Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/720

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 4 I N S T R L curam & administncionem ipfius ecdcsiæ^ci in spiritua— 2 libus & temporalibus committendo. Verumtamcn quia 5>rxdicta ecclesia, quam de bonis episcopatus Albien- dotare intendimus, nondum dotata eXistir, nec eidem certi limites allignati sunt, idemquc Deodatus de redditibus & proventibus, quibus eadem monasteiii ecclesia antea nuebatur, juxta dignitatis suac decentiam neaueat siistentari, apostolica auctoritate decrevimus, dc Donis episcopatus Albiensis a surnmam quinque millium librarum Turonensiom parVorum, ex tunc dicto Dcodato ab Albiensi episcopo, qui est, vel pro tempore fuerit, persolvendam, donec de redditibus ipfius episcopatus, qui valde dignoscitur abundare, eidem Castrensi ecdeiiæ, fuerit auctoritate nostra, lui£ciens & congrua portio astignata. Quocirca discretioni vestræ per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel tres, vcl duo, si : u unus vestrum, per vos vel alium, seu alios hujusmodi, siimmam quinque millium librarum Turo- nensium, dc bonis dicti episcopatus Albiensisfaciatis annis lingulis dicto Deodato episcopo, pro rara temporis exhiberi, donec ejusinodi portio dictæ ecclesiæ Castrensi astignata fuerit, uc præfertur. Contradictores per cen- suram ecclesiasticatn, appellatione postposica^compescen- do : non obstante, si quibus a fedc apostolica sit indultum, quod excommunicari aut interdici vel suspendi non pOlTent, per litteras apostolicas>quæ de indulto ejus- modi plenam & exprefum non fecerint mentionem. Darum AVinioniquinto idus Junii, Pontificatus nostri anno primo. IV. i charta de dono fallo in nemore Ardorelli Helio abbati Cadunenji. IN nomine Domini nostri Jesii Christi, ego PetrusRa- mundi, & Guilcrmus^&Ramundus Bonus homo, & Guilhabertus, pro amore Dei & pro redemtione aninia- rtim nostiarum, & parentum nostrorum^damus Deo eitts- que gloriosistimæ genitrici > In nemdre de Ardorello, quod est in parochia ectlesiæ simctæ Mariæ Sanguino- rensi, ad alodium tantum quantum signaverunt Ber- nardus de Miravalle}& B er nardus de Altopullo » & in toto ipso nemore quidquid opus fuerit monachis ibidem Deo lerVientibus, ad animalium suorum pascua > fine fervi tio, & fine pafcalio, & oondecens illorum & illorum j hominum, qui a suos sibos stabant, & alignamenta ipso- rum & illorum hominum, qui a siios sibos stabant > hoc totum damus libere & puro corde, Deo & siinctæ Mariæ, & Helix abbati Cadunensi, & Raynaldo priori & suc- cestoribus ejus, in manu domini Bertrandi Albiensis episcopi, & in manu Bernardi Actonis vicecomitis > & uxoris ejus Ceciliæ, & filii eorum. Et nemini ibi damus aliquid nisi siipra dictis. Anno ab incarnatione Domini m c xxiv. decimo quarto cal. Octobris, regnante Ludovico rege Francorum^annO pontificatus domini Calixti Papæ fecundi. * Domni Begonis abbatis Castrensis. Domni Bernardi de Miravalle. Domni Bernardi de Altopullo. V. Jnjlrumentnm Rogerii Biterrensis vicecomitis pro Ardorello. IN nomine Domini nostri JesuChristi, ego Roge- rius Biterrensis vicecomes, pro solute animæ meæ & parentum meorum, dono per me & per omnes succes- Ibres meos, Domino Deo & beatæ Mariæ de Ardorello » & tibi, Fulconi abbati, ac Scephano priori, omnibus- que fratribus de Ardorello > ac succestoribus eorum, omnem terram de Villa nova, ex integro, libere, peral- lodium, usquc in perpetuum. Hanc autem terram dc Villa noya dono & permitto praenominatis Fratribus de Ardorello perpetuo pOsiidenaam, pro honore & terra dc Cambones, quam Gaubertus de ta Valctta, confli io & voluntate domini & parris mci vicecomitis, Bernar- MENTA di ActOnis, & matris meæ dominæ Cæciliæ vicecomiciU sæ, eisdem fratribus de Ardorello dederat : auam terram de Cambones a patre meo feudaliter habeoat & tenebat. Et quoniam Guilhermus de Peirola hanc terram dc Cambones calumniatur fratribus de Ardorello, prohibet quin fratres in pace vivere & Deo servire, suaque jura abfque calumnia valeant poflidere, ego permitto eis Villam novam, eamque dono habendi jure perpetuo, & in allodio tenendi. Similiter dono & concedo per me & per omnes succestores meos, fratribus de Ardo rello, eorumque succeflbribus in perpetuum 9 libere dc per allodium, quidquid jaih a feudaliDUs meis militibus adquisiverunt, vel deinceps adquirere poterunt. Hoc donum factum fuit in pracientia dominæ Cæciliæ vice- cotnitistx > nutris ipuus Rogerii vicecomitis, apud B uria tuto, anno dominica : incarnationis m c xxxix. Hujus rei testes funt Reginaldus prior de Burlato, Petrus V a stalh frater ejus, B er nardus de VillanoVa, & Sicardus Vicarius, & Deodatus Amcli, & Ermen- gaudus de Ansac. V I. Artaldus episcopus Elnensis dat Petro abbati Ar^ dorelli monafierium fanlta Maria de Clcriana ordinis S. BenediUi in Rojfilione. IN Dei nomine ego Artaldus Dei gratia Helenensis episcopus, confflio & voluntate totius nostri conventus, & voluntate Arnaldi de Musteto, & filii fui Ademari & fratrum suorum Mostatensis ecclesia : pa- rochianorum > dono & trado monasterium simcts Mariæ de Cleri ana, sanctæ domo Ardorelli 5 & tibi > Petre, prædicti loci abbas & succestoribus tuis, ad regendum & disponcndum fecundum regulam beari Benedicti > & traditiones prædictæ domtis, & ficias ibi abbatiam, eo conditionis renore > ut qui nunc in abbatem electus est, Martiniis nomine, & omnes succestb- res ejus promittant & exhibeant obedientiam & reverentiam in omnibus, nostrx ecclefix, & mihi, Sc omni** bus succestoribus nOstris, quod post huius decestum con « ventus prædictx sanctæ Mariæ de Clcriana, liberam habear electionem juxta regulam beati Benedicti, quam factam nobis & nostrx rcpræscntet ecclesix, ut & eam, sicanonice facta fuerit, confirmemus, & manus nostrx imposirione in abbatem consecretur electus. Quod est actum IV. nonas Augusti, anno Dominicæ incarnationis m c Lxii. regnante Ludovico rege in Francu. S.4< Artaldi Elnenus episcopLqui hæc fieri juflit, firmavit & testes firmare rogavit. S. 4^ M. Bernardi de Mus~ seto > Helenensis archidiaconi. S. M. Ademari de Turriliis, archidiaconi. S. M. Petri de Mataplaria » archidiaconi. S. M. Bertrandi præcentoris & præ- pofici. S.ifi M. Bernardi de Brulian. S. » fc M. Guilklmi de Infula. S. M. Guillelmi Jordanis. S. Hh M. Bernardi de Furnuls. S. M. Rcmundi de Ilicc decani, vi. dentibus & audientibus & comitantibus aliis. S « . M. Petri, abbatis Ardorelli. S. M. Pontii, monachi domus Ardorelli. S. M. Marrini Cleriancnsis, electi. S. ^M-Pctri Bernardi monachi. S.Arnaldi de Mofleco. S. Ademari filii eius. S. Raimundi & Guillelmi

fratrum Arnaldi de Mofleto. Bernardus de Palatio lcvita scripsit hæc, vicc Petri præcentoris, dic & anno quo supra. VII. ANno domini m cxxxviii. Innocentius papa, II. consirmavit9& privilegio communivit aoba- tiam beatæ Mariæ de Ardorello, Cisterciensis ordinis » Albiensis diocefis tunc > nunc vero Castrensis, Fulcone f rimO abbate tunc existente ibidem, pontificatus ipfius nnOcentii anno IX. præfatamque COnHrmationem suc- cedente tempore iteravit, & ampliori gratia communi Vir Alexander papa III. anno Domini m c lxv. pontificatus ipfius Alexandri anno VI. in Montepesula.no. Hujus mOnasterii fundatrix fuit deVOta Cæcilia, nObilis vicccomitisti Biterrensis, quæ ibidem juxta ostium