Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/742

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


36 I N S T R I XV. * Littera Begonis Cadurtcnfis episcopi » pro capitulo S. Murtini de Montepenjato. UNivcrfa & singulis præsentes litteras patentes vi- suris & audituris *, Bcgo miseratione di Vina episcopus Caturcensis sidutem in Domino, & præfcntibus perpetuo fidem adhibere. Cum reverendus in Christo pater & dominus dominus Joannes de Pratis, quondam episcopus Castrensis, insticuistct & ordinastet sex ca- pcl lanias perpetuas de & super certis decimis, rendis, atque aliis fructibus & redditibus, prout plenius conflat per instrumenta suæ ordinationis ratione dictarum capcllaniarum facta, percontandas perpetuo & defer- vicndas in capella B. Marix, quæ est in ecclesia colle— I giata B. Martiniloci nostri de Montepensaco > in qua quidem capella noscitur este sepultus, & hoc per scx prefbyteros bonos & probos, vitæ laudabilis, & con- Vcrlationis honcstæ, <jui mistas & alia divina officia in dicta capella ob honorem & reverentiam omnipotentis Dei » & oeatægloriosx virginis Marix, totiulque curix cxlcstis, de pro salute animx ipsius, parentumque suorum continuo pcrpeniis temporibus haberent & tenerentur celebrare : contigeritque, &c. Actum de datum in sæpe dicto fuo loco de Montepensaco, sub si- gillo nostro authentico die Vin. mensis Juuii, anno Domini MCCCLxxxviii. praesentibus, dcc. XVI. c Charta Agarni feu Auvarni episcopi Caturcensis de infigni dono quod fecit monasterio Moifiacenfi CUm omnibus hominibus in commune benefacere jubemur, nullomodo gratiam siimmi regis, & ætcrni remuneratoris Dei accipercJ diffidimus ; si nis quOque, quibus cura regendi nobis commista cst, impensius aliquid beneficii impartire studemus. Idcirco ego Au- Varnus episcopus humillimus cunctis succeilbribus meis per tempora futuris notum fieri volo, quod pOst aliquanta, quæ fuccestione parentum meorum » scu regali munificentia mei juris extiterant, prædia matri ecclefix Caturcenx 9 cui Deo auctore prælideo collata, Moiliaci quoque loco in diocesi ejusdem ecclesiæ, siipra flumen Tarni in honore sanctorum apostolorum Petri D dc Pauli monasterio constructo aliquantulum contulerim. Dono quippe jure perpetua : concestionis omnipotenti Deo, de ejus apostolis in eodem loco jam dicto Moisiaco, ubi vir venerabilis Hermenninus abbas, cum maxima congregatione monachorum Deo militare videtur, prædium meum in pago Caturcino situm, ec- clcfiam scilicet in honore S. Petri fundaram cum adjacenti VillajuxtaalVeum Avarionis, loco cui vocabulum est Biolisa Alteram quoque ecclesiam in pago Tolosano super ripam fluminis Tarni, in honorem S. Martini fundatam, cum ipsa curte vulgo Melsag nominata. Infuper dc alio iOCd in ipsO pagoTolosano, aliud prædium meum, quOd de fiscO regali Competenti servitio adquisivi > ubi ianctus Rusticus martyr de episcopus antecefldr utique meus j corpOrc quiescit, cum capella S. Pecri sibi con— E juncta. Similiter ccdo, de trado eidem Domino Deo 9 dc sanctis apostolis ejus in præfaro monasterio Moisiaco tenendum, de pOstidendum a fratribus præfentibus dc futuris, ibidem pro stabilitate totius christianitatis Dea serVientibus r & in villis, scu villaribus prænominati » quantum ego visus sum habere, de renere, vel quiflibet IiOiTiO per me, ecclefias, de quidquid ad ecclehafticum jus attinet •, terras, vineas, manlOS, liberos, servos, dc ancillas 9 aquas aquarumque decursus, cultum de incubum, tam ad exitus quam ad ingreffus, totum ab in* tcgrO tracta tenendum, habendum, de pOstidendum in supradicto mOnastcrio Moisiaco pro sstlute animæ meæ, dc parentum meOrum, seu COrius plebis mihi a Deo commi flx. Do fiquidcm, pOtestatc dOmini mei LudoVici sc- rsniffimi rc^is cVectirs prorcctiOiic, ac suffultus ponti* J M E N T A ficali auctoritate, de totius cleri eCclcsix Caturcensis corroboratione, cunctis fidelibus christianis in nostra dioceii commorantibus ; uc quicumque pro salute anima : fur de prediis, aut substannis suis Deo in eodem mo nasterio aliquid osterrc volucric, liberam habeat facultatem oblatione siia, cujufcumque rei fine in terrenis, live mobilibus rebus, vel in sacris thelauris Deo oblatis, intacti de inViolaci in perpetuo j>ermaneant ordinamus atque constituimus perpetua iknctione. Si quis autem aulu temerario exticerit, qui injuste contra hanc nostram cestioncm feu oblationem insurgere voluerit, ab æccrna damnatione se noverit puniendum. Uc vero hxc nostra in æternum firma, stabilisque permaneat donatio, proprii nominis astipulatione cenfuimus contignatam reddere, auctoritate quoque jam dicti domini j LudoVici regis firmare, ne præfentes aut futuri ulla valeant occasione calumniare. Signum Aguari Caturcensis episcopi. Signum Asterii archidiaconi. Signum Ingcl- bcrr decani. Signum Hectoris. Signum Uciandi. Signum Elgelrandi. Facta charta anno incarnationis Domini sexcentesimo septuagelimo tertio, ejusdem prin* cipis domini L udo vici annO secundo. Annus Chrtfli non illigatur cum anno fecundo Clodovei II. sed neque cum anno fecundo Clodovei 111. Itaque fi non fit error hic in numero, Ludovicus ille rex non Francorum, sed Aquitanorum dicendus. Ma~ billonius pro DCLXXiii, legit DCLXXXHI. Consule qua dicimus in Agar no episcopo æv. Cadurcensib XVII. Charta donationis monafierii S. Genii Lettoratensis pofi ejus comhufiionem fa£i& Moifiacenfi catnobios & Duranno abbati (jr episcopo. ANno incarnationis dominicæ millesima quinqua- gefimo nono, ob immanistimam cladem, quæ pro interfectionecujusilam militis, Gualterii scilicet cognomento de Tudel, in Lominix vicecomitatu accidit t adeo cælestis vindicta occulco Dei judicio patuiste dig* noscitur, ut post internecionem multorum hominum 9 DOstque combustionem multarum villarum in illis partibus 9 ipsa etiam ecclesia quæ pro matre ecclesiarum habebatur prima, monasterium videlicet S. Genii Lac-- torarensis omnino ad faVillam cum pluribus hominibuo clericis, laicis, ac mulieribus, parvulis, de lactantibus in dominica die a supcrvenientibus hostibus combureretur. Qua concrematione patrata, qui scmiusti eVascrunt, cum paucis qui co quod defuerunt illæsi remansoranc > consilio inito cum principibus patriæ illius > ad quos res pertinere videbatur, parietes Vacuos, qui de com- bustione exusti remanserunt 9 Deo de S. Petro loci Moi- siacenlis cœnobii, de domno Duranno episcOpo, ejusdem monasterii abbati, de omnibus fratribus in eodem monasterio degentibus, tam pratentibus quam de futuris, cum omni decimatione, de primiciis, de offerendis > de cum omne quO<l ad eccleiiastlcum pertinet servitiuin illius honoris in alodii jure tradiderunt, coram plurimis > qui de ea affinitate erant, nullo contradicente, testibus. Dederunt quoque ista facientes ex illa alodio quod antiquitus pertinebar ad camdem ecclesiam S. GenoVefæ, præfato loco Moisiaco S. Petri tOtum, si- cut inter fines qui istic confcribuntur > videtur habere, sicut finitur Vicecomicalis honor, de vadit usijue in illum pomarcdum cum ipso pomaredo, de venit vallis usque ad portam Auriol, & iicut determinat ipsa ftrada puolica, usque ad fontem de ipso BrOil. Illum vero alo- dium quOd est in caballi dorlo, duod Sancius dcdic S. GenoVefæ guerpiVit in isto dono, ncur de aliud GuillcU mus Arnaldi de BrunOmOnt de uXOr ejus, & filiusejus ? cujus auctOrirarc, guirpitionc, instinctu, de voluntate facta eftdOnario ista sOlemniter a Donato, de nepotibus ejus ArnaldOde Iliabarta, de Arnaldo filiO abbatis, & ArnaldO filiO alrero > de Bernardofiliis Garfiæ, fine retentione alicujus fer vitii, Vel explcrxi Guillclir.Q ip*