæt juris custodia & honoris •, taliter id agentes, quod non solum pro debito nostro, imo potius ex vestra majori affectione, vobis non immerito reneamur ad grates. DacumParisius dic x x i x.Julii anno Domini M c c c x i v. .XP1I..Augufii ejusdem anni ad eumdem episcopum refcripjit, quod pradillus comes jam aliquas villas & caftraobfedifiet 9 & damna plurima intuli fiet 9 & quotidie inferre conetur > proindeque diefejlo nativitatis apud Attrcbatum interfit armatus, XXIII. I in urbem Amaldi Cuillelmi episcopi Albiensis. NOverint univerfi & singuli, præfentes parirer & futuri, quod R. in Christo pater & dominus noster, dominus Arnaldus Guillelmi, Dei gratia Albiensis episcopus, existens ance portam vocatam de Verducia, a parte extra > dicta porta clausa existente, Dropter novum adventum & introitumipsius domini Aloiensis episcopi, & ibidem existens coram dicto domino nostro episcopo Albiensi, videlicet discretus vir magister Bertran- dus de Monte judeo consul Albiae, qui pro si : & aliis conconsulibus fuis, & universitate dictæ civitatis Albiensis, tradidit ducto domino episcopo claves omnium portarum civitatis Albiensis •, siipplicando eidem domi— C no Albiensi, ut consuetudines civitatis Albiensis, per ejus prædecestores Albienses episcopos in talibus Obier- vatas, servare dignaretur. Er runc dictus dominus epis- copus dictis clavibus a manibus dicti consulis per eum receptis, dixit sc paratum consuetudines dictæ civitatis tenere & ferVarc 5 & insuper ipsc idem dominus Al- biensis episcopus, claves prædictæ portæ de Verducia > tradidit Duranto Vaist’erie, civi dictæ civitatis Albiensis, dc consilio consulis supra dicti. Qui quidem Durantus Vaiflerie, ad juflum & præceptum dicti domini episcopi, juraVit supra sancta Dei evaneelia, ejus manu dextra corporaliter tacta, quod ipfc dictas clares fideliter cus- rOdiret, & eis in praejudicium & damnum ipsiiio domni cpiscOpi, & ecclesix ac civitatis Albiensis, lcu civium ] ejuldcm, seu regni Francis, non utetur ; & quod dictam portam aperiet ad mandatum ipfius domini episcopi, quando ipfe dominus episcopus, seu ejus familia, intrare voluerit vel exire. Et consequenter dictus dominus episcopus claves portæ vocatæ de Vicano dictæ civitatis Albicnfisatradidic Joanni Cota j qui quidem Joan* nes Cota, &c. Post vero præmiflk dictus dominus episc opus claves portæ vocatæ de Roanello dictæ civitatis Albiensis tradidit Dominico de Monaco > qui quidem Dominicus claves recipiens ad iuffum, &c. Post hæc autem præfatus dominus Albiensis episcOpus, claves portæ capitis pontis Tarni Albiæ, tradidit Petro Faverii, ibidem præscnti ; qui quidem Petrus Faverii dictas claves recipiens ad juflum & præccpcum dicti domini, juravit JMENTA siipra sancta Dei quatuor evafcgelia, a [c gratis corporaliter tacta, quod ipse Petrus ductas claves fideliter custodiret, & eis in praejudicium vel damnum ipfius domini episcopi, & eccleuæAlbier.fi^&civitatiSjseu ter- minii ejusdem > seu regni Francix, non uteretur, &c. De quibus omnibus & singulis supra dictis, ram dictus episcopus/juam dictusconsul sibi pctierunr fieri, & rc- auisierunt publicum instrumentum per me notarium infra scriptum^ Acta siint hæc ante porram vocatam de Roanello civitatis Albiensis^a parte extra, die io.mensis Julii, anno Domini mcccli. excellenristimo pnnc.pe domino Johanne, Dei gratia rege Francorum regnante, & dicto domino episcopo, domino temporali civitatis Albiæ existente, in piælcncia & tcstimomodilcrerorum virorum magistrorum Petri de Fonre jurispcriu, &c. XXIV. Littera ad Hugonem episcopum, de captione Johannis regis Francorum. G Entes consilii domini nostri regis Parisius existen- tis, reverendo in Christo patri domino episcopo Albiensi, Glutem & finceræ dilectionis affectum. Ad vestram credimus notitiam peryeniste, qualiter dominus noster rex^hostes suos fugientes anno præsenti, videlicet regem Angliæ in patria Atrcbatensi, ducem Lan- castriæ in Normannia, & ultimo principem * Gallia— < rum inseauens, sub spe belli, & procurandi sibi regi & subditis mis quietem & pacem, demum die nocteque tandiu cum festinantia equitstVic, quod dictum GaIlia* rum principem prope ridUvi » attigit > ubi XXX. die hujus mensis Septembris contra ipsum principem. & suos præliumanimosiusintravit*9& quamvis ttrenuis- sime, ficut est notorium, habuerit si : in bdlo, tamen finalirer4sinistra adversante fortuna, bostes fuiprzva- luerunt in campo, & quod dolentes referimus, ceperunt eumdem, captumquc duxerunt. Quapropter de speciali & expresib mandato illustristimi domini nostri domini ducis Normanniæ, primogeniti dicti domini regis, cupientes opportuna super hoc > ficut neceffitas exigit, sinc mora consilia capere, & opportuna remedia quær ere, cum fidelibus & subditis dicti domini ro* gis, cum prælacis, capellanis, ducibus & cornicibus > > baronibus, nobilibus, burgensibus, ceterisque prudenti* bus dicti regni, ex parte dictorum dominorum, regis, 3C primogeniti fui reguirimus Vqs instancer > vobit cciam przcite mandantes lubfidelitate & dilectione, quasibi tenemini, & sub animi indignatione oorum, quam id facere negligcnfcs, polletis merito formidare, quace-* nus die prima instantis mensis Novembris cum dicto do* minO primogenito, omni excusarionc ceffante, pro præ- xnistis Parisius interficis ; nec arbitremini in cam urgenti ncccflirate terminum hujusmodi nimis arctum. Et hic probari poterit quid geritis in affectu. Datum sub figil- 10 dicti domini nostri regis Parisius, die XXVII. Septembris, anno domini millefimo crecentesimo quinqua- gesimo sexto. Per magnum confilium regis ParisiiN ! existens. Ci Hailloa^