Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/753

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C Raimundus, & Robcrtus de h Brosa. Facta sunt hec j Eugenio Cincte Ronunz ecclesiæ prefidente, Lodovico rege Francorum, cum manu valida & exercitucopiofo Iheroiblimam prosiciscente. Hoc efl anxo mc x t v 11*. Gregorius Papa X. confirmavit donationes, & c. abbatia saxBi Marcelli, balla data Lugduni nonis OSobris 9 anno III. fui pontificatus. XL Y I. Bulla Wrbani Papa IV. pro Carda Dei. URbaxvs episcopus servus fervorum Dei > dilectis filiis abbati Sc conventui monasterii de Garda Dei, Cistercicnsis ordinis, Caturcensis diocesis > salutem Sc apostolicam benedictionem. Devotionis vestrc precibus inclinati, auctoritate vobis prcsentium indulgemus, ut posfcstioncs & alia bona mobilia Sc immobilia que liberas personas fratrum vestrorum ad monasterium vcf- crum mundi relicta vanitate convolantium & profef- sionenr facientium, in eodem jure succcstionis, vel alio justo titulo, fi remansiflcnc in scculo, conrigiflcnt ; Sc ipsi pOtuistcnt libere aliis erogare » feudalibus rebus duntaxac exceptis, pofficis petere, recinere, ac etiam retinere. Nulli ergo omnino hominum hanc paginam, Scc. Datum Virerbii x. calend. Marcii, pontificatus nostri anno primo. EXrat & diploma pontificium Innocentii Papa IV. quo monaflerium Jantla Dei genitricis dr virginis Maria de Cuflodia Dei, Caturcensis diœcesis sub beati < Petri & sua protc&ione sufcipit. Statuentes ( inquit,) ut ordo monasticus, qui secundum Deum Sc beati Benedicti regulam, atque institu- tionem Cisterciensium fratrum > a vobis ante concilium generale susceptam, in eodem monasterio institutus este dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter obtervetur. Deinde singillatim nominantur omnes pofscffiones mo- xafierii in eadem bulla, in qua nihil notatu dignum occurrit, nisi quod illud monaflerium a suo exordio Cifler- ciensi ordini additlum non fuerit, ut liquet ex his pontificis verbis. … Hec propriis duximus exprimenda Vocabulis j locum in quo ipsum monasterium situm est cum omnibus pertinendis luis •, in Caturcensi diœcesi de Vi— ; meniers, & de Fla is ecclesias cum decimis Sc omnibus Grtincntiis earumdem 9 siincti Petri de Siurac, sancti artini Sc Christophori ecclesias, cum decimis Sc omnibus pertinendis earumdcm, quas idem monasterium antequam Cisterciensium fratrum instirura susoipcret, postidcbar. Grangias quas labetis, Scc. Denique conceffis eidem monaflerio pluribus privilegiis, suscribit summus pontifex cum ollo cardinalibus. Darum Lugduni per manum magistri Marini S. R. E. vicecancellarii, v. idus Maii, indictione vin. incarnationis Domini anno mccl. pontificatus vero domini Innocentii Papæ IV. anno vn. ANno ab incarnatione Domini m c l x x i i. Raymundus COmes Tholosæ siiasii & consllio Guillelmi de Mella vicarii sui, Gcraldo tertio abbati Gardæ-Dei > Sc fratribus, conccflit terras quas acqui- sierat a Petro abbate Aureliaci, Sc a Sicardodecano Cayraci, videlicet totum honorem cx inrcgrodc Vi- minario Sc cTEfparzac, Scc. Mxc omnia stabilivit Guillclmus de Mella, & COnfir- mavit, Sc conceffir per voluntatem Sc mandatum CO.ni- tis adecclesiam de Maceriis lancti Bcrnardi feria secunda, tcstibus Sicardo decano Cayraci. B. de Pcrclla monacho suo. B. Ursino. Stephano priore Gardæ-Dci. G. subpriorc. UgOne cVAnrcjac. B. de Larriga, & Armando fratre suo. Pccro rectore de Grazina. Bcrtran- do de Montepczato. P. cellerario. Rege FrancOrum regnante Philippo, ScG. Caturcensi eplfcOpo. Eodem anno idem Raymundus comes ThdOsx ac- ADURCENSIS. 47 quisivit a fratre Odino priore hospitalis soncti Ægidir » Sc a fratribus hospitalis sancti Amantii Annando Sc Bertrando xxx. censuales solidos auos fratres Gardx-Dei pro decimis grangix de la Costa fratribus hOCpitalis reddere solebant, necnon & reliquas decimas Sc omnia J juris ecclesiastici quæ fratres hofpitalis sancti Amantii exigebant : & hæc omnia dedit & conceffit Deo & sancte Marie, Sc Gcraldo tertio abbati Gardæ-Dei, & cunctis fratribus illic regularem vitam profertis in perpetuum pro commutatione grangix de la Boistonia. Actum iit. nonas Augusti die Dominica mclxxxi. audiestibus Sc videntibus G. Carurcensi episcopo, R. viccComirc ForenXs abbate de Figiaco Guillelmo de Balagucr, Guillelmo de Mella, fratre Guillelmo de Vienna capel- lano prioris sancti Ægidii, Ebrardo Geraldi, G. liib- I priOre Gardæ — Dei, P. Constancini *> regnante rege Philippo, Sc G. Carurcensi episcopo. Ex his subinserendum duos fuifse duntaxat abbates ante Geraldum abbatem tertium Garda-Dei, quos etiam exhibuimus. Consule vitam sanlti Stephani abbatis primi Obafinensis, lib. 2. num. ip Epitaphium Antonii fOriole > abbatis Garia-Dei. CT gifl, Anthoine abbidegrand renom, de cCOriolle eut jadis le sumom i Lorsque la mortle frappa de sa darde, Doileur eftoit, & Me de la Garde, Prieur de Bridon de ce couvent aufsy, Auquel voulut que gifl son corps transy, A pouvres gens asait mainll benefices > Et saifl baflirmainll pompeux edlfices 9 Et mesmement le chafleau Cr la place De sainfl Michel, lequelparlong efpace Avoit efti fons eflre repare > Or efl son corps de sesprit scpari : Mais si la mort a son corps fitit molefle, Son ame soit an la gloire cete fle. Poures le&eurs qui paffez par icy, Priez Dieu quiiluyfacemercy. 11 trepafla IexxiV. de NoVembre mdxlii. XLVII. Charta Girardi Caturcensis episcopi 9 qua Bellilo- censi hospitali a Guiberto de Theminis, & Ay* glina ejus uxore recens erelio & fundato, ecclesiam de Tjsandolus donat. GDei Gratia Caturcensis episcopus, universis præ- . sontes litteras inspccturis, salurem in Domino. Cum nobilis vir Guizbcrnisde Themin as, ad honorem Dei Sc intuitu animæ sux Sc parentum suorum^uoddam hospitale cum quadam capella de licentia Sc voluntate cxprcsta claræ memoria : domini Pontii prædcccfforis nostri in nostra diocesi construxistct, in strata videlicet publica quæ ducit a castro de Theminas adoistrum dc Gramac, Sc ipsum hospicale de bonis suis juxta posti- & biliratcm suam latis competenter dotastec, attendentes magnam devotionem ipsius Sc siiac merita probitatis 3 amore Dei, Sc ad magnam inlhnciam & humilem petitionem nobilis memorati : ecclefiaindeYflandoluscum ornibiis pertinendis, in cujus parrochia est dictum hospitale sundcttum ; eidem hOspitali, communicsito bono* nim virorum consilio, liberali ter duximus coiKcdendam ; volentes quod orovenrus ipsius ecclesiæ, & reditus uni- vcrsi, juxu dilpoiitioncm dicti Guifberti quandiuvixerit, vel dominæ Ayglinæ uxoris suæ, d Guilberrum præccdcre contigerit siipradictum, vel post mortem ipsorum. Juxta dispofitionem præccproris hospitalis ejusdem, in usus hospitalis ipsius inregralirer committant ; excepta ramen COngriu portione, quam capella- no qui descrVicrit in eadem, de bonis ipsius ecclefiæ volumus aflignari. Verum cum dictam ecclefum Vacare