Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/748

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


4i I N S T R U deprecatfitff, quatinus ia continenti expedire nobis no s— A trum negotium studeatis > ne alienus mestor sua falce mcflem vestram de nostram valeat occupare. Si id, quod absit j contingeret, vobis ad magnum dedecus, & nobis ad irreparabile Cederet detrimentum. Cetera igitur quæ hic propter prolixitatem evirandam deficiunt, nuncii nostri latores præsentium » vobis plenius explicabunt. XXX. Epiftola ejusdem de eodem ideo subjungenda » quia multa de R. per cujus obitum vacat ecclesia Moi- fiaci refert. REverentiflimis de venerabilibus patribus in Christo chariflimis priori, & univcrfo nbathum conventui E Cluniacensis ecclesiæ, frater P. tertius prior in ordine, dc totus conVentus Moiliacensis ecclesiæ, salutem, dcsc eorum orationibus cOmmcndatos.Cum non liceat a capite membra recedere, sed potius fuO capiti membra debeant uniri > Moisiacensis ecclesia quæ nullum alium superiorem immediate quam ecclesiam Cluniacensem recOgnof- cir, ad vos, patres sonctiffimi, suos dirigit gemitus de dolores \ clamans velut vidua, de piiffimi patris R. solario præscntiali destituta, ut eam, patres beatistimi, amplc- xanres, dignemini recipere in visceribus caritatis. Et licet doloris immensiras quoad fen fu ali ratem, non recipiat aliquod consohmen, Moiliacensis ecclesiæ conven- , tus inherens vestigiis rationis, confortari desiderat con- solationibus piiflimis CluniacenRs ecclesiæ suæ matris. Ut quid enim, patres piiflimi, ut relatu fide digno per— C pendimus* eo quod vir venerabilis de piæ recordationis R. quondam pater noster a vobis vocatus, in regimen eccleliz Cluniacensis noluerit conscntire ; cum cum ad hoc, non (blum immenso humilitas 5 sed &piæ provif* fionis inef&bilis caritas induxerit •, ut pote i Ilius qui languorem fuæ infirmitatis sentiens, præsumerar quodammodo. Sed heu, heu nobis ! est post modum lubsecu- tum, se non tantum vobis, sed nobis etiam per medicum temporis duraturam. Hinc est quod conventus Moisia- ceniis ecclesia :, attendens lefionem non modicam, non solum in temporalibus, sed & in spiritualibus eidem ecclesiæ imminere, si diu fine patris regimine permanear, ad vos mittit suos fratres dulciffimos R. priorem majorem, & A. priorem B. Mariæ Dcaurarx Tolofar, & G. priorem daustralem, & Heliim priorem de Coquinis I dc J. priorem de Rabastans j quibus plenam proVidendi dicto Moisiacensi monasterio contulit potestatcm, prout in instrumento exinddconfecto, plenius videbitis contineri ; sijpplicans, requirens & rogans precibus cari catis, quatenus eos benigne recipientes, de de fblatione patris piiflimi dignemini consolari, de in novo patre eligendo eis, tanquam patres filiis, impendatis consilium, dc viVamus in iliis in quibus a dictis nostris fratribus, vestris filiis, juste fueritis requisiti. Datum Moifiaci, feria v.ante festum Pentecostes, anno Domini mccxlv. XXXI. Epislola P. tertii prioris ordinis Cluniacensis > de eleffione abbatis Moifiaci. * REverentiflimo in Christo patri ac domino, J Dei providentia abbati Cluniacensi, P. tertius prior in ordine de totus conventus ecclesix Moisiatensis, salutem cum subjectione, reverentiam tam debitam, quam dcVo- t’m.CumDei judicio, cujus manu reguntur Omnia, Moisiacensis Vacaret ecclesia, felicis recordationis R.quondam abbate dicti monasterii de carnis ergastulo di Vina vocatione sublato, congregato Moifiacenfi conVenru, licec de separatione tam nobilis capitis, cujus dignitate nOn sOlum membra sua decorabantur, Verum tOtius compaginis monachalis armonia dictus conVenrus nOn dOlese nOn pOstit ; licet pcnsota rariOne, magis gaudendum sentiret » fi raciOnem admitterer VisdOlOris. Tamen quia in electionibus mora periculum ad sc trahit, iiiVOcaca MENTA sancti Spiritus gratia, ne diu Moisiacensis ecclesia pas- toris maneat solacio deiblata, venerabilibus viris R. priori majori> de A. priori B. Mariæ Deam arx Tolosx, & G. priori claustrali, & Heliæ priori de Coquinis, de J.

! >riori de Rabastans, dilectiflimis fratribus ncstris, pratentibus omnibus qui debebant vel erant ad electionem dc longa consuccudinc Moisiacensis ecclesiæconvocandi, unanimi omnium consensii, consilio & voluntate, idem conventus contulit vices suas, promittens firma stipula- rione in eos cransfcrenrlo, non folum potestarem eligendi » scu postulandi> fixi de providendi dicto monasterio, fc scmpcr habiturum pro aobate illum quem dicti quinque, vel tres eorum de gremio MOisiacenfls ecclesiæ eligerent abbatem, remOra contradictione qualibet & femota. Cum igitur justis pccentium desidcriis facile pius debeat praeberi aflcnsiis, & mora dilationem non capiat inprælenti, sedpOstir in detrimentum non minimum nostræ & vestræ ecclesiæ redundare j paternitatem vestram duximus ob- noxius*reVcrendam, quatinus illi pcrfonæ quam ipsi elector es juxra formam eis traditam duxerint eligendam, mu— i nus confirmationis manu benignistima impendatis. Datum apud Moisiacum feria v. ante festum Penrecosten 9 anno Domini mccxlv* XXXII. ACtum reformationis per modum aprifix agitatum coram honorabili circumspectoque ac religioso) viro D. Petro Valete monacho de pitanlerio monasterii B. Marix virginis Deauratæ Tholosæ, ac licenriato in decretis, ofncialique Montis-Albani, pro revehendo in Christo patre domino Aymerico de Rupcmaurello > divina & finctæ sedis apostolicx gratia Montis* Albani episc opo, & abbatiæ MOistiaci ordinis Cluniacensis & dio- celis Carhurcensis perpetuo admii isoratore, &c. Anno incarnationis Domini millesimo quadringcntesimo qua- dragesimo septimo, de die Martis, intitulata sexta di « mensisjunii apud ecclesiam carhedralem Moncis-Albani> & in domo priorali ejusdem ecclesiæ, dcc. X X X 111< Bulla Gregor ii IX. pro monafierio Moisiacensi. GRegorius episcopus, servus fervorum Dei, dilecti » filiis abbati monasterii Cinctorum apostolorum Petri & Pauli de Moyflaco Cluniacensis ordinis, ejusque fratribus, ram præsentibus, quam futuris, regula- rem visam profeflis, in perpetuum. Quoties a nobis peritur quod religioni de honestati conyenire cognoscitur, libenti animo concedimus. Quapropter dilecti in Domino filii, Vestr is justis postulationibus clementer annuimus, & monasterium tinctorum apostolorum Petri & Pauli dc Moyflaco, Caturcensis dioCesis, in quo diVino mancipati estis obsequio, sub beati Petri & nostram protectionem suscipimus, statuentes ut ordo monasterii, qui fecundum Deum & beati Benedicti regulam atque institutionem Cluniacensem firmus in eo institutus este dignoscitur, perpetuis temporibus ibidem inviolabiliter observetur ; & quæcumque bona ipsi monasterio acquieta vel acquirenda, vobis vestrisque succestbribus firma & illibata permaneant > in quibus hæc propriis duximus vocabulis exprimenda. Locum ipstim in quo præfacum monasterium fitum est, cum omnibus pertinendis luis > villam Moystaci cum omnibus pertinendis suis 3 S. Mi- chaelis > S. Jacobi de S. Mariæde Portu Capellas & de Guiraland > S. Ansberti & de Pbncha ; hospitalia dc ecclefias, cum decimis & aliis pertinendis siiis j S. Laurentii •, S. Christophori, & de Bierose •, S. Petri de Bo- dOi ; S. Stephani de LiCic, cle Garda, & S. Petri de Bicu- lc ; ecclefiascumvillisinquibuSeCclefix ipsiecOnfistunt, dc decimis earumdem, &c. dOminium castrOrum de DurOfOrri, de MOntesquiVo, de Mahnla de de Bournip juel, &c. abbatiam S. Petri Lezatensis, monasterium Sc Villam in diocesi Tolosana, & abbatiam S. GeXVasi de Exis in diocesi Aginncnfi, dcc* abbatiam S. Mariæ