Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/719

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ CASTRENSIS, i> INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CASTRENSEM pertinentia. Ia Froterii episcopi, ut opinamur » Nemaufensis charta > qua Jubjicit Afaflilicnfi S. Viti oris coenobio monafierium Cafirenje. IN nomine (anctx & individuæ Trinitatis, ego Fro- terius episcopus, & Raymundus vicecomes, nepos meus, videntes monasterium sancti Benedicti & sancti Vincentii, auod sub porestate nostra constiturum est > Eeccatis nostris & parentum nOstrorum, & ipsius loci abitarorum, a regulari ordine penitus destitutum » Sc a nobilitate & gloria, quam dudum habuit, ex maxima parte minoratum, cogitavimus qualiter ad religiOnem monasticam potuistemus cum>cum Dei adjutorio restau- rare.Et cum id ipsum per nos ipsbs implere nequivimus, abbatem Maflilicnsem & congregationem ejus pro caritate Dei rogavimus, uc in hoc nobis adjutores cxisterent, & labOrem pro tantæ fructu rcligiOnis aflii- merenc ; quod & facere cum Dei adjutorio profitentur. 1 deoque talem volumus de hoc inter nos & illos consti- turionem, per hanc notitiam confirmare, quam nemo pOstit vel deoeat in tempore unquam Futuro diflblverr, quatenus neque illi suum laborem, neque nos perdere nostram timeamus Deo juvante mcrcedem. Igitur dona- musprædictum monasterium, quod appellatur Castras, nos lupra dicti donatores Froterius episcopus, & Raymundus vicecomes > Bernardo abbati monastcrii sancti Victoris Mastiliensis, & omnibus succeflbribus ejus, tali tcnore, ut ibi abbatem & monachos mittant, qui regularem ordinem fecundum praeceptum sanctiBenedicti> & constitutioncs Maflilienns mOnasterii teneant. Et quando abbas monasterii Castrensis obierit, idem abbas Bcrnardus, & succestbres ejus abbates Maffilicnscs, scm- Sr in monasterio Castrensi abbates mittant, qui secun- .m Deum vivant, & sibi ac succeflbribus ejus cum omni congregatione sua obedicntes existant. Quod fi deviaverit a lege Dei quisquam abbas Castrensis monastc— < rii> veniat abbas Mastiliensis qui fuerit in tempore illo, Sc corripiat eum bis & ter : Si emendare nolueric, expellat eum & ponat alium in loco ejus, qui dignus & obcdiens sit. Ec hoc pro soliditate & firmitate religionis, stabilc semper ac firmum eflc pro diVino amore decernimus, ut nemo unquam pOtcstatem habeat consti* tutioncm istam infringere 5 & si quis viOlare tenta velit, non valeat vendicare quod voluit, sed sit in hoc feculo & futuro, nisi resipuerit, perpetuo anathemate condemnatus, constitutione ista firma semper ac stabili permanente » Acta est donatio & constitutio hæc anno ab incarnatione Domini M. lxxiii. ii.id. Jan. coram idOneis testibus, in ipso loco de Castras. Sig. Froterii epiLcopi, qui chartam istam firmaVit & firmare rOgaVit. Sig. Raymundi vicecomitis. Sig. Raymundi Ermcn-1 gau. Sig. Arnaldi Sicard. Sig. Bernardi Raymundi. Sig. Durani NOgstuzfre. Guilaberc Sicard. Engelbcr- tus monachus scripfic. II. Charta societatis inter Cafirensem dr Dalonensem- abbates » in qua mirifice elucent pietas & caritas. EGo Petrus abbas Castrensis, & ego Rotgerius abbas DalOnensis, sei VOS summi & veri patrisEimi- lias, licet inutiles, nos clTc scientes, fratribus nostris tam præsentibus quam futuris, ftilo præfcntis paginfc, denuntiamus ut pacem & caritatem invicem habere stu- cieant > & hoc tanto bono fe veraciter este Christi disci- » pusos omnibus hominibus ostendant. Hoc enim bonum & acceptum est coram salvatore nostro Deo > ur quemadmodum locorum vicinia sibi propinqui sunt, ita vcl multo magis animorum concordia in pacis vinculo sibi mutuo copulentur. Fratres igitur utriusquc monasterii* non sicut nospitibus & peregrinis, sed sicut fratribus & domcsticis, se fe inVicem in utroque monasterio fruantur, Sc nullus super alterum temere luperexren- dat, seu in terris acquirendis, seu aliis quibuflibct mo- lestiis faciendis. Cum breve congregationis cujustibec in capitulo alterius fuerit recitatum, fratribus defunctis, fecundum usus & consiietudincs suas > septem diebus divinum osticium persolvant. Abbatibus verojsicuc monacho vel canonico, in utroque monasterio totum officium ex integro reddatur. Hæc itaquc, sicut diximus » ira amodo & in futurum observanda paterna autoritate sancimus. Ego vero Rotgerius Dalonensis abbas > volentibus & concedentibus fratribus nostris, ex parte Dei & nostra, terram illam de Podio-Auriol, quam & prius deGuidone Rasa, & postea de nepote ejus Scepnano Belleti, præsentibus Geraldo & Petro de Faia, atque Guidone de Boisolio, acquifivi, de post aliquantum temporis, hoc idem donum Iterius de Born Sc fratres ejus apudCastrum Autafort, multis præsentibus in manu nostra publice confirmavit ; terram, inquam, illam dOmno Petro abbati Castrensi & fratribus cjusdem ec- clcsiæ, libere damus atque concedimus. Ego etiam Petrus abbas Castrensis>cum consilio & voluntate fratrum nostrorum, Viciflim donamus domno Rorgerio abbati Sc fratribus Dalonensibus, tres parces cujusdam nemoris^at- que remittimus octo denarios, quos nobis debebant a ta Foreft, Sc alios octo in podio de la Vaista, alios octo dabimus eis censuales de podio Auriol, ad festivitateni sancti Michaelis in perpetuum annuatim. Ut autem hoc pactum Sc hæ commutationes, in futurum firmius observentur in cajitulis nostris, hanc constitutionis paginam recenseri fecimus, manibusque propriis fubfcri- Bcaccs 3 slgillis nostris munivimus. IIL fohannis Papa XXII. de erettione monaftcrii Cafi trensis in ecclefiam cathedralem. TOhaNNEs episcopus servus, &c.venerabili fratri Lo- I dovensi epiux>pO, & dilectis filiis abbati monasterii Bonæ vallis, Ruthenensis diœcesis, ac præposito ecclesiæ ; Magalonensis, saiutem & apostolicam benedictionem. Nuper ex certis rationabilibus & manifestis causis, qux ad nOc nostrum animum induxerunt, villam de Castris, infra Albiensis diœcesis limites constitutam, qui locus insignis & multiplici commoditate dotatus existit, de fratrum nostrorum consilio & apostolicæ plenitudine po- testatis, per nostras fub certa forma Litteras in civitatem ereximus, & civitatis titulo duximus decoran* dam \ statuenres, & etiam decernentes, uc ecclesia mo- nasterii ipsius loci, ordinis sancti Benedicti, tunc monasterio /ancti Victoris Mastiliensis subjecti, suo exinde amOto abbate, ex hinc haberetur & consisteret cathc- dralis. Ac deinde volentes eidem ecclesiæ de pastore idoneo salubriter providere, in dilectum filium Deoda- tum, tunc abbatem monasterii Latiniacensis, ordinis sstncti Benedicti, diœcesis Parisiensis3 direximus oculos nOstræ mentis, eumque de fratrum eOrumdem con- silio praedicto, præfccimus ia cpiscopnm &gastorem>