Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/752

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


46 INSTRUI XLIII. A Epifiola Bertrandi abbatis Aureliacensis, de electione Aldemari monachi fui in abbatem Figiat. REvetendo in Christo patri, ac domino Dei gratia abbati Cluniacensi, Bertrandus divina miseratione abbas Aureliacensis, finceram in Domino duritatem. Cum religiosus vir Aldemarus celerarius Aurcliacensis, unanimiter, & concorditer, & canonice in abbatem Fi- giacenfcm fuerit pOstulatus, Sc postulationi de fefactæ afTcnsum præstiteric, de voluntate nostra & astensu, Sternitatcm vestram clorandam duximus & rogan- m humiliter & devote, quatenus dbrnnum AI demarum virum utique providum & discretum, qui bon£ famx, religioso : vitæ, & commendabilis conversatio— B nisextitir, recommandatum habenrcs^postulationem dc se ipst> factam a figiacensi conventu, dignemini con-* firmare, Sc ipsum in suis justis petitionibus exaudire, cum ad regimen Figiacenlis ecclesiæ valeat pro certo idoneus reputari. Datum Atireliaci m. feria post Epi* phaniam, anno Domini mccxLV. XLIV. EpiftolaA. prioris Figiacensis, de feditione populi Figiacensis. REVerentiflimo in Christo patri, *cdominoU.Dd gratia Cluniacensi abbati, A. humilis prior Figia- censis, Cilutem, reverentiam Sc honorem. Paternita— C tem, ncc non sanctam religionem vestram credimus non latere, qualiter propter nuiiciam Sc sevitiam populi Fi- giacensis in præterico oportuit nos exire a villa Figia- censi, &remanfir ecclesia luis ministrisdesolata : fed mediante compositione venerabilis patris Parisiensis episcopi, in quo compromistiim fuit ab utraque parte super controveriiis & damnis illatis ecclesiæ, Sc jurejurando fuit firmatum, fuit pet ipsum episcopum definitum. Modo consiiles Sc universitas, fracta religione sacra- mcnti, quod deductum fiiir in compromimun, Sc sa- cramento prOVulgatum, (blita maligni ute non observant ; imo penitus omnes proventu— retinent, a quibus conventus in vestibus & victualibus ftirtentabatur. Praeterea noscar sanctitas vestra, quod villa est in tanta seditione & periculo propter disoordiam quæ est inter D burgenfcs Sc populum Figiacenscm, quod multum timetur de destructione villx pariter Sc monasterii : unde discretionis vestrx paternitatem humiliter & devote requirimus, quatinus confilium Sc auxilium vestrum electo hostro impendatis, ut ecclesia nostra jura siia postir coram domino rege, vel coram summo pontifice, fccun^ dum quod melius Vobis videbitur, obtinere 5 Sc hoc > si E lacer, faciatis quam citius poteritis, quia periculum est 1 mora. Et quia figillum conventuale non habemus > tigillo venerabilis patris abbatis Mauziacensis præsentcs litteras fiximus figilkri. XLV. Varia injirumenta pro abbatia fan&i Marcelli • £ ex archetypis defcripta. NO cum sit omnibus Cincte matris ecdefic fidelibus, ramposteris, quam præscntibus, quod domnus R. prepofirus & universiilis ecclesie beati Antonini conventus dederunt, Sc in manu Petri primi abbatis, Deo Sc beate Marie de Sepremfontibus, ctemaliter conces- ferunt terram que Fonsclarus dicitur, quantum infra cruces circumpositas continetur, ad construendum monasterium j pro qua terra monachi de Sepremfontibus, debent redaere per unumquemque annum clericis beati Antonini, prcscntibus & futuris, in die festivitatis ejus, unum morabetinum quinque sOlidos bene valentem. Hujus rei testes sunt, Ifarnus vicecome*, Sc Sicardus ▼icccomcs, Sc Hclias de Bona, Sc A. de Alci, Sc Um- JENTA bertus de Fontanis, Sc Villeltnus frater ejus. Facta charta anno ab incarnatione Domini nostri Jcsu Christi Hcxxtiv.indict. xn. Innocentio Roinano pontifice, Ludovico rege regnance.Ego R. præpositus subscripsi.t Ego Bernardus Bcrengarius canonicus subscripsi. t Ego P. Sigfredus subscripn. t Ego Martinus subscripsi* t Sigfnum Geraldi> qui hanc chartam fcripsiu Notandum qnodhac charta fit denticulata. ARmandv s de Montepezato Sc fratres ejus dederunt locum sancti Marcelli Deo Sc beatæ Marix, in manu Petri primi abbatis de Sepremfontibus. Dictus vero abbas suscepit eos cuihoranibus beneficiis qux in loco de Sepremfontibus fiunt, fiye factura sunt ; & si converti voluerint, vel ibi (epeliri, sic fratres susci- piantur Sc sepeliantur. Hujus rei testes siinc Arnaldus Auti} Bernardus de Sancto Ciricio, Sc Bernardus Gri- maldi cappellanus. Willelirus veroAimonis Sc uxor tjus dederUnt & dimiscrunr decimam prædicti alodii in manu Petri primi abbatis de Sepremfontibus. Postca filii ejus Willelmus Aimonis > de Bernardus & A imo, & Gincslus & Arnaidus, Sc ipsius terre decimarii Arnaldus Sc Geraldus & Bernardus, dederunt & COnccs- serunt, sicuti Willelmus Anno Sc uxor ejus dederant in manu Raymundi abbatis. Hujus rei testes stint Bernardus Gaucelini, Sc Bernardus Aimonis, Scc. Sine temporis nota. ANno ab incarnatione Domini mcltx. indictione •.. epacta nulla, concurrente fecundo luna xi. Y. idus Augusti, domno Adriano summo pontificeexis- trnte, Ludovico piiffimo rege Francis imperante, Ge- taldo Hectore Caturcio episcopante, Raimundo Gon- suleTolosensi, Guillhelmus ae Pomaret dedit Deo& {ancte Marie & habitatoribus Septemfoncium, in manu Bernardi abbatis, quicquid juris & rationis habebat Vel habere se credebar in tota terra de Fostat-franc. Ita. fine, ut fi quando ipfe, vel filii ejus religionis habitum accipere voluerint in eodem monasterio, fiilyo jure ordinis nostri suscipiantur* Eodem pacto dedit Geraldus de Solario cognatus ejus. Hoc autem sciendum quod ubicumque moriantur Guillhelmus scilicet, vel Geraldus, pro eis, sicut pro fratribus nostris, facturi fumus* Hoc donum factum est juxta ecclesiam fancti Martini Montispisati. Hujus rei testes siint Armandus de Ma- æeriaco Caturcensis canonicus. Annandus de Monte- pisoto gener Guillelmi de Tolosa. Raimundus de Sal- vaniaco. Petrus Bernardus de Pino, Sc Guillelmus fra-A ter ejus. ARnaldUs Bernardi Montistavardi, Sc Braida foror ejus, concedunt Deo Sc lincte Marie, & Bernar- do abbati fancti Marcelli, ejusque siJCceflbribus, Sc omnibus fratribus ibi Deo servientibus honorem de Vaca- rescas. Facta charta anno ab incarnar. Domini mcLxiii. luna Vii. rcense Januarii, regnante Ludovico rege Francorum, Raimundo fancti Egidii consiile cum Enrko rege Anglorum litigante, Geraldo Hectorem pagoCaturcensi prefidcnte. Hujus doni testes sunt Vil- lclmus capeUanus de Biule, Armandus vicecomes Bru* nequelli, Annandus de Artiga, Scc > Sc plures alii. CUm inter monachos de Sepremfontibus qui in loco /ancti Marcelli morabantur, & decanum Sc monachos Cariacenses maxima discordia diutius agitaretur, causii pacis Sc concordie W. abbas de Septemfontibus & Arnaldus de Brafta, qui tunc temporis siincti Marcelli prior dicebatur, predicto decano Arnaldode Mota, & monachis Cariacensibus tali pacto l. solidos accommodaverunt, ut quicquid in prædicto loco sancti Marcelli decanus Sc eiusdem ecclehe monachi juste vel injuste exigebant, nicnil ulterius requirerent, nichil ulterius in perpetuum exigerent ; donec ad inauisitio- ncm Sc voluntatem abbatis Sc monachorum de oeprem- fontibiis, eosdem l. sOlidOs reddi Hujus rei testes sunc Willelmus Macips, & fratres ejus Pontius S&