Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/721

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C ccdefiæ condita requieftit. Sequentes vero Vcrficuli fu— d ptt lapidem ejus cumuli fiint mlculpci. OmsfM nescit, fascut quonium requirfcit. Hoc in surcophup Cudius veru virugo. Iftu mouuflerium feriter e liquinsque demorum, Cuku vel incuhu dum frutribm huc bonu ntuku. Ergo prusenta orent purittrque sequentes Huc pro defxn0u9quibm hiefimt profatu cmtSu. AmeU. OpierexChrifte9 propter tuu vulnero quinque, Durequiem cmtihs hic & ubiquesepidtis^ Vt pe fiet requiem tecxm bubere quietum. Arnen. Orcmu*. DOmw pro tuu pieturtmistrere umrnn sumulu tuu & u contugfit mortnlitutit exutum 9 in utemu sulvutiome purtem rtfatue, per Chrifatm. Requiescut in pucc. Arnen. VIII. EuUn rtiee&ionii venerabilis cupit Ai ecclefiu en- tbefarnlss Cufirensiso nuper provinciu Bstwricen- fis 9 nunc Albiexfis tn fiutwn secAnrem per Pnnlnm III. smnmum pontificem. PAviviepiscoptis sorvuS fervorum Dei, ad perpetuam ra memoriam. Sacri apoftolatus ministerio ( meritis licet imparibus) supema dispositione præÆ- dentes 9 ex incumbentis nobis apostolicx solicitudinis officio>ckca ecclesiarum quarumlibet præfcrtim cathe- dralium insignium, & illaium perlonarum potistune re— 1 ligionis titulo infignitarum, statum prospere dirigendum > & dante Domino, in melius commutandam, ne in foiritualibus de temporalibus colhberetur j artentæ confiderationis ad « n>maximedum catholicorum regum voca exposcuntjibenter dirigimus) ac coram dispendiis & indemnitatibus occurrere > & profectibus consulere &tagentes » statum ipsiun interdum commutamus & alteramus, ac desuper disponimus > prout solus exigit animarum ; ac temporum & locorum condicionibus diligenter consideratis oro ecclesiarum & personarum ea- rumdrm felici succeflu, decore & vcnuftace, ac bonorum & jurium conservatione, & divini cultus augmento œnspicimus in domino solubriter expedire. Sane carif* Iimus in Christo filius noster Franciscus Francorum rex illustris, tamsuo quam venerabilis fratris nostri Jacobi de Turnone moderni episcopi Castrensis, ac dilectorum filiorum priorum > majoris nuncupati, cleemosi- narii, infirmarii, cantoris^abiscolis nuncupati, sub- x camerarii, socristx, & capituli, singulorumque monachorum & novitiorum ecclesiæ Castrensisordinis Cincti Benedicti nominibus, nobis nuper exponi fecit, quod licet dicta, ecclesia olim de monasterio sub inVOcatione riusiiem S.Benedicti fundate, dicti ordinis, tunc Albicans diœcesis in Albigesio partium Aquitanix, per felicis recordationis Johannem Papam XXII. przdecestb- rem nostrum in cathedralem ecclesiam ejusdem ordinis Bpostolica auctoritate erecta, ac diversis privilegiis honoribus & immunitatibus, qux fbrson varietate, & ▼etustate temporum perierunt, exornata & insigniuex- titerit ; ac in ea numerus triginta monachorurp quorum 1 viginti quatuor przbendati monachales portiones inibi percipientes existunt, institutus, & menfa capitularis a mema episcopali separata ac prorsus distincta ; nec- non’unus prioratus, major nuncupatus, dignitas post pontificalem majOr, & una clcemOfynaria9 una infirma- xia 9 una. cantoria, cabiscOla nuncupata, una. subcame- raria, & una siicristia, & fbrsim alia officia & beneficia daustralia, per monachos de numero triginta monachorum hujuGnodi existcntes, ex ordinaria aisposttione obtineri folira, de ad collationem de provisionem præfati Jacobi, de pro tempore cxistentis episcopi Castrensis spectantia de pertinentia j nec non dux ad altare beatæ Mariæ de Bethleem ficum in eadem ecclesia, de aliæ perpcruæ capellaniz, per divexas oerfonas fundatx dc aotacæ, de ad collationem, prQvihonem (eu disposicio ASTRENSIS. t) L nem ecclestafticarum de aliarum per&naram pgrtity*- res j ac quaruOr perpetua fiœplicu beneficii eeclestaf- tica, dericaturæ nuncupata > per clericos seculares obtineri folita > inter alia, fore noscantur : de ab eadem ecclesia prioratus de 1’Astoal siyc de AlToale, & S. Pauli 9 necnon de Muraflb, sive de Muraflbnc dicti ordinis, Vabrensis de Vaurenlisdiœcesum, per tret ex dictis triginta monachis » portiones tamen monachate* non percipientes, obtineri ibliti, quot pro tempore obtinentes novicios scu religiosos in ipsis prioratibus alere* forere de manutroerc cenentur > de forsan alii prioratui dependente* j ac pro illius fabrica summa mille libri* tum Turonensium per episcopum Castrensem pro tempore existentem annis lingulis debeatur ; de ratione fit- oricx hujusinodi, idem episcopus de dictis mille libri* B Erbricæ prædi&æ debitis > siunmam ducentarum librarum similium pro reparationibus demorum de locorum menGe stiæ cpilcojpalis ex transoctionc dudum tunc cum episcopo Caftrenu per ipsixm capitulum inita percipiat » e de pro rempore existenti episcopo Castrensi certa, penuo annua bladi de vini, per eostiem capitulum an- nuarim perpetuo debita fit. Nihilominus cum ex frequentia monachorum ipsius ecdesiæ cum fecularibui ad dictam ecclesiam in qua pontificalia de alia iblemnil officia de more celebrantur confluentibus, monachi ipfi ▼icam a regularibus instirutis penitus alienam ducen quodammodo inducantur » ac propter manuales distri- burioncS quafl proprium de peculiare in se habere cogantur) quo fit ut voca sua Altifliino juxta ipsius or4i~ nis regularia institura non reddentes, animabus suis 2 minus consiilant, de seculares ex eorum mutua conyer- iationc famz de honori eorumdem monachorum detrahant, ac devotio ad ecclesiam de ordinem hujusinodi minuatur. Nec facile reperiantur viri nobilitate generis, de litterarum scienria prcditi, qui ordinem ip- sum in præfata ecclesia profiteri, de ad illius regularem obserVantiam obligari velint t ac plerumque in dicta ecclesia sint monachi, quorum industria de favore bonorum & jurium ipsius ecclesiæ COnservationi, de rerum plurium occupatarum recuperationi, aliifque ejusdem ecclesix necestitatibus, ut expediret, consuli nequeat, dc nisi per nos opportune provideacur^ravia incommo- d>, pericula de (candala cum ipsius ecclefix jictura, ac religionis de divinorum diminurione non modica sub- sequentur tempore procedente. Ac idem jacobus epis- ) copus pensionem fibi, de pro tempore elistente episcopo Castrensi præfato>per ipfbs.capitulum perpetuo, utpræ- ferrur/lebitanr, praedictam eildem capitulo, si fecuuret efficiantur > xemiferit de donaverit, de eos ab illius £b- lutionesibi, & eidem episcopo Castrensi pro tempore existenti facienda abfolrcrit, & perpetuo liberaverit : fi in przfata ecclesia^cui episcopus secularis, qui archie* piscopo Bituticensi prO tempore existenti jure metropo- litico subefle dignolcirur, prsest > ordo prædictus dc dependentia, ac singulæ illius monachales portiones 9 nec non officia ac maior, de dependentes prioratus, ac capellaniæ, de beneficia siipradicta penitus supprimerentur, de extinguerentur, ipsiique ecclesia ad statum canonicorum & prefbyterorum secularium adinstar aliarum cathedralium ecclesiarum secularium regni Fran- :cit reduceretur 3 profecto in eadem ecclesia > ad quam præfatus Jacobus episcopus sincerum devotionis astec* tum in dies gerere comprobatur, ceremoniz de officia pontificalia in majori devotione haberentur ; de perfonse nobilitate generis ac litterarum scienria aliisque virtutum donis prædiræ, auz canonicatus de præbendas ac alias dignitates in ea obtinere, ac de illius gremib efle vellent, ac inibi cum majori decentia refiderent, ac quorum resuiencia, & divino cultui affistentia & const- liis, ac doctrina > nec non consonguirteorum & amicorum favore, ipsius ecclesiæ decor, status, honor, dc utilitas, ac in ea divinus cultus hujusmodi magnum incrementum siisciperent > & alienata recuperarentur > necnon collapso restaurarentur, dispersa etiam congregarentur, ac alia ipsius ecdesiæ jura de bona con- lervarentur, de augerentur > ac fecilius repararentur 9